Präster slår bibeln i huvet på landstingspolitiker

"Oerhört kränkande" Samtliga kyrkoherdar i Sollefteå kontrakt har skrivit ett brev till Landstinget Västernorrland. I brevet citerar de bibeln för att övertyga politikerna om att det de gör är fel. Detta har gjort politikerna rasande och de tar nu till den största släggan som finns i svensk politik: Att säga att man är kränkt!

-Känner mig mycket kränkt av detta brev från fyra kyrkoherdar i Sollefteå. Att kyrkoherdar ska ifrågasätta att jag inte gör allt för befolkningens bästa med ett bibelcitat känns oerhört kränkande, säger Ingeborg Wiksten från Liberalerna.

-Jag är själv medlem i Svenska Kyrkan och ställer mig frågande till varför man försöker påverka politikerna med citat ur bibeln, säger landstingets politiske chef Erik Lövgren.

-Vi har hela tiden följt principerna för den representativa demokratin och det är vårt uppdrag att genomföra besparingarna, säger socialdemokraten Lövgren.

Under förra valrörelsen lovade Socialdemokraterna dyrt och heligt att behålla Sollefteå akutsjukhus, bara medborgarna röstade på dem ännu en gång. Det var deras vallöfte. Att bryta mot vallöften är alltså att "följa principerna för den representativa demokratin"?

Tvärtemot vad Lövgren påstår är det hans uppdrag att behålla Sollefteå sjukhus som ett akutsjukhus. Det är vad hans parti har lovat väljarna och det är följaktligen väljarnas uppdrag till honom. Men att hålla sig till sanningen är inte vad politik i Sverige handlar om.

Ändå är det inte det klassiska budordet om att inte ljuga som prästerna upplyser Landstinget Västernorrland om. Istället är det "Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni göra för dem".

Vilket man kan tolka som att "om ni lägger ned sjukhuset och gör folk arbetslösa kommer folket att lägga ned landstinget och göra er arbetslösa."

Prästerna skriver även i brevet till landstinget att om politikerna får som de vill med nedmonteringen av Sollefteå sjukhus så kommer detta att resultera i en minskad samhällsservice och minskad befolkning i inlandet.

Man pekar speciellt på att det är vården för kvinnor och barn som drabbas. Även om "alla är lika värda" enligt den officiella värdegrunden så är ju kvinnor och barn ändå mest värda enligt den praktiska ideologin.

Det slutgiltiga beslutet om BB och den slutna kvinnosjukvården i Sollefteå ska tas av landstingsfullmäktige den 26-27 Oktober. Majoriteten ledd av Socialdemokraterna förordar en total nedläggning.

Läs mer om samma ämne