Nu hotas BB i Sollefteå

Nästa steg i nedläggningen av Sollefteå sjukhus väntas bli en nedläggning av BB. Den 30 September vill politikerna ta upp frågan om nedläggning i Hälso- och sjukvårdsnämnen. I bästa fall hoppas man kunna spara 15 miljoner. Det är ungefär 3 procent av vad landstingets byråkrati kostar, och ungefär 5 procent av vad landstinget lägger på "kultur" och globalism. Alltså områden som inte hör till vården och som aldrig är utsatta för nedskärningar.

Summan 15 miljoner som skulle sparas är en fantasisiffra. Den utgår ifrån att man inte behöver anställa mer personal i Sundsvall, och att medborgarna i Sollefteå sjukhus upptagningsområde allihopa väljer att åka till Sundvall.

Vilket är orimligt eftersom bara omkring 20 procent av Ångermanland har närmast till Sundsvall. Istället kommer landstingets kostnader att öka då man efter en nedläggning av BB i Sollefteå tvingar en stor del av Ångermanlänningarna att åka till sjukhusen i Östersund, Lycksele och Umeå, vilket innebär att landstinget Västernorrland måste betala för vården till andra landsting.

Som kan ses på kartan över Norrlands sjukhus kommer politikernas planerade nedläggning av sjukhuset i Sollefteå att leda till att ett stort "vårdhål" bildas i hela mellersta Norrland. Större delen av Ångermanland kommer att bli ett sorts Vilda Västern, i stil med Lapplands fjällmarker. Nedläggningen av sjukhuset kommer att rycka undan mattan för hela samhället, och leda till nedläggningar för företagare, Polisen m.fl.

För att alla medborgare ska kunna få tillgång till akutvård i rimlig tid kan inget av de fem inlandssjukhusen, Östersund, Sollefteå, Lycksele, Gällivare och Kiruna läggas ned. Det har redan som det är lagts ned för många sjukhus i inlandet för att den lagstadgade tryggheten och vården ska kunna existera.

Totalt är landstingets kostnader fördelade enligt följande:
1) Somatisk vård - 4 387 miljoner (64 %)
2) Primärvård - 1 129 miljoner (17 %)
3) Psykiatri - 487 miljoner (7 %)
4) Tandvård - 165 miljoner (2 %)
5) "Politisk verksamhet", kansli, revision - 415 miljoner (6 %)
6) "Regional utveckling" - 260 miljoner (4 %)

Punkt 5, "politisk verksamhet" m.m. är landstingets byråkrati. Den heliga kon som det aldrig för göras nedskärningar på. Kostnaden för denna är 28 gånger större än den beräknade besparingen på den riktiga vården.

Den sista punkten, punkt 6, "Regional utveckling", är kostnader som inte har det minsta att göra med vården. Denna utgift på 260 miljoner kronor per år, 17 gånger mer än den planerade besparingen på att lägga ned BB, är totalt onödig.

Den handlar enbart om att finansiera olika verksamheter som landstinget inte har något att göra med, som exempelvis "kollektivtrafik", "miljö", "internationalism" och knäpp "kultur" som ingen vanlig människa vill betala för och som därför bara kan finnas till med hjälp av bidrag och nedläggningar av sjukvården.

Medborgarna behöver inför nästa val allvarligt fundera på vad som är viktigast: Vart ska skattepengarna gå? Ska pengarna gå till vård av sjuka? Eller till modern konst, åsiktskurser om queer-politik, fler byråkrater, utländsk kultur, semesterresor till "internationella partners" osv?

I "Det Nya Sverige" kommer man inte att kunna få allt, utan kommer att behöva göra hårda prioriteringar av vad som egentligen är viktigt.

Läs mer om samma ämne