Samer kritiserar varganalysen

Vargen påverkar inte renskötseln så mycket, enligt Naturvårdsverkets varganalys. Medan Svenska Samernas Riksförbund menar att verkets analys är felaktig och kan vara ett första steg att ändra reglerna kring vargförekomst i renskötselområdet så att vargar ska samsas med renar på samma område.

I Naturvårdsverkets socioekonomiska analys av vargens gynnsamma bevarandestatus påstår de att vargen bara har en liten ekonomisk och social påverkan på rennäringen.

Mellan 20 000 och 70 000 renar dödas per år enligt Naturvårdsverket men vargar står bara några hundra av dessa dödsfall.

-De skapar en bild från Naturvårdsverkets sida, att det här är inget problem, utan det är lite av ett hittepå-spel från vår sida, vilket är olyckligt, säger Jenny Wik Karlsson till Sameradion.

Hur många vargar det finns i Sverige idag är oklart. Klart är dock att det finns många fler än de 210 vargar som riksdagen har beslutat ska vara högsta antal. Minst omkring dubbelt så många. 380 säger Viltskadecenter. 415 vargar med ett konfidensintervall mellan 328 och 539 säger Naturvårdsverket. 2 000 stycken kan man läsa i en jakttidning.

Att det kan finnas fler vargar än vad medges finns det matematiskt stöd för. Svensk vargforskning har nämligen valt att använda faktor 10 för redovisningen i Sverige, det vill säga att man gissar att det finns tio vargar per känd vargföryngring (vargkull) i landet.

Anledningen till att man valt just 10 som faktor istället för exempelvis 9 eller 11 är sannolikt att de flesta människor föds med 10 fingrar på händerna. I den ryska forskningen använder man sig istället av faktor 25, vilket för Sveriges del skulle innebära att det i Sverige enligt Naturvårdsverkets siffror finns 1038 vargar, med ett konfidensintervall mellan 820 och 1348 vargar.

Läs mer om samma ämne