Rekordförlust för Region Jämtland Härjedalen

Ideologin med stafettläkare bär skulden Regionen ser ut att gå mot en ännu större förlust jämfört med förra året, som då var på minus 232 miljoner kronor. Den största anledningen till förlusten är systemet med privatiserade stafettläkare som makthavarna byggt upp.

Region Jämtland Härjedalens kostnader för privatägda stafettläkare fortsätter att öka kraftigt, med 33 procent jämfört med förra året då de också var rekordhöga. Denna politik är huvudorsaken till att regionen ser ut att gå mot ett ännu större underskott än rekordminussiffrorna för fjolåret som var 232 miljoner.

Systemet med privatägda stafettläkare som i medel får omkring dubbelt så mycket betalt jämfört med landstingsanställda läkare har aldrig fungerat. Det har så länge som det funnits inneburit stora kostnader för den gemensamt ägda vården, och det har alltid varit uppenbart att folket inte haft råd med denna extra kostnad.

Grundproblemet är tvådelat: Dels utbildas för få läkare i Sverige, vilket skapar brist på läkare och gör att läkare som organiserar sig privatägt premieras med dubbel lön, vilket ekonomiskt skadar den gemensamt ägda vården och i förlängningen välfärdsstaten. Landstingen försöker att komma undan detta genom att importera utländska läkare från låglöneländer men ändå ökar problemen i omfattning för varje år som går.

Den andra delen av problemet handlar om att alltför många politiker är nöjda med det nuvarande icke-fungerande systemet, eftersom de önskar se den gemensamt ägda vården gå i konkurs och ersättas av privat vård:

Vissa vill ha en kapitalistisk vård där statens roll minimeras och sjuka människor får välja att köpa vårdtjänster eller välja att fortsätta vara sjuka eller dö.

Andra önskar se ett fascistiskt system där staten och företagen smält samman till en gemensam organisation, liknande det medeltida systemet där folket var tvungna att betala skatt till adeln. I det systemet får alla vård, men tvingas betala extra mycket skatt som går till kapitalisternas vinster. Vilket i takt med att små företag köps upp av större kommer att resultera i att folket måste betala skatt till utländska multinationella bolag.

Med tanke på att det nuvarande alltmer icke-fungerande hybridsystemet med delvis gemensamt ägd och delvis privatägd vinstdriven vård existerat i många år över flera regeringar av olika färger så kan man konstatera att makthavarna är nöjda med utvecklingen.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.