Nedläggningsbeslutet stoppades

Återremiss blir det för Medelpadingarnas förslag om att lägga ned akutortopedin i Sollefteå. Även nedläggningen av medicinskt rehab i Härnösand stoppas.UPPDATERAD

Bakgrunden är att Medelpadingarna i Sundsvall, framförallt Socialdemokraterna, vill lägga ned Sollefteå sjukhus och flytta pengarna till krisdrabbade Sundsvalls sjukhus. För att lyckas med nedläggningen av Sollefteå sjukhus kallar de det för en besparing, fastän att det kommer att kosta lika mycket att vårda människor i Sundsvall. Antagligen mer, eftersom man då måste bygga nytt i Sundsvall för att få plats med de sjuka från Ångermanland.

Men nu stoppas det Socialdemokratiska förslaget som skulle sabotera akutdelen på Sollefteå sjukhus och går på återremiss, efter att Vänsterpartiet och borgarna lyckats få en tredjedel av de röstberättigade att kräva det. 25 av sammanlagt 75 ledamöter röstade för återremiss, 44 ledamöter röstade emot och sex ledamöter avstod från att rösta.

Den främsta anledningen till att högerpartierna nu tvingade fram en återremiss är att de vill "undersöka möjligheten" att driva sjukhuset på så kallad entreprenad, dvs de vädrar blodlukt och ser chansen till en privatisering. Allt det gemensamt ägda i Sverige läggs ju antingen ned, eller privatiseras för att ge vinster för samvetslösa. Det liknar Ryssland på 90-talet under "de sju bankirernas styre" då till slut större delen av landet ägdes av en handfull personer varav påfallande många var israeliska medborgare.

Många i personalen har å andra sidan uttryckt att de vill driva sjukhuset på intraprenad, vilket innebär att den landstingsanställda personalen i Sollefteå driver sjukhuset utan att cheferna i Sundsvall får lägga sig i. Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har tidigare ställt sig bakom att utreda frågan om intraprenad.

Den Sundsvallsdrivna nedläggningen (alternativt privatiseringen) av Sollefteå sjukhus har allvarligt skadat vänsterpartierna i Västernorrland, och splittrat både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. I Socialdemokraterna har Ångermanlänningarna rensats ut, och i Vänsterpartiet Medelpadingarna.

Sollefteåfientliga utrensade Vänsterpartisten Kenneth Challis från Sundsvall vägrar att ge sig och beklagade under mötet att det "går bypolitik i frågan". Istället för bypolitik vill han flytta rehab till Sundsvall. När en Ångermanlänning vill ha kvar rehab i Ångermanland kallas det nämligen "bypolitik", medan när en Medelpading vill flytta rehab till Medelpad kallas det för "besparing".

Splittringen gav sig även till känna i Socialdemokraterna. När det viktigaste beslutet på många år skulle fattas om Sollefteå sjukhus framtid vägrade John Åberg och Mikael Sjölund att delta. Anledningen är att de inte vill avveckla Sollefteå sjukhus, men om de röstar med sitt samvete så sparkas de ut från landstinget av sitt parti.

-Om vi hade slutat nu hade vi lämnat öppet mål för de som vill avveckla sjukhuset helt. Några måste vara kvar och ta den matchen, säger Åberg.

-Socialdemokratin visar sitt ansikte: tycker du annorlunda så sparkas du ur fullmäktige, kommenterade Bengt Sörlin (M) det hela.

UPPDATERAD

Socialdemokraternas ledare är riktigt sur efter att hans parti misslyckats med nedskärningarna av vården. Det dåliga humöret riktar sig främst mot Moderaterna. Att Moderaterna röstat i annan riktning, privatisering av sjukhuset istället för nedläggning, beror enligt Socialdemokraterna inte på att Moderaterna har en annan ideologi utan på att de är lata:

-Tyvärr orkade de inte ta ansvar denna gång heller, säger landstingsrådet Erik Lövgren (S).

Läs mer om samma ämne