Succe för Jimmy Åkesson i Strömsund

Drog fullt hus Folkets Hus i Strömsund fylldes med människor som ville lyssna och prata med Sverigedemokraternas ledare. Bara tre motdemonstranter fanns på plats, vilka uppförde sig civiliserat.

Ett större polisuppbåd och säkerhetsvakter fanns på plats eftersom trotskister planerat att störa mötet men dessa insatser visade sig i efterhand inte behövas.

Jimmy Åkesson berättar i en intervju att bakgrunden till mötet i Strömsund och andra orter i området är att det här varit så bra uppslutning på valmötena 2014. Just Strömsund har också belastats extra hårt av flyktingmottagningen. Även om många människor gärna betalar en del för att hjälpa äkta flyktingar är det inte många som vill betala miljardvinster till fascistiska asylkapitalister och andra som röstar för krig och sedan profiterar på flyktingarnas lidande.

En annan orsak till mötena är att SD-ledningen vill träffa alla de nya lokala sverigedemokraterna i området. I veckan har dessutom Centerpartiets gruppledare i Ånge gått över till Sverigedemokraterna.

På mötet deltog även gruppledaren Mattias Karlsson och partisekreteraren Richard Jomshof samt Paula Bieler. Paula Bieler är en polsk-judisk judinna som profilerat sig genom att driva kulturmarxistiska frågor inom Sverigedemokraterna. Ideologiskt står hon nära den så kallade "New Left", som även de trotskistiska motdemonstranterna tillhör.

Paula Bielers farmor flydde från Polen till Sovjet när Hitler invaderade och avskaffade landet. När den polska staten återupprättades efter Andra världskriget blev Paula Bielers farmor en av landets högsta makthavare.

Som så många andra polska judar i Sverige kom Bielers släkt hit efter de misslyckade så kallade "studentupproren" i Europa 1968. Upproren som skedde i både det kapitalistiska västeuropa och det kommunistiska östeuropa var en historisk motsvarighet till 1848 års frimuraruppror i Europa.

I Polen slogs upproret ned och de polska kommunisterna skyllde upproret på "sionistiska judar", som velat avskaffa Kalla Kriget och skapa en enad mångkulturell värld, ledd av judar. Detta motarbetades av stalinistiska kommunister, som företrädde idén om nationell suveränitet och att alla folk hade rätt till ett eget land där de kunde odla sin egen kultur.

-Så kom våren 1968, och med den studentrevolterna. I Polen föranledde dessa en ny våg av stark, politisk antisemitism. Det var politiskt fördelaktigt [för makthavarna] att skylla på en judisk-sionistisk konspiration hellre än uppror mot det kommunistiska förtrycket, skriver Paula Bieler i SD-Kuriren där hon är Politisk Redaktör.

På mötet diskuterade SD-topparna den allvarliga utveckling som sker i samhället. De pratade om den av krigshetsare drivna massinvandringen, polisens knappa resurser och den ökande otryggheten i landet.

Både den förra högerregeringen och den nuvarande vänsterregeringen fick kritik för sitt misslyckande med integrationen. Enligt Sverigedemokraterna beror detta på fokuseringen på att skapa arbeten, samtidigt som man glömmer bort den kulturella aspekten.

Lösningen som Sverigedemokraterna framför är antagligen den som makthavarna kommer att använda sig av i framtiden när det blivit uppenbart för alla att massinvandring och mångkultur inte fungerar: Integration av invandrarna genom att mångkulturen avskaffas och invandrare och svenskar assimileras till ett folk med en enda (amerikaniserad) kultur.

Läs mer om samma ämne