Kaos i Sollefteå när arga medborgare sökte upp politiker

"Medborgardialogen" blev "manifestation av ilska" när politikerna skulle möta folket i dialog i Sollefteå sjukhus. Landstingsstyrelsens vice ordförande socialdemokraten Jan-Olov Häggström fick det hett om öronen. Vid infarten till sjukhuset fanns en släpvagn med texten "Glöm aldrig sossarnas svek mot sjukhuset i Sollefteå". Högste chefen Erik Lövgren höll sig undan och ville inte möta folket.

-Han törs väl inte komma hit, kommenterade en Ångermanlänning på manifestationen.

Häggström pressades av de upprörda mötesdeltagarna att försöka ordna fram Lövgren till ett nytt möte, preliminärt den 12 Oktober. Det återstår att se om Lövgren vågar sig dit.

Efter dråpslagen mot akutortopedin och sedermera akutkirurgin är det just i Oktober dags för Landstinget att rasera barn- och kvinnovården (inklusive BB).

Enligt Vänsterpartiets gruppledare Lars Gunnar Hultin är den så kallade "medborgardialogen" som nu sker bara ett spel för gallerierna. Enligt honom har den socialdemokratiska landstingsledningen i princip redan fattat beslut om att avveckla barn- och kvinnosjukvården i Sollefteå.

-Ja, i Oktober tar man barn- och kvinnovården här, och så tror man att det ska bli billigare, säger Lars-Gunnar Hultin.

Men billigare kommer det inte att bli. När Ångermanländska kvinnor som ska föda barn måste åka 10-20 mil istället för 0-10 mil så måste de stanna kvar längre på sjukhuset efteråt. Istället för att som nu åka hem tidigt och sedan komma på återbesök samma vecka.

Detsamma gäller även många av de Ångermanlänningar som inte längre får opereras i Sollefteå. Eller exempelvis äldre som kommer in med ambulans på natten. Därför kommer nedläggningarna sannolikt att fördyra vården och skapa mer överbeläggningar, mer personalbrist och mer politikerförakt mot de som förstör vårt land.

Många anställda i Sollefteå vill nu istället avveckla Landstinget, eller åtminstone deras makt över Sollefteå sjukhus, och införa en decentraliserad mer demokratisk lokal styrning av sjukhuset. Detta skulle kunna ske i samarbete med kommunen, med ett arbetarstyrt sjukhus t.ex i form av en intraprenad, eller i sista hand genom en bolagisering och efterföljande privatisering.

Många röster hörs också som efterfrågar ett nytt politiskt parti, bara för sjukvården. Dock bör det poängteras att det redan finns ett parti som har ett fläckfritt förflutet i sjukhusfrågan och som vägrar att svika folket i Ångermanland och det är Vänsterpartiet. Lars-Gunnar Hultin som är Vänsterpartiets gruppledare i landstinget har dessutom sagt sig vara villig att kompromissa ideologiskt med högerpartierna om formerna för driften av akutsjukhuset i Sollefteå. Allt för att rädda kvar lokal vård för Ångermanlänningar.

Problemet för Vänsterpartiet, och i förlängningen för de Ångermanlänningar som vill ha sjukvård, är att alltför många medborgare i Ångermanland av gammal vana röstar på Socialdemokraterna och ser inte att det partiet nu styrs av globalister som tar order från utlandet.

Läs mer om samma ämne