Folklig protest mot asylkapitalist

Välfärdskapitalisterna har de senaste åren dränerat välfärden på pengar. I takt med att folkets skattepengar går ned i fickan som miljonvinster åt många gånger rent kriminella personer måste den allmänna välfärden som skolor, sjukhus, bibliotek med mera avvecklas för att spara pengar. Ikväll släppte Allehanda bomben: Folk i västra Ångermanland har börjat skjuta sönder asylkapitalisternas tillgångar!

-Jag tar det personligt, säger en av välfärdskapitalisterna vars verksamhet dragits in i våldsamheterna och som äger fastigheter i Junsele och i Backe.

Tre gånger har asylkapitalistens produktionsmedel skjutits sönder av upprorsmän. Både fastigheter och skogsmaskiner har skjutits sönder. Kampanjen har pågått i två månaders tid och polisen som överbelastats av över 5 000 utryckningar till asylhotell har inte ens hunnit med att inspektera skadorna. Välfärdskapitalisterna i fjällsjöområdet verkar vara "sitting ducks".

En vanlig kritik mot välfärdskapitalisterna är att de står för en nyfascistisk politik. I ett kapitalistiskt samhälle får kapitalisterna göra vinster, men folket är inte tvingade att köpa kapitalisternas varor och tjänster. I ett socialistiskt samhälle är alla tvingade att betala, men äger i gengäld företagen tillsammans. Det är bara i ett fascistiskt samhälle, där företagen ägs korporativistiskt av kapitalisterna, som folket är tvingade att betala skatt som går till miljonvinster åt kapitalisterna.

I det allt mer fascistiska svenska samhället ses alltså välfärdskapitalisterna av många som en ny sorts utsugare, liknande den gamla adelsklassen, som suger ut folket genom skattsedeln samtidigt som de bidrar till välfärdsstatens avveckling.

Det är inte bara i Junsele som det nu planeras nya asylhotell efter fascistisk modell, utvecklingen sker parallellt i hela västra Ångermanland. I Backe har välfärdskapitalister samarbetat med den ökände Wall Street-magnaten Henry Kravis välfärdskapitalistföretag, finansmannen som var förebild för den onda skurken i Olivers Stones storfilm Wall Street.

I takt med att välfärdskapitalismen suger ut den övriga välfärden vilken måste läggas ned kommer det att bildas en välfärdskapitalistklass som kontrollerar nästan alla arbetstillfällen i västra Ångermanland. En liten grupp oligarker på omkring fem personer kommer diktatoriskt att välja vilka som ska få jobb och inte, samtidigt som de blir miljonärer på skattebetalarnas bekostnad.

Strömsunds kommuns ledare Göran Bergström har tidigare vädjat om att slippa fler asylhotell på grund av att kommunen inte klarar de stora kostnader som de medför. Men på grund av den förra högerregeringens politik där man privatiserade flyktingpolitiken kan inte längre kommunerna stoppa välfärdskapitalisterna som givits frikort att strunta i folkets demokratiskt valda representanter.

I takt med att den socialdemokratiska demokratin försvinner och ersätts med fascism och klassklyftorna ökar kommer sannolikt även våldet att öka i samhället.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne