”Journalistiken offras för mångkulturen”

"Public service är en sekt" Det menar Göteborgsposten i en uppmärksammad artikel. Anledningen är den nya "mångfaldspolicyn" som gör att man nu sparkar alla journalister som inte har exakt samma åsikter som ledningen. För SVT, SR och UR är nu "hudfärg och härkomst viktigare än journalistisk kompetens" skriver tidningen.

Göteborgsposten kallar public service nya policy för "ny doktrinär KBT-manual [psykiatrisk beteendeterapi] för samhällsförändring". Policyn fastslår att SVT, SR och UR ser "spridandet av ett korrekt tänkande" som sin huvuduppgift.

-Inom en yrkesgrupp kan det ibland uppstå sektliknande beteenden som framför allt visar sig genom att förhållanden och handlingar inom gruppen försvaras även när de framstår som svårförsvarbara. I det här avseendet har Utbildningsradion (UR) på senare tid kvalificerat sig för beteckningen sekt, skriver GP.

Bakgrunden till GP:s attack är att journalister tvingas sluta på grund av normkritik av public service egna extremistiska normer, som man har hämtat från amerikanska trotskister och från den vänster-judiska Frankfurtskolan.

Den politik public service driver går numera under benämningen Kulturmarxism, och kritisk kunskapsspridning kring politiken fick sitt genomslag tack vare LaRouche-rörelsens artiklar om den. Lyndon LaRouche själv är en avhoppad trotskist.

Begreppet Kulturmarxism fick sedan sitt populära genomslag i Sverige i samband med att SVT rapporterade att Anders Breivik använde begreppet Kulturmarxism i sitt manifest, där han angav journalister som samhällets främsta fiender.

"Hudfärg viktigare än kompetens"

Göteborgsposten går vidare med att beskriva hur public service extremistkopplade Kulturmarxistiska politik nu gjort journalisterna till rasister:

-UR ville bli av med journalisten för att han ifrågasatte dogmen, det vill säga normen att alla anställda okritiskt skulle acceptera de riktlinjer som i praktiken gjorde hudfärg och härkomst viktigare än journalistisk kompetens, förklarar GP.

Göteborgsposten skriver att med anledning av public service politiserade så kallade nyhetsrapportering "kan all journalistik avskaffas". Eftersom det inte längre är fråga om journalistik utan om att opinionsbilda genom att driva vissa politiska frågor.

-Mycket tyder på att UR ser det som en viktig uppgift att uppfostra lyssnarna och tittarna. Har publiken fel värderingar får den väl skaffa sig nya - ungefär så har det låtit på personalmöten, skriver GP.

Tidningen protesterar också mot att SVT instruerat sina så kallade journalister att censurera ord som "förort" och "invandrare" och liknande ord som enligt extremisterna på SVT "kränker människor".

Läs mer om samma ämne