Kyrkklockan och Drakens guld

Skattsökare har god anledning att bosätta sig i Fjällsjö med omnejd, då vi har fler fornlämningar här än på någon annan plats i Sverige.

Riksantikvarieämbetet har byggt en avancerad söktjänst för fornlämningar och liknande data och i fjällsjöområdet finns hundratals sådana platser registrerade. Anmärkningsvärt är att medan Hoting och Rossön har fullt med fornlämningar nära de nuvarande boplatserna är backebygdens fornlämningar koncentrerade till södra delen av Fjällsjön och Silsjön.

Förutom mängder med boplatser och fångstgropar finns även platser för kult, offer och folktro. Söker man upp dessa på kartan kan man hitta både gamla värdefulla kyrkklockor och drakguld.

Vem lyckas bärga kyrkklockan?

-Enligt sägnen skall Fjällsjö gamla kyrka ha legat i Sunnansjö. Då man beslöt sig för att flytta kyrkan (ev. någon gång på 1600-talet) till dess nuvarande plats, i Backe, på andra sidan älven, råkade en av kyrkklockorna falla i vattnet. Platsen kunde lokaliseras och många bärgningsförsök har gjorts. Ibland, säger sägnen, har klockan kunnat lyftas så högt att den varit synlig, men något har alltid tvingat bärgningsmännen att i sista stund släppa klockan.

Vem hittar drakens guld?

-En plats där sägnen berättar att en skatt ska vara gömd. På ön i Fjällsjöälven berättas det att en skatt skall vara nedgrävd. Den kunde bara påträffas på midsommarnatten och de som grävde fick inte säga någonting förrän skatten var bärgad. Många har hittat skatten men förletts av "oknytt" att säga något. En skattsökare hade nästan fått fram kistan då solen gick upp och strålarna reflekterades i fönstren på Fjällsjö kyrka varvid mannen utbrast "Se körka brinn!" då försvann skatten.

På ön skall ännu finnas gropar, som lär härröra från skattsökarnas spadar. Orsaken till skattsökandet uppges vara att en äldre man sett en drakeld och därför ansåg att en skatt där låg nedgrävd.

Den germanska legenden om drakens guld

Legenden om drakguld är djupt rotad i den germanska folktron, och främst manifesterad i den fornnordiska Völsunga sagan. Völsunga sagan handlar om hjälten Sigurd/Sivard/Siegfried och sköldmön/valkyrian Brynhilde, vars kärlek och beundran för varandra enligt legenden givit upphov till Sveriges första konungaätt Ynglingaätten och Olof Skötkonung. Völsunga sagan har varit förlaga och inspiration till den tyska motsvarigheten Nibelungenlied, till Wagners opera Nibelungens Ring samt till Tolkiens bok Sagan om ringen.

Ovan kan en trailer ses för filmen Ring of the Nibelungs med Max von Sydow och Kristanna Loken. Kärt barn har många namn, filmen kallas även Die Nibelungen, Dark Kingdom - The Dragon King, Curse of the Ring och Sword of Xanten.

Länk till Riksantikvarieämbetets söktjänst