Västerbotten säger ja till Region Norrland

Förbundsstyrelsen i Västerbotten vill helst att den nya regionen ska bildas redan 2018. Enligt Indelningskommitténs förslag ska Region Norrland bli verklighet den 1 januari 2018 och landstingen slås ihop den 1 januari 2019.

Västerbotten anser att större regioner är viktigt för en positiv tillväxt och samhällsutveckling, därför förordar regionens förbundsstyrelse den statliga Indelningskommitténs förslag om att slå ihop de fyra nordligaste länen till en gemensam region som ska ges större frihet än de nuvarande småregionerna att utveckla den norra landsändan.

I exempelvis Fjällsjöområdet är det fullt möjligt att ta bussen till sjukhuset i Östersund som ligger 16 mil bort. Men det är i praktiken omöjligt att åka buss till Sollefteå sjukhus som ligger bara 10 mil bort. Anledningen är att den nuvarande länsgränsen är i vägen och stoppar busstrafiken.

Med en större region för hela eller en stor del av Norrland tas länsgränserna bort, vilket kräver stora investeringar i framförallt infratrukturen som exempelvis buss- och tågförbindelser. Sådana investeringar blir absolut nödvändiga, och ofrånkomliga.

Detta kommer att förbättra för folket, men samtidigt hotas de lokala eliterna som riskerar att tappa makten över folket de livnär sig på, och pengarna som dessa skapar. Precis som det naturligt kommer en nationalistisk reaktion över att makt flyttar från Stockholm till EU kommer sannolikt en nationalistisk reaktion i t.ex Östersund över att makt och pengar riskerar att flyttas till Umeå. Sedan förkläs naturligtvis kampen om pengar till att handla om andra frågor, som de stora massorna lättare kan känna sympati för.

-Överhuvudtaget är det mycket som ska göras, mycket som ska klaras ut och revir som ska överbryggas så det blir många frågor som ska behandlas under kort tid, kommenterade tidigare Sollefteås kommunalråd Elisabeth Lassen (S).

Därför är det nödvändigt och en utmaning för storregionens förespråkare att göra avtal med lokala makteliter som garanterar att dessa får vara med och dela på den nya kakan. För närvarande lutar Östersunds kommun mot att förespråka en gemensam Norrländsk region, medan Härjedalens kommun motsätter sig det. I övriga delen av de fyra nordliga länen är stödet mer allmänt.

En trolig utveckling är att Region Norrland bildas med en gemensam residensstad, som blir en sorts huvudstad med ett gemensamt Norrländskt parlament. Sedan utses de övriga nuvarande residensstäderna till filialer med ansvar för var sitt område, som exempelvis regional utveckling.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.