Opinionsundersökning om rovdjur

Kungsörn mest poppis medan vargar är minst populära. 80 procent av västernorrlänningarna gillar kungsörnar, medan bara 3 procent ogillar dem. För vargar är siffrorna 42 procent för och 30 procent emot. I Sollefteå kommun är siffrorna för och emot vargar 39 respektive 33 procent.

Sett till de sju kommunerna i länet gillar boende i Härnösands och Sundsvalls kommun rovdjuren mest, medan boende i Ånge kommun gillar rovdjuren minst.

Ånge kommun är den enda kommun där fler ogillar vargar än tycker om dem. 47 procent är negativa till vargar medan bara 32 procent är positiva till dem.

Totalt sett i Västernorrland tycker 30 procent att det borde finnas färre vargar i länet, 20 procent vill ha fler, och 31 procent vill ha lika många som nu. Det betyder att fler än 6 av 8 som har en åsikt i frågan inte håller med om den ökning av vargarna som makthavarna just nu genomdriver.

När det gillar björnar är det tydligt att björnar är populära hos de flesta, men att trots detta så är det många fler människor som vill ha färre björnar än som vill ha fler.

I tätorter med fler än 10 000 invånare finns den tätaste ansamlingen av människor som gillar rovdjur, medan det utanför tätorter finns dubbelt så många människor som ogillar rovdjur än vad det gör i dessa större tätorter. Dock finns det stor enighet, hela 80 procent, att rovdjur ska skjutas om de befinner sig i tätorter.

Det kan tyckas anmärkningsvärt att fler vill skjuta rovdjur som sökt sig nära städer än som vill skjuta rovdjur som söker sig nära tamboskap eller som stödjer skyddsjakt på rovdjur som utgör problem för medmänniskor. Vilket kan tyda på att de flesta människor vill ha fler rovdjur om inte just de själva drabbas av det.

-Personerna är positiva till verksamheten så länge den bedrivs någon annanstans än i närheten av den egna närmiljön. När det handlar om stora rovdjur kan personer generellt sett vara positiva till att rovdjur finns, samtidigt som man inte känner sig trygg med att ha dem i närheten av där man själv bor, skriver Länsstyrelsen i sin rapport och jämför fenomenet med vindkraftverk, återvinningsanläggningar och flyktingboenden.

När det gäller vilka som ska bestämma över rovdjuren finns det största stödet för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, på 54 respektive 52 procent. Att lokalbefolkningen och jägarna ska få mer att säga till om stöds av 47 respektive 45 procent. Väldigt få tycker att politikerna i riksdagen och EU ska bestämma, bara 14 respektive 4 procent.

Läs mer om samma ämne