Nationell manifestation mot nedskärningar

Hundratals omringade sjukhusen På 26 orter runt om i Sverige har det idag hållits gemensamma demonstrationer och "vårdvrål" mot nedmonteringen av den gemensamt ägda vården. Stora demonstrationer har hållits kring flera sjukhus i Norrland bland andra de i Östersund, Sundsvall, Sollefteå, Umeå, Skellefteå och Luleå.

Budskapet för demonstrationerna var "Slut på rean - en annan vård är möjlig". En slogan sannolikt inspirerad av "En annan värld är möjlig", som används av radikaler från så skilda skolor som Proletären till von Mises-institutet.

-Vi ska visa att vi inte accepterar det som landstingsledningen håller på med, nämligen att avrusta och lägga ner Sollefteås akutsjukhus och i nästa steg avrusta Örnsköldsviks sjukhus, säger Nils-Gunnar Molin som är ordförande för Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

-Vi hoppas på att få stopp på den här avvecklingen som pågår hela tiden och vi vill få till stånd en sammanhållen vårdkedja. Man måste sluta driva sjukvården som ett företag där man bara ser på pengarna, säger Kerstin Brandelius från Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

-Vården i dag håller på att fragmenteras sönder, vården funkar inte alls. När ekonomi och produktionssiffror går före patienterna hotas säkerheten, säger Malin Holmström som är sjuksköterska på Östersunds sjukhus och initiativtagare till demonstrationen i Östersund.

I en artikel på Aftonbladet debatt skriver 13 representanter från Yrkesföreningen Sveriges undersköterskor och specialistundersköterskor att de kommer att fortsätta "vårdvråla" tills de ansvariga makthavarna i regeringen börjar lyssna och fattar "de rätta besluten".

Demonstranterna kräver mer pengar till patienter och personal, samtidigt som makthavarna kräver nedskärningar på patienter och personal och satsningar på privata, ofta utländskt ägda, alternativ. Det är två ambitioner som går rakt emot varandra och bäddar för fortsatta konflikter.

Till detta måste läggas att landstingens kostnader skenar, samtidigt som allt fler anser att det finns en dold agenda och att landstingskriserna är medvetet skapade för att tvinga fram de strukturomvandlingar som makthavarna jobbar på att förverkliga.

Ett exempel på hur den gemensamt ägda vården av många anses vara medvetet saboterad är att Landstinget Västernorrland just nu bara annonserar efter två sjuksköterskor till kirurgin, fastän att länsklinikchefen Leif Israelsson i en presskonferens nyligen motiverat nedläggningar med att det fattas tio sjuksköterskor. Något som fått privatpersoner att själva annonsera med helsidor i Aftonbladet efter sjuksköterskor till Sollefteå sjukhus.

Läs mer om samma ämne