Swexit bra för jakten

Brexit bra för jakten i Sverige skriver Runar Filper som är jakt- och viltpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Idag styrs jakten i Sverige i första hand av EU:s odemokratiskt uppfunna "regelverk" och "direktiv" vilket omöjliggör en demokratiskt förankrad jakt i Sverige och i synnerhet i Norrland.

-Det är svårt, när överstatlighet, regelverk och ansvariga myndigheter som Naturvårdsverket gör allt för att försvåra. Här måste vi nog gå ända till roten av det onda. Endast omförhandlingar av det svenska EU-medlemskapet och i förlängningen ett utträde likt det i Storbritannien kan rädda den svenska jakten, säger Runar Filper till Jakt & Jägare.

Dessutom växer vargstammen och den okontrollerade tjuvjakten på varg okontrollerat, menar Filper. Skulden för detta är den ohållbara rovdjurspolitiken som nästintill omöjliggör skyddsjakt på varg, eftersom olika globalistiska "miljöorganisationer" har getts rätt att överklaga jakten om och om igen tills dess att vargarna hunnit smita undan eller ägarna till de angripna tamboskapen lagt ned i verksamhet.

-Det är svårt att se en ände på den ständiga rundgången med jaktbeslut som inte kan verkställas. Därför kan en svensk uppföljare till Brexit på sikt betyda en chans till förändring och en möjlighet att få svenska lagar och jaktregler att återigen gälla i Sverige, säger Filper.

Filper menar även att jakten måste utvärderas ur ett regionalt perspektiv där de lokala människornas liv står i centrum för besluten. Idag värderas jakten istället utifrån ett "samhällsperspektiv" där det är storstädernas nationella eller överstatliga EU-perspektiv som är det vägledande.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.