MittMedia startar kampanj för dödshjälp

MittMedia som äger alla lokaltidningar och sedan låtsas att de både är "röda", "blå" och "gröna" men egentligen i allt väsentligt driver samma nyliberala politik har startat en kampanj för dödshjälp på sjuka och svaga svenskar. ÖP:s artiklar har enligt de själva "lyft debatten" och man berömmer sig själva med att ha spridit den till DN, SvD, P1 och SVT.

Att MittMedia inte är nöjd med den nuvarande lagstiftningen där läkare medvetet kan avsluta fysiskt lidande patienters liv genom smärtlindring (på sätt och vis "överdosering") står helt klart.

MittMedias politik är att läkare även ska döda människor som inte lider av fysisk smärta och har andra motiv till att vilja dö. Som exempel lyfter man fram en man som håller på att bli blind.

Förutom själva sakfrågan finns det två aspekter av debatten som tyvärr inte diskuteras: För det första, varför ska ett privatägt nyliberalt mediamonopol som MittMedia försöka bestämma hur lagstiftningen ska se ut gällande dödshjälp?

Det är inte så att båda sidor får komma till tals i deras "debatt om dödshjälp", bara den sida som tycker som MittMedia får uttala sig. En riktig debatt om dödshjälp ska inte drivas av ett vinstdrivande propagandabolag utan av politiska partier och möjligen folkrörelser. MittMedias agerande är uppenbart odemokratiskt.

Den andra saken som aldrig diskuteras är det orimliga med att läkare är de som ska utföra dödshjälpen. "Läkarkåren är kritisk till att lagstifta om en sådan rätt. Det handlar inte om vad läkarna tycker utan vad folket vill och undersökningarna visar ju att majoriteten är för det här", skriver MittMedia i sin propaganda.

Om detta är sant, att "läkarna" inte vill men att "folket" vill, men inte vågar ta självmord själva utan vill att skattebetalarna via staten tar livet av dem, så kan ju detta ordnas betydligt mer rationellt än att i praktiken dyra vinstdrivna stafettläkare ska göra jobbet. Det är inte svårt att ta livet av folk.

Läkare har dessutom de senaste 2 500 åren utbildats i att inte ta livet av folk utan bara hjälpa människor att leva (Hippokratiska eden). T.ex poliser har å andra sidan utbildats till att i vissa situationer ha ihjäl folk. Om skattebetalarna ska stå för kostnaden är det betydligt billigare att låta en polis komma och skjuta den dödsönskande personen i huvudet. Döden blir då ögonblicklig och garanterat smärtfri.

Om man verkligen vill glömma allt det religiösa kring döden och se på saken naturvetenskapligt så ska man snarare låta sig inspireras av Stalin än av Hitler. Att anställa läkare till att döda folk har en grad av hyckleri i sig. Ett nackskott är bättre på alla sätt.

Om man å andra sidan inte vill se saken strikt juridiskt, kliniskt och naturvetenskapligt utan vill omge den med känslosamt fluff, så är det mer rationellt att använda sig av präster eller av något sorts medium. Att vilja använda sig av läkare för att döda handikappade är ologiskt och ofta ett självbedrägeri. I betydelsen att det är en rationalisering av en känsla.

Och det är därför som de flesta läkare inte vill vara en del av det. En slaktare, polis eller jägare, t.o.m en tiggare utanför ICA, är lika kvalificerade att ta livet av folk som en läkare. Att trycka in en avtryckare eller ge ett "dödspiller", det är helt enkelt inte en läkaruppgift. Och att kontrollera om någon är blind eller inte det kan en trafikpolis utföra.

Lyft gärna frågan om dödshjälp, men diskutera då verkligen frågan från alla sidor av saken. T.ex idag så får lidande barn operera bort sitt könsorgan ("hbtq"), tack vare bland andra MittMedias propagandakampanjer. Ska barn också få dödshjälp?

Om alla "har rätt att dö", gäller det även människor som inte är dödssjuka? Och ska det vara tillåtet för intresseorganisationer att rikta sin dödshjälpspropaganda till utvalda grupper i samhället, t.ex pensionärer, barn, lågbegåvade eller nyanlända?

Kanske att det är så att det finns en anledning till att lagen ser ut som den gör?

Läs mer om samma ämne