”Journalistiken offras för mångkulturen”

"Public service är en sekt" Det menar Göteborgsposten i en uppmärksammad artikel. Anledningen är den nya "mångfaldspolicyn" som gör att man nu sparkar alla journalister som inte har exakt samma åsikter som ledningen. För SVT, SR och UR är nu "hudfärg och härkomst viktigare än journalistisk kompetens" skriver tidningen.

Göteborgsposten kallar public service nya policy för "ny doktrinär KBT-manual [psykiatrisk beteendeterapi] för samhällsförändring". Policyn fastslår att SVT, SR och UR ser "spridandet av ett korrekt tänkande" som sin huvuduppgift.

-Inom en yrkesgrupp kan det ibland uppstå sektliknande beteenden som framför allt visar sig genom att förhållanden och handlingar inom gruppen försvaras även när de framstår som svårförsvarbara. I det här avseendet har Utbildningsradion (UR) på senare tid kvalificerat sig för beteckningen sekt, skriver GP.

Bakgrunden till GP:s attack är att journalister tvingas sluta på grund av normkritik av public service egna extremistiska normer, som man har hämtat från amerikanska trotskister och från den vänster-judiska Frankfurtskolan.

Den politik public service driver går numera under benämningen Kulturmarxism, och kritisk kunskapsspridning kring politiken fick sitt genomslag tack vare LaRouche-rörelsens artiklar om den. Lyndon LaRouche själv är en avhoppad trotskist.

Begreppet Kulturmarxism fick sedan sitt populära genomslag i Sverige i samband med att SVT rapporterade att Anders Breivik använde begreppet Kulturmarxism i sitt manifest, där han angav journalister som samhällets främsta fiender.

"Hudfärg viktigare än kompetens"

Göteborgsposten går vidare med att beskriva hur public service extremistkopplade Kulturmarxistiska politik nu gjort journalisterna till rasister:

-UR ville bli av med journalisten för att han ifrågasatte dogmen, det vill säga normen att alla anställda okritiskt skulle acceptera de riktlinjer som i praktiken gjorde hudfärg och härkomst viktigare än journalistisk kompetens, förklarar GP.

Göteborgsposten skriver att med anledning av public service politiserade så kallade nyhetsrapportering "kan all journalistik avskaffas". Eftersom det inte längre är fråga om journalistik utan om att opinionsbilda genom att driva vissa politiska frågor.

-Mycket tyder på att UR ser det som en viktig uppgift att uppfostra lyssnarna och tittarna. Har publiken fel värderingar får den väl skaffa sig nya - ungefär så har det låtit på personalmöten, skriver GP.

Tidningen protesterar också mot att SVT instruerat sina så kallade journalister att censurera ord som "förort" och "invandrare" och liknande ord som enligt extremisterna på SVT "kränker människor".

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.