Mittmedias artiklar ska sponsras av företag

10 journalister anställs för att skriva "nyhetsartiklar" som sponsras av privata företag för att ge deras vinkling av samhällsutvecklingen.

När "läsarna sviker" (Mittmedias egna ord) och inte längre vill betala för den nyliberala propagandan, paketerad i en politiskt "röd" tidning, en politiskt "blå" tidning och en politiskt "grön" tidning, så finns nu bara en väg kvar för Mittmedia att gå: Låta privata företag betala för "nyheterna".

Att detta ger en vinklad nyhetsrapportering är inget problem, eftersom hela poängen med att Mittmedia finns till är just att producera vinklade nyheter. Mittmedia (ÖP, LT, Allehanda, Strömsund m.fl) ägs nämligen av en nyliberal stiftelse som har i sina stadgar att nyheterna ska vinklas nyliberalt för att göra samhället mer nyliberalt.

Enligt medieforskaren Lars Nord som är professor vid Mittuniversitetet är det en farlig väg man slagit in på eftersom det kommer att ytterligare urholka trovärdigheten och förtroendet för journalistiken. Även fackförbundet är kritiska och ser samma logik:

-Man riskerar trovärdigheten för journalistiken, säger Ulrica Widsell som är vice ordförande i journalistförbundet.

-Sponsrade artiklar borde i alla fall kännetecknas, t.ex. som alkohol- eller tobaksreklam: "Den här artikeln är sponsrad. Att läsa för mycket av sådana artiklar skadar ditt realitetssinne och din omdömesförmåga", skriver en av Sveriges Radios läsare i en kommentar.

När privata företag betalar för vissa av artiklarna betalar de indirekt även för alla de andra artiklarna. Det kommer inte att finnas några täta skott mellan verksamheterna. Ett företag som betalar pengar till Mittmedia kommer knappast att granskas kritiskt i artiklar som inte just det företaget betalat för.

Men att förtroendet minskar och föraktet ökar är ett litet problem, när Mittmedia kämpar månad för månad för att inte gå under ekonomiskt:

-För oss handlar det ju om att hitta nya intäktskällor helt enkelt, säger Viktoria Winberg, chef inom Mittmedia-monopolet.

Läs mer om samma ämne