Psykisk ohälsa ökar kraftigt i Sverige

Det Nya Sverige präglas av mångfald i det psykiska måendet. Förr var det enfald, då mådde i stort sett alla bra. Nu mår hela 20 procent av befolkningen dåligt psykiskt och antalet ökar hela tiden. Fem procent av vuxna lider av allvarlig psykisk ohälsa och nästan 10 procent av Sveriges barn har idag kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin BUP.

I Sverige är normen queer, homosexuella lobbyorganisationer ska bestämma barnens uppfostran på dagis, skolan är framförallt politisk skolning, kvinnor är män och män är kvinnor om de säger så själva, nyanlända får förtur på arbetsmarknaden, den privatägda massinvandringen slår varje år nya rekord, Polisen och den gemensamt ägda landstingssjukvården håller på att ersättas av privatägda alternativ, det dyra Försvaret byts ut mot billiga utländska trupper, styrräntan är på minus och hushållen får gratis pengar av banken.

Politikerna styrs från utlandet och enar folket genom hets mot Ryssland och lovar trygghet genom NATO:s kärnvapenbaser.

I det klimatet ökar den psykiska ohälsan i Sverige, och makthavarna står frågande: Varför? Samhället blir ju mer underbart för varje dag.

För den som äger banken, flyktingboendet, vill privatisera sjukhuset, ersätta Polisen med greve Douglas Securitas, vill ha billigt svart arbetskraft, hatar Sverige och svenskhet, för den har allt aldrig varit bättre.

Men för många har det blivit mycket sämre. Värst drabbade är de som är sjukast, och därför har svårt att tränga sig före i kön när alla inte längre får plats. De minst sjuka är bäst på att ställa krav, och när det gäller psykisk ohälsa är psykotiska personer och deprimerade och självmordsbenägna sämst på att söka hjälp.

Barnen tillhör också den grupp som drabbas värst. I Jämtland skulle det behövas minst dubbelt så många specialistutbildade läkare för att ta hand om alla psykiskt sjuka barn. Vilket är en enorm vinstaffär för de privatägda stafettläkarfirmorna, som aldrig har haft större vinster.

Läs mer om samma ämne