Norrland planeras bli region

Sverige delas upp i sex regioner enligt förslaget från regeringens utredare. Men helt smärtfritt kommer det nog inte att gå.

De nya regionerna presenteras som ett faktum: "Idag ritades Sveriges karta om" skriver SVT. "Sverige kommer att delas in i sex storregioner istället för dagens 21 regioner och landsting." skriver Sveriges Radio. Att det bara är ett förslag och att Sverige fortfarande har demokrati glöms i rapporteringen bort. Eller så styrs inte Sverige så demokratiskt längre utan besluten fattas ovanifrån och sedan fixar propagandan resten.

De sex föreslagna regionerna är:
1) Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
2) Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland.
3) Stockholm och Gotland.
4) Västra Götaland, Halland och Värmland.
5) Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg
6) Skåne och Blekinge

Anledningarna till omorganiseringen är många. Flera maktgrupper är inblandade och varje maktgrupp har delvis olika motiv för sitt ställningstagande.

Vissa av anledningarna kan man förstå genom att studera 1970-talets stora omorganiseringar av Sverige ur ett idéhistoriskt perspektiv. Nu liksom då handlar det om centralisering, teknokratisering av makten (byråkratisering/avdemokratisering) och urbanisering.

Exempelvis kommer man genom rationaliseringen av gränser och administrationsyta att lättare kunna lägga ned gemensamt ägda sjukhus och vårdcentraler i Norrland, för att bereda väg och underlätta för privatägda fascistiska korporativa vårdföretag. Företag vars ägare sedan folket sedan blir tvingade att betala skatt till, som till den gamla adeln.

Ett annat viktigt motiv för de nya regionerna är att försvaga nationalstaten, vilket resulterar i att konkurrenter som EU och regionerna gynnas. Målsättningen är sannolikt att i framtiden ytterligare slå ihop regioner, över de nuvarande landsgränserna.

Skåne och Blekinge är ett uppenbart sådant exempel, där de i framtiden sannolikt planeras slås ihop med Danmark. Om Jämtland får bli en egen region kommer Jämtland i framtiden på motsvarande sätt att kunna slås ihop med Trondheim. Men eftersom Norge inte är med i EU vill inte makthavarna i nuläget stödja sådan internationalism.

Omorganiseringen kommer även att kraftigt underlätta separatism, eftersom varje region kommer att få ett eget regionparlament och tillräckligt stor yta och tillräckligt stor befolkning för att i framtiden kunna fungera som ett eget land. Varje region kommer också att bättre än idag kunna ansvara för exempelvis sjukvården. I Norrland sammanfaller dessutom regiongränsen med polisregionens gränser.

Sveriges uppdelning i en politiskt röd norra halva och en politiskt blå södra halva kommer sannolikt att förstärkas, då blå enklaver i norr och röda enklaver i söder utraderas av majoritetsstyre.

Detta förutsätter förstås att inte Socialdemokraterna havererar som parti. Väldigt få i Sverige behöver ett korporativistiskt högerparti för storföretagare och om Socialdemokraterna inte ska gå till exempel sitt grekiska systerpartis öde krävs en omfattande revitalisering av värdegrunden.

Sammantaget bäddar förändringarna för ännu större förändringar, som en naturlig konsekvens av de förstnämnda. Men för att komma dit behöver först makthavarna övertyga folket om att förändringarna är ostoppbara. Svårast kommer detta att bli i Jämtland och Halland.

Läs mer om samma ämne