Norrland kan få ny huvudstad

Region Norrland som i media ofta kallas "Stornorrland", trots att det mer riktigt borde kallas "Lillnorrland", har förlorat sin huvudstad. Sundsvall har frivilligt avsagt sig titeln. Antagligen innebär detta att makthavarna har en ny huvudstad på gång.

På kartan ovan visas de formella gränserna för Norrland i heldraget svart. De sträckade svarta gränserna är det föreslagna så kallade "Stornorrland", sannolikt utmynnande i "Region Norrland".

Den röda gränsen är den språkliga norrlandsgränsen, innanför vilken de norrländska landskapsmålen existerar. Den blå gränsen är Dalälven, som är en informell gräns för Norrland och den gula gränsen är den så kallade biologiska norrlandsgränsen där man räknat in all norrländsk biologi förutom människorna som man av ekonomiska skäl vill kunna flytta runt i landet.

De tre svarta prickarna visar tre alternativ till huvudstad i det nya Region Norrland: Den södraste pricken precis ovan den föreslagna gränsen är Norrlands gamla inofficiella huvudstad Sundsvall, den östraste är Norrlands nya informella huvudstad Umeå. Centralast belägen är Lycksele, som föreslås som en kompromiss mellan Sundsvall och Umeå, på motsvarande sätt som Bryssel blivit EU:s huvudstad istället för Paris eller Berlin.

I Umeå anser många att staden är Norrlands nya huvudstad. Umeå har det största universitet, det största sjukhuset och är dessutom sätet för Polisregion Nord som innefattar hela det föreslagna Region Norrland.

Moderaterna i Umeå påstår dock att Socialdemokraterna förhandlat bort Umeå som huvudstad för det nya Norrland. Misstanken är att Socialdemokraterna genom någon sorts jämlikhetsprincip vill fördela de administrativa enheterna över den nya regionen. Detta skulle göra fler län villiga att delta i regionbildningen men samtidigt göra styret ineffektivare.

Därför har många spekulerat i alternativa huvudstäder för Norrland. Speciellt efter att Sundsvalls kommun i förra veckan gick ut med att man avsäger sig titeln "Norrlands huvudstad" som man officiellt använt sig av i sin marknadsföring av kommunen. Dessutom ligger länsstyrelsen i Västernorrland inte i Sundsvall utan i Härnösand, som är den formella residensorten även för landshövdingen.

Det mesta som Sundsvall har emot sig är dock det geografiska läget, på gränsen till "Stockholm". Detsamma gäller i nästan lika hög grad för Östersund, speciellt om Härjedalen faller bort. Men med tanke på att både Östersund och Sundsvall tidigare talat om att söka sig söderut hellre än att konkurrera i samma region som Umeå kan Socialdemokraterna ha "köpt" dessa städer genom att erbjuda dem att vara huvudstad eller liknande, genom ovan nämnda ideologiskt drivna sub-optimeringsprincip.

En mer framåtskridande idé har varit att bygga upp en helt ny huvudstad med en pan-norrländsk prägel. Lycksele har i dessa sammanhang nämnts som ett positivt kompromissförlag mellan de större städerna Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå. Även Härnösand är med samma logik ett alternativ som liksom Lycksele är relativt centralt beläget i det nya Region Norrland och därför lättare kan vara en knutpunkt för de många lokala makteliterna än de storstäder som ligger i utkanterna av regionen.

Mycket tyder på att Region Norrland redan är bestämt av makthavarna. Med smärre gränsjusteringar kan regionen komma till stånd redan 2019, eller i andra hand 2023. Vissa kommuner kan tillkomma eller falla bort, exempelvis Härjedalen, Sundsvall, Hudiksvall och Nordanstig. Men var regionens huvudstad ska ligga är fortfarande höljt i dunkel.

Läs mer om samma ämne