”Hatattack mot skola”

Klistermärken sattes upp i centrala Backe som kritiserade regeringens politik. Detta resulterade i stor humor när Mittmedia-monopolet vinklade det till en "attack mot skola". Den paranoida rubriken följdes av flera hårt politiskt vinklade och oseriösa uttryck som tydligt visar hur fel det blir när samme ägare äger alla tidningar i regionen och sedan låtsas att de har olika politisk färg.

Artikeln publicerades av tidningen ÖP, som ägs av Mittmedia-monopolet vilket även äger ett 30-tal andra tidningar i Norrland bland andra LT, Allehanda och Strömsund.

Mittmedia ägs i sin tur av två nyliberala stiftelser med baser i Stockholm och Gävle som enligt sina stadgar finns till för att vinkla nyheterna i nyliberal riktning, för att i slutändan göra hela samhället mer nyliberalt.

Klistermärkena som sattes upp är helt lagliga och sedan tidigare godkända av Justitiekanslern JK. Det är fortfarande tillåtet i Sverige att kritisera den politik regeringen för.

Dock kan man bli trakasserad av enskilda myndighetspersoner, om dessa väljer att bryta mot lagen och missbruka sin maktställning i samhället. Detta sker ibland men alltmer sällan i takt med att det folkliga förtroendet för makthavarna sjunker.

Några axplock ur ÖP:s oseriösa artikel: "Hatattack mot skola" = Klistermärken sattes upp mot regeringens politik. "Hatbudskap" = Kritik mot regeringen. "Attacken skedde genom att dekalerna klistrades"=Pappret togs bort på baksidan av klistermärkena. "Rektorn larmades av personal" = Rektorn informerades.

Bakgrunden till artikeln är att Mittmedia vill översvämma landet med billig arbetskraft. Alla ekonomiska experter är ense om att detta sannolikt kommer att resultera i sänkta löner för arbetare, krossade fackföreningar, höjda skatter, nedlagda sjukhus m.m. och nedmonterad eller privatiserad välfärd.

Samt mångmiljonvinster för samhällets redan rika när en massiv omfördelning av kapital sker från arbetar- och medelklassen till samhällets överklass och till samvetslösa uppkomlingar.

Förenklat: Politiken som media och makthavarna drivit de senaste 25 åren gör att klassklyftorna växer och gör de rika rikare och de fattiga fattigare.

Många bedömare anser att denna samhällsutveckling snart kommer att leda till att medelklassen förintas, och att det i framtiden bara kommer att finnas två klasser, en fattig och utnyttjad underklass och en överklass som växt ihop med staten, likt den forna adeln.

Den som vill se sanningen bakom medias lögner kan själv kontrollera här hur klistermärkena ser ut och då konstatera att det rör sig om politisk opinionsbildning och inte "hatattack". Här är en text som förklarar bakgrunden till klistermärkenas budskap. ÖP glömde nog länka den.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.