Majoritet för självständigt Norrland

"Missnöjet har slipats till en knuten näve" En majoritet av Norrlänningar är för självständighet för Norrland. Det visar en opinionsundersökning från Novus och flera omröstningar på Internet som SVT hållit. Tanken om självständighet eller mer självstyre får stöd av många kändisar som ledarskribenten Lotta Gröning, artisten Roger Pontare, bloggerskan Underbara Clara och sportprofilerna Ingemar Stenmark och Börje Salming.

På opinionsinstitutet Novus fråga "Om det var folkomröstning idag om Norrlands självständighet, skulle du då rösta för eller emot ett självständigt Norrland?" blev svarsfördelningen bland de 533 tillfrågade att 41 procent röstade JA, 39 procent röstade NEJ och 19 procent röstade VET INTE.

I opinionsundersökningen har Novus även ställt kompletterande frågor om skälen bakom respektive ställningstagande. Det visar sig där att JA-röstarnas skäl är att de vill att Norrlands naturresurser ska skyddas och komma Norrlänningarna tillgodo, och inte som idag exploateras och hamna i fickorna på utlänningar och makteliten i Stockholm.

Hela 82 procent av Norrlänningarna anser att Norrland plundras på naturresurser och att pengarna går söderut och 63 procent av Norrlänningarna anser att samhällsutvecklingen går åt fel håll. 75 procent anser att Norrland borde ha större självbestämmande över sina naturtillgångar och 71 procent anser att Norrland borde ha ett större regionalt självbestämmande.

-Vi klarar oss själva! Det är vi som sitter på alla naturtillgångar. Stockholmarna styr för mycket över oss norrut och dom tänker bara på sig själva, är enligt Novus ett typiskt argument för de som röstat JA till självständighet.

NEJ-röstarna använder sig av samma typ av materiella argument, men som regel argument som inte håller för närmare granskning: "Vi skulle inte klara oss ekonomiskt med så litet befolkningunderlag" är ett typisk NEJ-argument. Fastän att befolkningsunderlaget är mindre i ca 10 europeiska länder, däribland det mycket välmående Luxemburg som har drygt 500 000 medborgare.

Ett annat exempel är Montenegro, som efter krav från EU och NATO gjorde sig självständigt ifrån Serbien 2006, med drygt 600 000 medborgare. Norrland med sina omkring 1,2 miljoner invånare är mer jämförbart med Estland där det bor ungefär lika många, varav 0,9 miljoner är ester.

Ännu ett exempel som slår hål på NEJ-sägarnas argument är Island, som fick självstyre från Danmark 1904, formell självständighet men underordnad Danmarks monarki genom en union 1918, och full självständighet och republik 1944.

Island hade 2006 med sina drygt 300 000 medborgare världens högsta levnadsstandard enligt FN:s utvecklingsprogram och mätverktyg Human Development Index. Norrland är mer än dubbelt så stort som Island och har nästan fyra gånger så stor folkmängd. Dessutom har Norrland till skillnad från Island stora värdefulla naturtillgångar, störst i hela Norden.

I SVT:s stora opinionsundersökning på nätet där hela 8 877 Norrlänningar deltagit har 86 procent röstat JA till självständighet och bara 12 procent röstat NEJ. I en annan opinionsundersökning som SVT gjort där 1 680 personer röstat vinner JA-sidan med 66 procent av rörsterna mot NEJ-sidans 19 procent. Det innebär att 9 av 10 respektive 8 av 10 norrlänningar som tagit klar ställning har röstat för självständighet, medan 1 av 10 respektive 2 av 10 Norrlänningar röstat emot.

På Facebook finns grupper som mobiliserar människor för självständighet. En heter Norrland. Ett eget land. och har 87 556 medlemmar. Även flera mindre grupper existerar, som exempelvis Republiken Norrland.

Läs mer om samma ämne