Så lurades SVT om hemfridsbrottet

På uppdrag av "De Fyras Gäng" publicerade en vänsterextrem journalist en mycket vinklad och direkt lögnaktig artikel om det anmälda hemfridsbrottet där brottsoffren utmålades som förövare och de vuxna förövarna utmålades som totalt oskyldiga offer, barn och flickor. Fjällsjö Nyheter har granskat SVT:s medvetet felaktiga rapportering av fallet och listar fem punkter där SVT medvetet förfalskar verkligheten.

1)
SVT:s vinkling: Vänner var ute på promenad och stannade till vid en gård.
Verkligheten: En grupp främlingar invaderade två hushålls tomter och vägrade att lämna området.

2)
SVT:s vinkling: Gruppen bestod av eller leddes av minderåriga flickor.
Verkligheten: I gruppen fanns flera fullvuxna män vilka såklart var de som ledde gruppen.

3)
SVT:s vinkling: Händelsen skedde på dagtid.
Verkligheten: Händelsen skedde mitt på natten då flera av de som drabbades av intrånget låg och sov.

4)
SVT:s vinkling: Gruppen ville inte på uppmaning lämna området eftersom de först ville be om ursäkt.
Verkligheten: Gruppen vägrade lämna tomten och hävdade att de hade rätt att vistas där.

5)
SVT:s vinkling: Minderåriga flickor blev skjutna mot benen och slagna i ansiktet.
Verkligheten: Denna historia ljögs ihop i politiskt syfte.

Efter det anmälda hemfridsbrottet vägrade SVT/SR att låta andra än fridstörarna och deras vänsterextrema hjälpare komma till tals. Dessa tilläts anonymt presentera hur otroliga historier som helst utan minsta ifrågasättande. Bland annat vittnade en asylsökare att en tonårsflicka skulle ha blivit skjuten: "He shot my friend, just like that"/"Han sköt min vän, säger Samira, som egentligen heter något annat." Dessutom intervjuades "anonyma" vänsterextremister vilka i sedvanlig ordning presenterades av SVT/SR som slumpvis utvalda bybor.

Journalistens lön och lögner finansieras av den så kallade tv-licensen, som många menar är en dold skatt. Den så kallade TV-licensen är för närvarande 2 216 kronor per år. Under ett tv-innehav på ca 70 år blir den direkta kostnaden för att hjärntvättas med lögnerna följaktligen ca 155 000 kronor. Om man dessutom räknar med räntekostnaden blir den egentliga kostnaden omkring 426 000 kronor med en 70-årig medelränta på 5%. Om du vet att du har något annat att lägga de pengarna på så tveka inte att avanmäla ditt tv-innehav.

Läs mer om samma ämne