Dramatisk ökning av skolket

Ökat tio år i rad Västerbotten ligger i topp när det gäller att skolka från skolan. I både Västerbotten och Gävleborg har skolket ökat dramatiskt och bidrar starkt till samhällsförvandlingen.

Allt fler elever skolkar från skolan och skolket har nu ökat mer än tio år i rad. Förklaringen ligger delvis i den fördumning som skett samtidigt med politiseringen av undervisningen, men också i att feminiseringen av skolan gjort den allt mindre intressant för pojkar, framförallt för pojkar från andra länder med en mer maskulin kultur.

Under läsåret 2018/2019 fick omkring 9 procent av Sveriges cirka 339 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Högst andel skolkare finns på Gotland där 13 procent av eleverna fick bidraget indraget. Därefter kommer Stockholm på 11 procent och Västerbotten på 10 procent.

Lägst andel skolkare har Västernorrlands, Dalarnas och Jämtlands län, där antalet skolkare ligger på ungefär hälften.

I Gävleborg har antalet elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk fördubblats på tre år, och i IS-hyllande Gävle skolkar 15 procent av skolbarnen. Ungefär samma siffra har Sollefteå i Västernorrland, samt Vännäs och Malå i Västerbotten. I Skellefteå har skolket tredubblats på två år.

Värst är läget i Nordmalings kommun, där över 26 procent skolkar. Minst skolk finns i samhällen som Ockelbo, Norsjö och Robertsfors där inga elever har mist sina bidrag på grund av skolk.

Läs mer om samma ämne