Norrland är bäst boplats i EU

Toppar listan på EU:s "Social Progress Index". Indexet mäter inte ekonomiskt välstånd utan socialt välstånd, där faktorer som livskvalitet, mänskliga rättigheter samt miljöfaktorer och sociala faktorer har störst betydelse.

Det nya EU-indexet Social Progress Index mäter social utveckling i 272 regioner i EU:s 28 medlemsländer. Indexet visar att Övre Norrland är det bästa stället att bo på i EU om man utgår från faktorer som livskvalitet, mänskliga rättigheter samt miljön och sociala faktorer.

I toppen på listan finns:

1. Övre Norrland, Sverige 82,33
2. Midtjylland, Danmark 81,98
3. Hovedstaden, Danmark 81,67
4. Åland, Finland 81,61
5. Utrecht, Nederländerna 81,37

I botten på listan finns de sydeuropeiska länderna. De germanska länderna plus Finland är klart i topp, och ju längre söderut och österut man kommer desto sämre blir platserna att bo på. Värst är det enligt indexet i Rumänien och Bulgarien. De sämsta regionerna där får endast 39-43 i indexpoäng.

Övre Norrland har ett index på 82,33 vilket är det högsta indexvärdet. Mellersta Norrland får 78,96 vilket kan jämföras med regionen norra och östra Finland som har 80,41 och Åland som har 81,61.

De faktorer som dragit ned Norrlands indexpoäng är tillgängligheten av information och kommunikation samt personlig säkerhet. Man ska inte vara rädd av sig om man ska bo här.

Läs mer om samma ämne