Ångermanländsk vikingaskatt ställs ut

På Länsmuseet i Härnösand kommer fram till den 25:e September de Ångermanländska och Medelpadiska vikingaskatterna från Djuped och Stige att ställas ut. Vikingaskatterna hittades för omkring 100 år sedan.

Vikingaskatterna är omkring tusen år gamla och tros av "experter" komma ifrån att vikingarna var extremt bra handelsmän som handlade med främmande folkgrupper, som de sålde varor till. En annan teori är att de gillade att resa till främmande kulturer, och slå ihjäl rika utlänningar och ta deras rikedomar.

Djupedsskatten från Styrnäs i Ångermanland innehåller ca 1 500 silvermynt och ett antal föremål av silver. Stigeskatten från Indal i Medelpad innehåller över 2 000 silvermynt och flera silverföremål.

Skatten från Djuped hittades 1919 i samband med att man jämnade till en gårdsplan. Skatten i Stige låg nedgrävd i en läderväska och hittades 1903 när man plöjde en åker. En stor del av mynten kommer ifrån Storbritannien men en del av dem kommer alltifrån Irland till Irak, och många är också ifrån det på den tiden polska delen av Tyskland.

Den lokala vikingaskatten har hyrts in för dyra pengar från Kungliga Myntkabinettet och Statens Historiska museum i Stockholm, som rövade skatten från dess rättmätiga ägare i början på 1900-talet.

Av politiskt korrekta skäl är utställarna noga med att påpeka att alla mynten kommer ifrån laglig och ärlig handel i nutida anda, som skett mellan anti-rasistiska vikingar och nobla araber, engelsmän och kelter. Inget våld användes för att samla ihop de jättelika silverskatterna.

Läs mer om samma ämne