Edselevargen väntas få ungar till våren

Har skaffat kvinnlig partner Den varghane som rört sig i framförallt Ragunda, Borgvattnet, Ramsele och Edsele socknar ända upp till gränsen till Fjällsjö socken har sannolikt slagit sig ihop med en varghona.

-Det kan ju betyda att det blir en kull valpar där framåt våren och försommaren, säger rovdjurshandläggaren Lars Wiklund på länsstyrelsen.

Trots att genforskningen på svenska vargar avfärdat argumenten om att den svenska vargstammen skulle vara inavlad fortsätter detta att användas som ett viktigt argument i debatten. Forskningen har visat att även om vargarna härstammar från ett litet antal individer så bär de inte på genetiska skador, så de är därför inte inavlade i negativ betydelse utan snarare specialiserade på att klara sig i nordisk miljö.

Ett annat faktum som i regel bortses ifrån av makthavarna är att det nu finns fler än dubbelt så många vargar i Sverige som riksdagen har bestämt behövs för att trygga den genetiska friskheten, och alltså undvika negativa aspekter med inavel.

Att de falska argumenten fortsätter att spridas innebär dock att om varghonan visar sig vara en utländsk varg kommer hon att anses mer värdefull genetiskt, och det kommer i sin tur att vara ett argument för att hon inte ska få jagas på lika villkor som svenska vargar.

Varghannen i Edsele var en svensk varg och skulle därför ha skjutits i våras då den jagade ren och förstörde näringsverksamheten för Ohredahke samebye. Trots att det två gånger beslutats om skyddsjakt har varghanen ännu inte fällts.

Läs mer om samma ämne