Tjuvjakt har blivit civil olydnad

Det finns en motståndsrörelse inom jägarkåren Det hävdar forskaren Erica von Essen i sin doktorsavhandling på Statens Lantbruksuniversitet (SLU). Orsaken är den avdemokratisering och teknokratisering som samhället genomgått de senaste 50 åren, vilket lett till att myndigheterna i Sverige alltmer tappar sin legitimitet hos folket.

-Att se en jakt som tycks bedrivas enligt mottot "skjut, gräv och tig" i svensk glesbygd som en form av civil olydnad kan låta provocerande för en del. När jag granskade samspelet mellan jägare och svenska myndigheter blev det dock tydligt att den illegala rovdjursjakten är en politiskt motiverad markering. Budskapet är att jägarna har berövats sina medborgerliga rättigheter i den lagstiftande processen, säger forskaren Erica von Essen.

Jägare som tjuvjagar rovdjur som exempelvis varg gör alltså inte det för att de "hatar vargar", utan för att de avskyr det politiska etablissemanget som avvecklat jägarnas demokratiska inflytande över sin verksamhet och fattar besluten för långt bort ifrån medborgarna för att det ska kunna uppfattas som demokratiskt. Tjuvjakten blir i det perspektivet en motståndshandling.

Utifrån djupintervjuer med jägare runtom i landet beskriver Erica von Essen den sociala och politiska bakgrunden till dagens olagliga jakt, och i vilket perspektiv som denna jakt kan ses som en form av civil olydnad. I forskningen framgår det att den folkliga delen av den svenska jägarkåren har utestängts från beslutsprocessen och att detta skapat en situation där många jägare sagt upp samhällskontraktet och bestämt sig för att förändra samhället genom utomparlamentariska direkta aktioner.

Jägarnas missnöje tar sig många olika yttringar som exempelvis individuellt och kollektivt motstånd, bojkotter, ryktesspridning, protester, och samarbetsovilja. I avhandlingen kallas denna taktik för "motoffentlighet", och innebär en folkrörelse som mobiliserats som svar på en legitimitetskris i samhället.

På grund av legitimitetskrisen anser sig allt fler inom motoffentligheten att de kan bortse ifrån lagarna och driva sin motståndspolitik genom sabotage och illegal jakt. Detta signalerar ett utträde från den politiska debatten, som kan sammanfattas med mottot "Skjut, gräv, tig".

Norrlandsbandet Raubtiers låts "Skjut, Gräv, Tig" är inspirerad av jägarnas motstånd.

Läs mer om samma ämne