Socialisering av Sollefteåforsens kraftverk

Kommunen tvångsköper kraftverket av Eon. Från och med den 1 Juli är Sollefteåforsen Sollefteå kommuns eget kraftverk. För 400 miljoner kronor plus 120 miljoner kronor för att lösa in en kredit tvångsköptes Eons halva av kraftverket.

-Det jättetråkigt, vi vill egentligen inte alls sälja, säger Torbjörn Tärnhuvud vd för Uniper Sverige.

På fullmäktigesammanträde där beslutet togs var moderaterna, liberalerna och nyliberala centerpartiet emot köpet.

Bakgrunden till kommunens köp av kraftverket är att Eon organiserades om och vattenkraften flyttades över till ett nytt bolag, Uniper. I och med den förändringen var Eon enligt bolagsordningen och avtalet med Sollefteå kommun tvungna att erbjuda kommunen att köpa ut hela kraftverket

Uniper fortsätter att driva den praktiska verksamheten. I vart fall fram till årsskiftet. Under tiden ska kommunen lägga ut driften på anbud.

Läs mer om samma ämne