Kris i sjukvården pengarna slut och personalen sjuk

Privatägda bemanningsföretag rånar landstinget, Region Jämtland Härjedalen saknar pengar till vården och måste höja avgifterna för medborgare som vårdas på sjukhuset, och personalen i Landstinget Västernorrland är sjukast i landet - på grund av cheferna.

Landstingschefernas nedläggningsplaner har gjort personalen i Västernorrland till Sveriges sjukaste landstingspersonal. I en analys som landstinget gjort över sjukfrånvaron tar man bland annat upp den osäkerhet som skapas av avvecklingarna av välfärden, eftersom "ovisshet att inte veta vad som händer skapar stress".

-Vi har sett att siffrorna ökar och nu har vi högsta siffrorna i landet och det är en väldigt olycklig utveckling. Ju längre det dröjer innan vi får några beslut, desto värre kan situationen bli just när det gäller sjukskrivningstalet, säger sjukhusdirektör Nina Fållbäck-Svensson.

Att personalen skulle bli magiskt friska av att beslut fattas om nedläggning av deras arbetsplatser är dock osannolikt. Däremot så förbättras ju landstingschefernas siffror på sjukskrivningstal genom att de sjuka görs arbetslösa.

Troligen kommer makthavarnas beslut, när de väl fattas, att leda till fler långvariga sjukskrivningar. För detta är ändå Norrland och norrländska vårdcentralsdoktorer är kända för sin pragmatism inför övermaktens vanskötsel av landet.

Privata vinster i vården är orsaken till krisen

Den största förklaringen till landstingens dåliga är ekonomi är de stora extra kostnader det medför att ge vinster till de privata bolag, ofta multinationella, som profiterar på skattebetalarnas pengar. 2015 betalade Landstinget Västernorrland exempelvis 255 miljoner kronor bara till bemanningsföretagen.

Att hyra in personal från privata profitörer istället för att ha egna anställda ger i allmänhet mer än en fördubbling av kostnaderna. Den ökade kostnaden beror till del på att ägarna ska ha sin vinst.

Som regel fungerar det så att privatägd verksamhet som får sina inkomster från privatpersoner är billigast och mest kostnadseffektivt. Detta eftersom ägarna då snålar in så mycket det går. Därefter kommer gemensamt ägd socialistisk verksamhet som får sina inkomster från skattebetalarna, eftersom ägarna (folket) ofta inte är lika måna om att vara sparsamma med gemensamma pengar. Klart dyrast blir det när privatägd verksamhet får sina inkomster ifrån skattebetalarna, som tvingas betala. Då använder de privata ägarna sina snillrika hjärnor till att pressa ut så mycket skattepengar som möjligt till vinst och ofta är verksamheten rent kriminell i ekobrottsligt mening.

Landstinget Västernorrland ska nu ompröva sitt samarbete med det privatägda utländska bemanningsföretaget Orange Group Baltic som ofta anklagats för oegentligheter.

Bland annat ska en del av deras personal inte ha tillräckliga kunskaper för att arbeta självständigt i den svenska vården, många har svårt att kommunicera med arbetskamrater, kollektivavtal saknas, deras arbetsvillkor är slavliknande t.ex så får de ta ledigt om de är sjuka, medan ägarna som vanligt gör rekordvinster och bolaget anklagas för att inte betala skatt.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.