Nationell manifestation mot nedskärningar

Hundratals omringade sjukhusen På 26 orter runt om i Sverige har det idag hållits gemensamma demonstrationer och "vårdvrål" mot nedmonteringen av den gemensamt ägda vården. Stora demonstrationer har hållits kring flera sjukhus i Norrland bland andra de i Östersund, Sundsvall, Sollefteå, Umeå, Skellefteå och Luleå.

Budskapet för demonstrationerna var "Slut på rean - en annan vård är möjlig". En slogan sannolikt inspirerad av "En annan värld är möjlig", som används av radikaler från så skilda skolor som Proletären till von Mises-institutet.

-Vi ska visa att vi inte accepterar det som landstingsledningen håller på med, nämligen att avrusta och lägga ner Sollefteås akutsjukhus och i nästa steg avrusta Örnsköldsviks sjukhus, säger Nils-Gunnar Molin som är ordförande för Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

-Vi hoppas på att få stopp på den här avvecklingen som pågår hela tiden och vi vill få till stånd en sammanhållen vårdkedja. Man måste sluta driva sjukvården som ett företag där man bara ser på pengarna, säger Kerstin Brandelius från Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

-Vården i dag håller på att fragmenteras sönder, vården funkar inte alls. När ekonomi och produktionssiffror går före patienterna hotas säkerheten, säger Malin Holmström som är sjuksköterska på Östersunds sjukhus och initiativtagare till demonstrationen i Östersund.

I en artikel på Aftonbladet debatt skriver 13 representanter från Yrkesföreningen Sveriges undersköterskor och specialistundersköterskor att de kommer att fortsätta "vårdvråla" tills de ansvariga makthavarna i regeringen börjar lyssna och fattar "de rätta besluten".

Demonstranterna kräver mer pengar till patienter och personal, samtidigt som makthavarna kräver nedskärningar på patienter och personal och satsningar på privata, ofta utländskt ägda, alternativ. Det är två ambitioner som går rakt emot varandra och bäddar för fortsatta konflikter.

Till detta måste läggas att landstingens kostnader skenar, samtidigt som allt fler anser att det finns en dold agenda och att landstingskriserna är medvetet skapade för att tvinga fram de strukturomvandlingar som makthavarna jobbar på att förverkliga.

Ett exempel på hur den gemensamt ägda vården av många anses vara medvetet saboterad är att Landstinget Västernorrland just nu bara annonserar efter två sjuksköterskor till kirurgin, fastän att länsklinikchefen Leif Israelsson i en presskonferens nyligen motiverat nedläggningar med att det fattas tio sjuksköterskor. Något som fått privatpersoner att själva annonsera med helsidor i Aftonbladet efter sjuksköterskor till Sollefteå sjukhus.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.