Landstingscheferna vägrar öppna akutkirurgin

Som förutspått var den "tillfälliga" stängningen av akutmottagningen i Sollefteå ett trick av makthavarna för att förstöra sjukhuset i Sollefteå. Nu vägrar man öppna akutkirurgin igen, eftersom man vägrat att anställa mer personal. "Ingen nyhet - det ligger i den dolda plan som sossarna och tjänstemännen har för att göra om Sollefteå sjukhus till en kvalificerad vårdcentral" hävdar Vänsterpartiet.

Att landstingskrisen är medvetet skapad har både Vänsterpartiet och Moderaterna tidigare berättat om. Planerna på att lägga ned akutkirurgin genom att hänvisa till en av cheferna skapad personalbrist är sedan tidigare offentliga. Även det hemliga möte där planerna preciserades är offentliggjort.

-Det här är planerat det här har de vetat hela tiden. Redan när dåvarande landstingsdirektören Anders L Johansson presenterade det första dokumentet förstod jag vad planen var. Jag sade åt honom att det här var att lägga ner Sollefteå sjukhus utan att politikerna behöver ta något ansvar, säger Vänsterpartiets Lars-Gunnar Hultin.

-Jag är väldigt kritisk mot landstingsledningen. Både tjänstemännen och politikerna. De här signalerna fick de för länge sedan, det fick jag också, säger Moderaternas Bengt Sörlin.

Vänsterpartiets Lars-Gunnar Hultin menar nu att det är landstingscheferna som ligger bakom att det inte går att rekrytera tillräckligt med personal till Sollefteås akutsjukhus, genom att cheferna medvetet saboterar rekryteringen och hittar på undanflykter för att inte anställa folk.

Hultin och Sörlin får medhåll i sin uppfattning av Sollefteås kommunalråd Elisabeth Lassen (S) som säger att det inte handlar om att landstingsledningen inte kan öppna akutkirurgin i Sollefteå igen, utan att det handlar om att de inte vill göra det.

Den stängda akutkirurgin i Sollefteå har vållat en rad incidenter. Dels har väntan på ambulans varit lång och ambulanser har fört patienter till fel sjukhus. Dels har köerna till akuten i Sundsvall blivit alldeles för långa och patienter har beskrivit situationen som "kaotisk".

Medan cheferna ljuger för media om "det inte är några problem" är personalen på de överbelastade vårdavdelningarna i Sundsvall förtvivlade och vill säga upp sig, när de tvingas neka eller motarbeta att ta emot svårt sjuka människor som sedan i vissa fall sannolikt dött på grund av landstingschefernas vanstyre.

"Om patienten triageras till att handläggas vid Sundsvalls eller Örnsköldsviks sjukhus hänvisas patienten till att transporteras sig till detta sjukhus på samma sätt som man transporterar sig till Sollefteå sjukhus, d.v.s. i normalfallet med egen bil alternativt taxi" skrev länsklinikcheferna Leif Israelsson och Johan Nilsson tidigare i ett dekret till personalen.

Detta gäller alltså de ångermanlänningar som inkommer till akuten i Sollefteå, och där bedöms behöva akut kirurgi. De ska avvisas från sjukhuset och förväntas köra bil till Sundsvall. Eller ta en taxi. Det är på den nivån cheferna inom landstinget planerar verksamheten.

Vad som nu sker är på många vis en kamp mot klockan. För cheferna i Sundsvall gäller det att hinna lägga ned eller kraftigt skjuta i sank åtminstone Sollefteå sjukhus, som ligger närmast Sundsvall, innan regionbildningen med Umeå universitetssjukhus. Efter regionbildningen kanske beslutsfattarna kommer från Umeå och då kanske dessa kommer att tycka att Ångermanlänningar inte förtjänar en sämre vård än landstingsledningen i Sundsvall.

Vänsterpartiet har tidigare fört fram uppfattningen att bara civil olydnad från Ångermanlänningarnas sidan kan rädda Sollefteå sjukhus från vanstyret. Exempelvis Doroteaborna lyckades genom civil olydnad och en över tre år lång ockupation som utmynnade i en folkomröstning rädda sin sjukstuga som makthavarna ville lägga ned.

Landstingsekonomin fungerar så att trots sin rätt att beskatta folket kan inte landstinget fungera utan att staten skjuter till tiotals miljarder varje år. För att rädda Sollefteå sjukhus från Landstinget Västernorrlands vanstyre skulle det behövas en bråkdel av de pengarna.

Pengar finns det gott om. Senast i våras bestämde sig regeringen för att skjuta till 10 miljarder extra till vården och 50 miljarder extra till invandringen. För att rädda Sollefteå sjukhus krävs kanske en hundradel eller en tusendel av de summorna. Det som folket lider brist på är politiker som vill ta ansvar och fatta beslut som har medborgarnas intressen i centrum.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.