M vill GPS-övervaka utländska lastbilar

GPS i varje utländsk lastbil som kör in och ut ur Sverige. Det kräver Moderaterna i Riksdagens trafikutskott som lanserat förslaget för att försvåra för utländska företagare att konkurrera ut svenska transportföretagare.

- Jag vill ha bra konkurrensvillkor för svensk åkerinäring. Vårt förslag om att använda ny teknik för kontroll kommer att kunna lösa en stor del av de problem vi ser idag, säger Moderaternas Sten Bergheden.

Det har enligt Moderaterna under flera år pågått en debatt om att seriösa åkerier (politiskt korrekt omskrivning för lokalt ägda svenska åkerier) blir utkonkurrerade av utländska åkerier som ostraffat på grund av politikernas oduglighet bryter mot svenska lagar och regler.

Riskerna för utländska åkerier att bli lagförda för brott mot exempelvis reglerna kring cabotage eller kör- och vilotider är näst intill obefintliga. Dessutom undviker allt för många att betala eurovinjettavgiften och trängselskatter. Lagarna i Sverige har i de flesta fall slutat att upprätthållas, och i stort sett prioriteras nu bara brott mot makthavarna och politiska brott.

-Utöver vårt förslag om att använda ny teknik för övervakning så behövs det också fler trafikpoliser på våra vägar, säger den moderate riksdagsledamoten Edward Riedl.

Läs mer om samma ämne