Landstingsledningen fortsätter vilseleda folket

Försöker luras om att den akuta kirurgin stängs på grund av brist på kirurger fastän att det nu är allmänt känt att bristen på personal är medvetet skapad av landstingsledningen själva i syfte att sabotera sjukhusets förmåga att hjälpa sjuka människor i Ångermanland och i förlängningen likvidera sjukhuset.

-Kirurger finns definitivt, vi har inga problem att bemanna om vi bara får klartecken att anställa, så det är inte sant när det gäller kirurger, säger Ingrid Liljenberg som är överläkare på kirurgen vid Sollefteå sjukhus.

-Det är skamligt det som pågår, hur man handskas med sanningen och hur man behandlar sin personal. Det kan hela ledningen i landstinget ta till sig, säger Liljenberg.

Samtidigt har länsklinikchefen, den nedläggningsivrande Leif Israelsson som många tror har anställts specifikt för att sabotera verksamheten på Sollefteå sjukhus och sedan gå i pension, erkänt för media att landstingsledningen inte orkat rekrytera en enda läkare till kirurgin på 15 år. Alla nya läkare har tillkommit genom sjukhusets egen utbildning av nya kirurger.

Att ordna tillräckligt med personal till Sollefteå sjukhus är inte svårt, det har många som är anställda på sjukhuset vittnat om, och även kommunstrategen Majed Safaee som menar att landstingsledningen "halvmyglar genom att inte göra sitt jobb".

-Vill man lösa bemanningen på akuten i Sollefteå så är det ganska lätt att lösa. Vill man inte så blir det omöjligt, har Lars Rocksén från Ångermanlands läkarförening förklarat.

-Det är omöjligt när det inte finns något intresse över huvudtaget hos ledningen. Vi får inget gehör hos dem utan de vill avveckla Sollefteå oavsett om det sparar pengar eller ej. Det är tyvärr sanningen, säger överläkare Liljenberg.

MittMedias "Welfare Hitman" Ove Öst, som betalas av ett odemokratiskt nyhetsmonopol som drivs av den nyliberale sionistiska (judisk högerextrem rörelse) Jan Friedman, hävdar i en av sina återkommande hetsartiklar mot Sollefteå sjukhus att det finns "tunga argument för att avveckla Sollefteå". Att stänga förlossningen och den slutna vården samt all operationsverksamhet vid Sollefteå sjukhus skulle enligt honom "spara" ynka 15 miljoner kronor. Vilket är en droppe i havet utan praktisk betydelse för landstingets ekonomi.

Resultatet av en nedläggning av Sollefteå sjukhus kommer absolut inte att bli någon besparing för landstinget. I stort sett ingen personal från Sollefteå kommer att ta jobb i Sundsvall, transporterna kommer att bli långa och kostsamma, patienterna kommer att bli sjukare och svårare skadade och kräva en längre vårdtid, och folket kommer att göra sitt bästa för att istället få vårdas i Östersund och Umeå. Landstingsledningen är nämligen inte de enda som kan sabotera en verksamhet.

Vänsterpartiets Lars-Gunnar Hultin har nyligen hävdat att det enda sättet att rädda Sollefteå sjukhus på är genom civil olydnad. Om så inte sker kommer politikerna att avveckla ett fungerande akutsjukhus, för att försöka spara omkring 15 miljoner kronor.

Kostnaden på 15 miljoner kronor kan jämföras med vad ungefär 15-30 ensamkommande kostar samhället att ta hand om per år, av de över 35 000 ensamkommande som kom till Sverige förra året. Så att det saknas pengar är totalt nonsens. Det handlar om politisk vilja att skapa en vårdkris för att motivera att lägga ned Sollefteå sjukhus och i förlängningen bolagisera och sedan privatisera vården.

En politik som bland andra de styrande Socialdemokraterna drivit sedan 90-talet men aldrig velat stå för inför väljarna. En politik monopolmedia vägrar att granska.

Läs mer om samma ämne