Extremismsamordnare rädda för Fjällsjö Nyheter

"Hotar demokratin" Idag besöker nationella samordnaren för extremism Jämtlands län för en uppföljning av förra årets möte och för att peppa de små lokala samordnarna. På mötet framgår det att samordnarna är rädda för Fjällsjö Nyheter.

Ledare för mötet är moderaten Hillevi Engström, som redan meddelat att hon hoppar av uppdraget som nationell samordnare. Ett uppdrag hon fick i samband med att den tidigare samordnaren, Mona Sahlin, tvingades sluta på grund av påstådda brott. Vad orsaken är till Engströms plötsliga avhopp har hittills hemlighållits.

På mötet framkommer att det bara är Strömsunds kommun som gjort något sedan förra årets möte. I Strömsund har kommunfullmäktige beslutat om en handlingsplan för att "värna demokratin mot våldsbejakande extremism."

Med demokratin menas att de med mest pengar ska bestämma, genom att de äger all media och kraftigt vinklar eller mörkar nyheter så att folket tror att det rätta är en politik som gör de rika rikare och de fattiga fattigare.

Med våldsbejakande menas, berätttas det i klarttext på dagens möte, att man delar flygblad, klottrar, har möten eller visar symboler som makthavarna är rädda för. Med extremism menas att man är emot regeringens politik och inte kan köpas för pengar.

Alla som delar flygblad, klottrar kritik mot regeringen, har möten osv. måste rapporteras in till makthavarna, enligt översamordnaren Engström.

Thomas Andersson som är Region Jämtland Härjedalens samordnare ger två exempel på hur "våldsbejakande extremister" hotar demokratin i Jämtland: Nattvandrarna i Östersund som skulle hindra fler överfall på ensamma kvinnor, och Fjällsjö Nyheter.

Om inte dessa två åsiktsyttringar stoppas väntar snart en Fransk Revolution där makthavarnas huvuden huggs av, fruktar samordnarna.

Till saken hör att Fjällsjö Nyheter på kort tid fått mellan 10-100 gånger fler läsare per dag. Detta tack vare den reklam för sidan som regimens hetsjakt utgjort, enligt logiken "All reklam är bra reklam"...

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.