Psykisk ohälsa stort problem bland samer

Nationalistiska samer drabbas hårdast De flesta unga samiska kvinnor har haft självmordstankar och var tredje ung samisk renskötare har allvarligt övervägt eller haft planer på att ta sitt liv.

Sametingets projektledare Petter Stoor har på uppdrag av regeringen lämnat in sin rapport om samers psykiska hälsa till Socialdepartementet. Rapporten visar att samers psykiska hälsa är klart sämre än resten av landets befolkning. Och då är ändå ohälsan bland svenska medborgare över lag rekordhög oavsett etnicitet.

Mer än varannan ung samisk kvinna säger sig ha haft självmordstankar och var tredje ung samisk renskötare har allvarligt övervägt eller haft planer på att ta sitt liv. Två av fem manliga renskötare rapporterar en klinisk ångeststörning.

-Det som framkommit i rapporten var precis som jag trodde, tyvärr. Men det behöver även blir känt för den breda massan, säger Petter Stoor.

-Ju mer samisk tillhörighet du känner på högstadiet, desto mer skit får du. Det är hemskt, säger Stoor.

Generellt sett är den psykiska hälsan bäst för de samer som integrerats så mycket att de av omgivningen och av sig själva ses som svenskar. Sämst psykisk hälsa har nationalistiska samer som värnar om sitt folk och sin kultur och är rädda för att makthavarna och samhällsutvecklingen ska ta ifrån dem den samiska identiteten.

-Vare sig man har renar eller inte - kommer samerna ha skog kvar, kommer vi kunna fortsätta ha vår identitet kvar? frågar sig förbundssekreterare i samiska ungdomsförbundet Sáminourra Olov-Anders Nilsson Sikku.

Även bland svenska medborgare överlag har den psykiska ohälsan ökat markant på senare år. Enligt SCB:s statistik låg andelen unga i åldrarna 16-24 år med sömnproblem, oro eller ångest under 80-talet på 7 procent. Sedan dess har andelen stigit till över 20 procent. Hårdast drabbade är de unga kvinnorna där omkring 30 procent är drabbade.

-Jag tror att det handlar om förändringar som påverkat hela västvärlden sen 70-talet, och som på allvar slagit igenom i Sverige de senaste 20 åren. Vi kan kalla det globalisering, säger Sven Bremberg som är docent i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges ledande experter på ungas psykiska hälsa.

Lösningen på samers psykiska ohälsa anses av experterna vara att staten skjuter till pengar för att stärka den samiska nationalismen, kulturen, identiteten och stoltheten över att vara same.

För den svenska ungdomen är medicinen den motsatta, de unga ska matas med kulturmarxistiska normer där de ska börja se sig själva som ofrånkomliga förtryckare av sina medmänniskor eller som förtryckta offer som aldrig kan slå sig fria ifrån förtrycket.

Sannolikt finns det liknande orsaker till både unga samers och unga svenskars ökade ohälsa. Rotlös globalism och kosmopolitism anpassad för den rikaste 1 procenten skapar i längden ångest hos unga oavsett etnisk härkomst. Och ingen ung människa mår bra av att de vuxna i samhället försöker inbilla den att den är en förtryckare som borde känna skuld, eller ett förtryckt offer som varje dag utsätts för diskriminering och kränkningar.

Oavsett vilken etnicitet man vill tillhöra mår man sannolikt bra av att känna sig trygg med sin identitet och känna samhörighet med människorna omkring sig. EU:s och regeringens kampanj om att störa homogeniteten är exempel på hur motsatsen uppnås, vilket är en del av förklaringen till den ökade ohälsan.

Läs mer om samma ämne