Socialdemokraterna fortsätter styra Västernorrland

Ny vårdnedläggningsallians tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Efter långa förhandlingar om styret över Västernorrland står det klart att valets stora förlorare tillsammans ska styra regionen. Det nya samarbetet är skapat för att i strid mot folkets vilja kunna fortsätta att lägga ned sjukhusvården.

Socialdemokraterna ska fortsätta att styra det genomkorrupta Region Västernorrland. Detta genom en ohelig allians med Moderaterna och Liberalerna. Det som förenar partierna är att de är emot BB i Sollefteå, och att de vill behålla de kritiserade Länsklinikerna - som är designade just för att lägga ned vårdavdelningar på mindre sjukhus.

-Vår ambition var att bilda ett nytt ledarskap med vårdalliansen som grund men Moderaterna och Liberalerna ville annat. Det blir inte väljarnas vilja som kommer att råda de närmaste fyra åren, säger Centerpartiets Jonny Lundin.

Kanske just på grund av att de tre partierna S&M+L är emot BB i Sollefteå blev de också valets stora förlorare i Västernorrland. Nu splittrar alltså Moderaterna och Liberalerna Alliansen i syfte att stödja Socialdemokraternas nedläggningspolitik. Målet är naturligtvis ökade privatiseringar.

Med Moderaterna som stödparti blir det dessutom svårare att höja skatterna, något som snabbt kan komma att driva regionen mot konkurs, eftersom verksamheten går med 270 miljoner i förlust i år och förväntas gå ytterligare 300 miljoner back nästa år. Att skapa dålig ekonomi är de ryggradslösa politikernas sätt att pressa fram privatiseringar.

SVT: "Ockupanterna stödjer Socialdemokraterna"

Trots att hela poängen med den nya oheliga alliansen är att kunna fortsätta lägga ned vården i Sollefteå har vänsterextrema SVT Västernorrland publicerat en artikel om att "Sollefteå är hoppfullt" inför det nya S&M-styret, och att "ockupanterna" på Sollefteå sjukhus tror att Socialdemokraterna kommer att ändra sig om Sollefteå sjukhus.

Påståendet verkar på ytan helt orimligt, speciellt med tanke på att Socialdemokraterna tappade 40 procent i Sollefteå i höstens val, och svarade genom att "hugga Sollefteå i ryggen" genom att tvinga den nya vårdcentralen i konkurs.

Men samtidigt finns skäl att begrunda frågan om i vilken mån "ockupanterna" stödjer Socialdemokraterna, därför att ett sådant stöd skulle naturligtvis lätt kunna resultera i en resultatlös kamp.

Nils-Gunnar Molin som är styrelseordförande i nyligen konkursade Voon, och som i egenskap av ordförande för föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus är en av ledarna för "ockupationen", är svåger med Socialdemokraternas ledare Stefan Löfvén.

På Facebook gillar Molin "Socialdemokraterna Västernorrland", och när Sverigedemokraterna sade att de vill öppna BB i Sollefteå liknade han dem vid döda råttor. Han gillar dessutom kända Socialdemokratiska politiker som Mikael Damberg, Saudiarabiens och storkapitalets man i Sverige.

Den så kallade ockupationen av Sollefteå sjukhus är trots det militanta namnet inte en riktig ockupation, utan en tyst manifestation nära sjukhuséntren. Den har nu med fullt stöd ifrån media pågått i snart två år utan resultat. Och medan ledaren kritiserar SD när de försöker rädda sjukhuset fortsätter alltså Socialdemokraterna att vanstyra vården.

Kanske är det dags att förstå att Socialdemokraterna är problemet? Och att Socialdemokraternas mål med den medvetna underfinansieringen av vården är privatisering. Privatisering genom exakt samma metod som nu sker med Molins konkursade vårdcentral Voon.

Det betyder inte att Socialdemokraterna vill ha en kapitalistisk vård enbart för rika. Man vill fortfarande tvinga folk att betala skatt, men skatten ska gå till ägarna av vårdföretagen. Poängen med det är globalisering, eftersom ägandet förr eller senare hamnar i utländska händer.

Att det skulle saknas resurser till vården är en myt allt färre människor tror på. Socialdemokraterna gav 50 000 miljoner kronor extra i specialbidrag till Migrationspolitiken och kunde lika gärna eller hellre gett dem pengarna till vården. Det är tiotusen gånger mer än vad som hade behövts för att rädda BB i Sollefteå.

Det är därför svårt att se att Socialdemokratiska "ockupanter" skulle kunna uppnå någonting annat än att kontrollera oppositionen åt Socialdemokraterna. Med Socialdemokratiska ockupanter kommer vården att fortsätta läggas ned. Utan inspiration av ryska ockupanter kommer Västernorrlänningarna att fortsätta bli bedragna.

Många Norrlänningar tar avstånd från det politiska systemet

Statsvetare varnar nu den svenska regimen att Norrland håller på att tappa tålamodet med den förda avvecklingspolitiken. Enligt forskningen har "stora grupper helt vänt det politiska systemet ryggen" och "många människor känner att de hamnat utanför det politiska systemet och tar avstånd från det".

Tidigare i veckan kunde Fjällsjö Nyheter rapportera om hur allt fler Vänsterpartister i Norrlands inland röstar på Sverigedemokraterna i Riksdagsvalet. Det som lockar är dels en trovärdig EU-politik, där den närmast trotskistiske världsmedborgaren Jonas Sjöstedt inte upplevs som något bra alternativ.

Men framförallt beror trenden på att sprickan mellan stad och landsbygd hela tiden ökar, mycket på grund av just globalismen som Vänsterpartiet för närvarande företräder.

-Man har utarmat landsbygden under så lång tid. Jag fick lära mig redan i skolan att vi tillhör en tärande del av landet som får bidrag från Stockholm för att kunna upprätthålla skola, vård och omsorg. Men det var ingen som pratade om hur mycket vi levererade i form av malm, skog och vattenkraft, säger lokalpolitikern Tony Rönnqvist från Ursviken som lämnat V för SD.

Många som lämnar Vänsterpartiet för Sverigedemokraterna gör det för att försöka skapa en verklig opposition, något man anser att Vänsterpartiet misslyckats med. Övergångarna från V till SD är dock bara toppen på isberget:

-När Trump vann valet i USA för några år sedan blev ju rostbältet ett begrepp och vi har liknande områden runt om i Europa och Sverige där det finns många människor som känner att de hamnat utanför det politiska systemet och tar avstånd från det, kommenterar statsvetaren Magnus Blomgren.

-På många håll ser vi ju att stora grupper helt har vänt det politiska systemet ryggen och det är naturligtvis mycket allvarligt för en demokrati.

Att människor i Norrland börjat ta avstånd från det politiska systemet (liberal demokrati) beror enligt forskningen på att det politiska systemet används av stadsbor i Stockholm och södra Sverige för att förtrycka norrlänningarna och suga ut Norrlands resurser. Detta samtidigt som välfärden kontinuerligt avvecklas.

Att så kan ske beror på att Sydlänningarna är tio gånger fler än Norrlänningarna, och därför kan Sydlänningarna förtrycka Norrlänningarna genom demokratiska val. Lösningen på problemet är således att införa ett mer demokratiskt styre i Norrland, genom att göra regionen mer självstyrande.

SVT utnyttjar barn i sin propaganda

"Vill ändra migrationslagarna" I takt med att allt färre vuxna politiker vågar stå för sina utslitna barnsligt naiva argument väljer nu SVT att använda riktiga barn till att framföra samma argument. Samtidigt som regimens ansvarslösa migrationspolitik ser ut att ha krossats ideologiskt, har en ny ännu mer politiskt vettlös generation skapats och står redo att ta upp kampen på nytt.

Den vänsterextrema statligt kontrollerade statstelevisionen SVT utnyttjar nu barn i sin propaganda. Detta under förespegling om att rapportera om hur unga engagerar sig politiskt.

Inte så förvånande väljer SVT att rapportera om just en ung känslomässigt påverkad flicka som engagerar sig i Sveriges mest massinvandringsförespråkande ungdomsförbund, Centerpartiets CUF. Flickan, som vi väljer att anonymisera, spelar i SVT-reportaget emo-låtar på sin gitarr och talar om hur hennes pappa dog när hon var liten.

CUF vill t.ex legalisera månggifte och vill göra det lagligt för barn att knarka - alltså "öppet mål" för en riktig journalist som vill granska makthavarna - men SVT:s propagandareportage med CUF-flickan är helt okritiskt och handlar bara om fri invandring av föräldrar som skickat sina barn ensamma till Sverige.

-Jag fick växa upp utan min pappa och nu har ni lagar där barn som inte har råkat födas i Sverige också får växa upp så, säger CUF-flickan.

Uttalandet visar på den fördumning som den svenska politiken genomgått.

Centern kräver fri invandring i syfte att avveckla den kravlösa svenska välfärdsstaten, LAS, gemensamt ägande av sjukvård och skolor m.m. samt för att sänka lönerna för arbetare och därmed kostnaderna för arbetsgivarna. Men detta har gått över huvudet på CUF-flickan, som tror på sin egen propaganda trots att den helt bygger på känsloargument utan grund i den verkliga materiella världen.

CUF-flickans resonemang kring "råkat födas" bygger på det populära men falska argumentet att slumpen avgör var man föds, och att slumpen alltså avgör om man föds i ett I-land eller i ett U-land. Detta stämmer inte. Var man föds och under vilka sociala förhållanden beror på en mängd faktorer, framförallt på ens föräldrar.

Det bedrägliga resonemanget om "slumpen" bygger även på det felaktiga antagandet att välståndet i Sverige beror på Sverige, och inte på svenskarna. I verkligheten beror välståndet i Sverige på svenskarna, och är inte skapat av en slump. Svenskarna hade byggt upp detta välstånd även om svenska folket hade "råkat bo" i exempelvis Grekland, Kongo eller Sydafrika.

Välståndet i Sverige har inte ramlat ned från himlen, och inte heller har misären i delar av tredje världen gjort det. De är båda resultatet av i huvudsak vuxna människors gärningar.

Om det är ett problem att de utländska barnen inte bor med sina föräldrar, vilket förutsätter att föräldrarna är bra föräldrar, så är lösningen naturligtvis att svenska staten skickar hem barnen. Att ta hit föräldrarna leder bara till att ännu fler föräldrar skickar iväg sina barn ensamma till Sverige, alltså till att problemet som man påstår sig lösa förvärras.

Det vi ser nu inom politiken är en del av förfallet av Sverige. Den första generationen nyliberaler, Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf m.fl, förstod skillnaden mellan propaganda och verklighet. De förstod att det finns ekonomiska motiv bakom att "öppna sina hjärtan", och att folk inte medvetet kommer att rösta för att exempelvis avveckla välfärdsstaten. Väljarna måste luras till det med känsloargument.

Den nya generationen politiker tror i många fall på den egna propagandan och är själva lurade av den. Detta frikopplar dem från den materiella verkligheten. Ett mycket grafiskt exempel på en sådan politiker är den hysteriska gråtande Miljöpartist-ledaren Åsa Romson hösten 2015, vår vice statsminister, när hon förstått att vad hon kämpat för varit lögn.

Med denna nya känslostyrda politikergenerations inträde i rikspolitiken följer en verklighetsfrämmande politik som skapar en större instabilitet i Sverige än vad vi är vana vid, både ekonomiskt och partipolitiskt.

Samtidigt delar det upp medborgarna politiskt på ett nytt sätt som splittrar samhället mer än dagens partipolitik, vilken baseras på ekonomiska skillnader. Den nya partipolitiska uppdelningen blir mellan lättmanipulerade känslostyrda människor och cyniska rationella medborgare, där samhällsklass inte längre har någon avgörande betydelse.

159 miljoner migranter till Europa

"Replacement Migration" Makthavarnas mål att byta ut 159 miljoner europeer mot migranter innan 2025 debatteras nu flitigt i sociala medier. Därför förklarar vi bakgrunden till Replacement Migration.

Valsegrarna i USA, Italien och Österrike för så kallade "högerextrema" "främlingsfientliga" "krafter" (det nationella kapitalet) har lett till en stor debatt i sociala medier om FN:s plan för Replacement Migration, det vill säga att byta ut Europas befolkning mot afrikaner och asiater.

I en artikel som FN publicerat just med titeln "Replacement migration" påstår FN att:

"För att upprätthålla den nuvarande balansen på 4 till 5 arbetare på en pensionär borde EU innan 2025 öppna sina dörrar till 159 miljoner migrerande arbetare."

Bakgrunden till ovanstående matematik är att pensionssystemet i Sverige liksom i många andra Västländer är ett sorts pyramidspel som bygger på att befolkningen hela tiden måste öka. Tanken är att varje pensionär ska ha 4-5 barn som jobbar och betalar in huvuddelen av pensionärens pension. Pensionärens egna pensionsinbetalningar har i sin tur till största delen redan delats ut till tidigare generations pensionärer.

Det enda rationella vore naturligtvis att ändra pensionssystemet. Men istället använder FN det icke-fungerande pensionssystemet som svepskäl för att propagera för en extrem migrationspolitik.

Att ersätta 159 miljoner europeer med afrikaner och asiater innan 2025 är naturligtvis ett mycket större projekt än att ändra pensionssystemet. Och om Sydkorea skulle anamma samma lösning på sin pensionskris skulle det enligt FN:s egna beräkningar krävas en invandring på över 5 miljarder människor.

Pensionssystemet måste alltså ändras, och mass-migrationen har egentligen ingenting att göra med "en åldrande befolkning" eller med pensionssystemet. De som påstår det ljuger i politiskt syfte, eller är själva lurade.

Det egentliga problemet beskrevs redan i slutet av 1700-talet av populationsforskaren Malthus: Befolkningarna i Tredje Världen investerar allt sitt ekonomiska överskott i fler barn, vilket cementerar fattigdomen, till skillnad från länder med välstånd som begränsar antalet barn och använder det ekonomiska överskottet till att bygga välfärd.

Det mest extrema beviset på att barnbegränsning leder till ekonomiskt välstånd är Kinas "1-barns politik", som precis som planerat lett till att Kina gått från att vara ett U-land till att bli världens främsta industrination. Och detta självklart utan något behov av massinvandring.

Varför FN, det vill säga makthavarna i Västvärlden, ändå kräver Replacement Migration, finns det olika åsikter om.

Men det är bevisat att barnbegränsningspolitik i stil med Kinas leder till ökat välstånd, inte till ekonomisk misär. Och i takt med att välståndet ökar, ökar också den ekonomiska och politiska jämlikheten i samhället. Vilket är ett annat ord för att de gamla makthavarna förlorar sin makt och sina privilegier.

Idéerna om "Nolltillväxt", att flytta fabrikerna till fattiga länder, samt massinvandring, leder däremot bevisligen till en motsatt utveckling: De ekonomiska och sociala klyftorna ökar i samhället. Och de gamla makthavarna kan klamra sig kvar vid makten genom att spela ut grupper mot varandra.

Centerpartiet är det nya Miljöpartiet

"Sveriges farligaste politiska parti" Centerpartiet ser nu ut att överta Miljöpartiets roll i svensk politik, både som mobboffer för oppositionen och som blocköverskridande garant för en fortsatt vansinnig migrationspolitik. Och nu erkänner även Aftonbladet att migrationspolitiken är designad för att tvinga fram fortsatta nedskärningar i välfärden.

De senaste valen har väljarna märkt att oavsett om man röstat på det M-ledda högerblocket eller på det S-ledda vänsterblocket har man fått Miljöpartiets extrema migrationspolitik. Nu verkar Miljöpartiet ha körts i botten och förbrukats. Bland annat på grund av avslöjandena om Muslimska Brödraskapets infiltration av partiet, men även på grund av den moraliska kollaps gränsstängningen mot Danmark inneburit för partiet.

I Miljöpartiets ställe har media (DN/Wolodarski) lanserat Centerpartiet. Centerpartiet är lika extremt som Miljöpartiet i migrationsfrågan, och det utlovas nu att oavsett om väljarna röstar på det krympande M-blocket eller på det krympande S-blocket så får man Centerpartiets extrema migrationspolitik.

Centerpartiet ser alltså ut att ha övertagit Miljöpartiets roll i svensk politik. Därmed kommer Centerpartiet även att överta Miljöpartiets roll som främsta debattmotståndare för landets oppositionella. Precis som "Miljöpartist" idag är ett skällsord för många svenskar, kommer "Centerpartist" att bli det nya skällsordet.

-Annie Lööf är ett direkt hot mot Sverige. Hon har inga som helst spärrar. Hon är NATO-fanatiker, hon är EU-fanatiker, hon är en invandringsfanatiker, hon är politiskt korrekt, hon har aldrig behövt ta ansvar för någonting och har aldrig jobbat i hela sitt liv, säger Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand.

-Hon är upplyft av medierna och lever helt och hållet i sin egen bubbla. Jag skulle säga att hon är den farligaste partiledaren i Sverige, eftersom hon har föreställningar och idéer som om de implementerades skulle förvandla Sverige till ett U-land på en dag.

Vad är det då Centerpartiet vill, förutom att importera "30 miljoner nybyggare"?

Förutom en kostsam fri invandring som krossar välfärdsstaten vill Centerpartiet försämra skolan och sjukvården med 12 miljarder, dra ned på miljöåtgärder med 2,4 miljarder, avskaffa turordningsreglerna i LAS, höja hyrorna, inskränka strejkrätten, sänka A-kassan, fördubbla tiden för provanställning och lagstifta om lägre löner för ungdomar och migranter.

Granskar man Centerpartiets politik - bakom det falska talet om "medmänsklighet" - ser man att allt handlar om att förstöra den gemensamma välfärden. Något som Fjällsjö Nyheter hävdat i åratal.

Nytt för i år är att Aftonbladet övertagit Fjällsjö Nyheters retorik:

"Centerpartiet använder migrationen som ett verktyg för att genomföra klassisk högerpolitik - försvaga välfärdsstaten och skapa ett b-lag på arbetsmarknaden", skriver Aftonbladet i en ledare.

Ungdomar ifrågasätter demokratin

S på väg att förintas bland de unga väljarna. Allt färre ungdomar sympatiserar med riksdagspartierna. Enligt forskare beror detta på att "demokratin" (demokraturen) nu ifrågasätts.

För varje år som går blir det allt färre unga som vill stödja riksdagspartiernas ungdomsförbund. Idag är det bara omkring 24 000 ungdomar i Sverige som engagerar sig i något av riksdagspartiernas alla politiska ungdomsförbund. Vilket kan jämföras med att 66 000 svenska ungdomar är med i rollspelarnas förbund Sverok.

Populärast bland ungdomar är Moderaternas ungdomsförbund, MUF. Med nästan 9 000 medlemmar är MUF tre gånger större än Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, som bara har drygt 3 000 medlemmar. SSU är till och med mindre populärt än KD:s ungdomsförbund KDU.

De två Sverigedemokratiska ungdomsförbunden är inte med i mätningen, som gjorts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Anledningen är att dessa ungdomsförbund på ett olagligt sätt motarbetats av myndigheten, som hittat på odemokratiska svepskäl till att inte ge ungdomsförbunden de bidrag de har rätt till.

Orsaken till att ungdomsförbunden förfaller mörkas

Anledningen till att så få unga är med i riksdagspartiernas ungdomsförbund är att ungdomarna tycker att riksdagspartiernas politik är dålig. Riksdagspartiernas politik anses av de flesta svenskar vara likformad och sakna folklig förankring. För att dölja orsaken till problemet har regimen kommit på halvsanningen att ungdomar bara är ointresserade av "partipolitik", inte av politiken i stort.

-Ungdomar har stort intresse för politik och samhällsfrågor. Mer än någonsin faktiskt, men de är inte intresserade av partipolitik, säger Erik Amnå som är professor i statsvetenskap vid Örebro universitet.

Orsaken till att partipolitik upplevs som ointressant - att alla partier upplevs vara dåliga och att demokratin satts ur spel genom att i stort sett alla partier tycker samma sak - mörkas alltså.

Det som händer i Sverige är att demokratin håller på att förfalla, och att ungdomar därför blir ointresserade av att delta. Men att förfallet av demokratin ifrågasätts likställs av regimens företrädare med att riktig demokrati ifrågasätts:

-Jag tänker att demokratin är ifrågasatt och att det måste göras mer för att engagemanget ska höjas. Det står så mycket på spel om ungdomar tvekar om demokratins förträfflighet, säger Amnå.

Demokrati likställs alltså felaktigt med de åsikter som riksdagspartierna företräder.

För att komma tillrätta med problemet måste demokrati börja definieras så som det verkligen betyder - alltså Folkstyre. Att makthavarna använder skattepengar till att försöka att "höja engagemanget" för sina egna korrupta partiers "förträfflighet" kommer bara att leda till ännu mer misstro mot systemet.

Strömsund togs på sängen av terrorismen

Arbetet mot våldsbejakande extremism har fokuserat på flygblad mot migrationspolitiken och ignorerat islamisternas misstänkta tillverkning av kemvapen. Men något riktigt uppvaknande har ännu inte skett trots Nationella insatsstyrkans insats i Strömsund.

Ett lågintensivt krig har de senaste åren pågått i Strömsunds kommun. Men internationellt efterlysta terrormisstänkta, moskéattentat, handgemäng mellan islamister och Norrländska ungdomar, muslimska präster som skjuts ned utanför hemmet, IS-propaganda och misstänkta kemvapenfabriker har alla fallit under radarn för det politiska etablissemanget.

När den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism kallade kommunerna till möte i Jämtland hösten 2016 beskrevs våldsbejakande som "utdelning av flygblad" och "klotter". Alltså i praktiken demokratiskt politiskt arbete mot den migrationspolitik som regeringen själva kastat i papperskorgen och brännmärkt som "naiv".

När Region Jämtland Härjedalens samordnare mot våldsbejakande extremism Thomas Andersson skulle ge två exempel på hur så kallade "våldsbejakande extremister" hotar demokratin i Jämtland blev det: Nattvandrarna i Östersund som skulle hindra fler överfall på kvinnor, och Fjällsjö Nyheter.

Exemplen visar på hur oseriöst arbetet mot våldsbejakande extremism bedrivits. Egentligen har det bara handlat om ett sätt för regeringen att försvara sin migrationspolitik. Medan Socialdemokratiskt dominerade arbetsplatser fylls med informatörer som rapporterar om flygblad har de riktiga våldsbejakande extremisterna fått ett nästan hundraprocentigt stöd av politikerna.

Små undantag har funnits. Bland annat när judiskt ägd media tvingat bort islamister med skumma internationella kopplingar från exempelvis Miljöpartiet.

Men i princip är regeringens nationella arbete mot våldsbejakande extremism 2000-talets Socialdemokratiska IB-affär, folk har bara inte upptäckt det ännu.

Strömsund ligger faktiskt i framkant med detta utom-rättsliga arbete. Och i den logiken ligger också att Strömsunds samordnare "visste ingenting", och är "ledsen och bestört", över att Nationalla insatsstyrkan nu skjutit den felaktiga verklighetsuppfattningen i sank.

Men än har detta inte sjunkit in hos de ansvariga. Enligt Strömsunds samordnare mot våldsbejakande extremism är det oklart vad tillslaget egentligen handlade om (förberedelse till terroristbrott) och hon poängterar att "ingen är dömd för något".

I Sverige måste islamistiska IS-anhängare bli dömda för brott innan de anses vara våldsbejakande extremister. Det är en annan måttstock än den flygbladsutdelare mäts efter.

Det taktiskt riktiga från politikernas håll är i det här läget att säga "Vi har varit naiva, och lovar att bättra oss". Sedan kan man förvisso fortsätta som vanligt med att jaga ungdomar som sätter upp klistermärken, om nu det är vad man egentligen är ute efter.

Allt kan och kommer att fortsätta som förut, men det tillhör god ton att spackla på lite färg över sprickorna i fasaden.

Migrationspolitiken jämförs med rasbiologi

I en vänsterextrem ledare från en av MittMedias ansvarige utgivare jämförs regeringens migrationspolitik med rasbiologi. Syftet är att hindra utvisningar av vuxna män som ljugit om sin ålder och utnyttjar samhället genom att låtsas vara barn.

I en bisarr artikel signerad av vänsterextremisten Hans Lindeberg jämför MittMedia Socialdemokraternas nuvarande migrationspolitik med Socialdemokraternas rasbiologi på 1920-talet. Lindeberg är en av MittMedias ansvarige utgivare och hamnade tidigare i år i blåsväder då han totalcensurerade en nyhetsartikel som beskrev hur "knarkkriget har kommit med flyktingströmmarna".

I Lindebergs senaste politiska krevad ondgör han sig över att tusentals unga migranter nu blir avslöjade som lögnare, av "svenska statens uppmätningar" (åldersbestämningar i form av medicinska undersökningar). I syfte att stoppa utvisningarna av lögnarna jämför Lindeberg dagens läkarvetenskap med rasbiologin.

Statens institut för rasbiologi, sedermera Institutionen för medicinsk genetik, grundades 1922 av den Socialdemokratiska regeringen. Syftet var att genom vetenskaplig forskning hitta metoder för att motverka den så kallade Degenerationsfaran, som var den tidens politiska motsvarighet till Klimathotet.

Oron bestod i att lågintelligenta, fattiga och kriminella födde flest barn och det antogs att detta skulle skapa kaos, våld och utanförskap i samhället i framtiden.

Rasbiologiska institutet undersökte och mätte 100 000-tals svenska medborgare och delade in dessa i tre huvudgrupper och flera undergrupper, varav många gick in i varandra. En av huvudgrupperna var den "lappska".

Vänsterextremister som Lindeberg väljer dock alltid att bortse ifrån den majoritet som inte bedömdes som "lappska", och beskriver istället rasbiologin som en ond verksamhet med ett ont uppsåt specifikt riktat emot samerna. Förklaringen till denna vinkling är den nuvarande regimens polariseringspolitik, där man sponsrar minoriteters nationalism - däribland samisk nationalism - i syfte att "söndra och härska" medan välfärdsstaten och Sveriges suveränitet avvecklas.

I sin artikel tar Lindeberg upp ett (för normala människor) hårresande exempel på hur en, enligt läkarvetenskapen, fullvuxen afghansk man går i åttan i högstadiet. Detta efter att uppenbarligen ha ljugit om sin ålder och fått stöd för sina lögner av vänsterextremister som Lindeberg.

Värt att påminna om är hur vänsterextremisterna tidigare ljög och hävdade att åldersbestämningar var medicinskt omöjliga. Också det i syfte att "söndra och härska" det svenska samhället.

Men enligt en artikel i Aftonbladet är nu fler än "tre av fyra ensamkommande som ålderstestats över 18 år". Av de undersökta var enligt Aftonbladet 98 procent "män" och 2 procent "kvinnor".

Den nya ledarartikeln visar att Lindeberg och hans gelikar inte ger upp, utan kommer att fortsätta med sina agendasättande Fake News. Numera öppet kriminella MittMedias sinande skara läsare kommer in i det längsta att övertygas om att (citat) "skam och skuldkänslor" är deras naturliga lott i livet, eftersom de föddes som svenskar, tyngda av "historiska övergrepp".

Tro det den som vill, om du är vuxen, men den som försöker att få svenska barn att tro på sådana lögner gör sig medskyldiga till den tsunami av psykisk ohälsa som drabbar landets unga

Exempelvis de uppmärksammade mass-självmorden av unga i Storuman kan inte ses som något annat än som ett direkt resultat av det samhälle som sådana som Lindeberg är med om att tvinga på det svenska folket.

Förr eller senare, när läsarskaran förtvinat till den egna lilla sekten, kommer kanske "skam och skuldkänslorna" att finna sitt rätta hem.

Antirasism gör Sverige till en terrorbas

"Sverige en hot spot för jihadister" skriver statliga SVT, som påstår att orsaken ligger i att antirasistiska aktivister skrämt SÄPO till att låta den islamistiska extremismen frodas.

De senaste åren har en mängd internationella terrorister med islamistiska motiv visat sig vara svenska medborgare, som i åratal försörjts av svenska staten, som kallar terroristerna "svenskar".

Danmark 2012, Syrien 2013, Frankrike 2015, Belgien och USA 2016, och Grekland 2017 är bara några exempel på länder som utsatts för de "svenska" terrorister som den svenska regimen i åratal skyddat och försörjt.

-Sverige har stuckit ut, säger Peder Hyllengren som är forskare på Försvarshögskolan, om det inflytande som våldsbejakande extremister haft i de internationella islamistiska terrornätverken.

Nu lanserar statliga SVT en teori om varför så många islamistiska terrorister blivit svenskar. Det beror på antirasism och antirasistisk aktivism, som gjort Säkerhetspolisen (SÄPO) rädda för att bli kallade rasister. Därför låter SÄPO bli att göra sitt jobb, tror SVT.

-Jag tror att den aktivism som fanns mot både Säkerhetspolisen och de som försökte lyfta allvaret i de här frågorna. Det gjorde att tröskeln blev högre för både politiker och andra att ge sig in i det här området. Man riskerade att bli utpekad som rasist på ett sätt som man inte såg i andra europeiska länder, säger SVT:s expert Peder Hyllengren.

Därför har "de jihadistiska nätverken kunnat verka relativt ostört i Sverige" och därför har Sverige "sedan åtminstone ett par decennier tillbaka varit ett land varifrån personer rekryterats till träningsläger och för att strida i konfliktzoner runt om i världen".

Låt oss stanna bandet där.

Sedan ett par decennier, det är alltså sedan Tjetjenien-kriget, där de islamistiska terroristerna kallades för frihetskämpar av Sverige, som gav kända terrorister en fristad som "flyktingar" och "regimkritiker".

Och på den vägen har det ju varit. Sverige hjälpte öppet Islamiska Staten och al-Qaida att mörda Libyens ledare Muammar al-Gaddafi, och lät sedan terroristerna ta över landet. Sedan försökte Sverige göra samma sak mot Syrien och dess ledare.

Aftonbladet rapporterade 2015 att den svenska regimen öppet ger biståndspengar till al-Qaida, i syfte att med våldsbejakande extremism störta Syriens regering.

Islamister som varit internationellt efterlysta för terrorism, bland annat i Uzbekistan, har fått stöd i Sverige och blivit hyllade som "demokratikämpar".

Listan är lång. Sverige har en historia av att stödja våldsbejakande islamister och svartmåla deras motståndare.

Och Sveriges stöd till våldsbejakande extremism av den islamistiska varianten kan inte bara förklaras med att Muslimska brödraskapet är djupt befäst inom Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Reinfeldts "moderata" regering gav ännu mer pengar till de "moderata" islamisterna i Syrien.

Sveriges stöd till våldsbejakande extremism har alltså en djupare grund än rädsla för rasismanklagelser. Det handlar om att använda terroristerna mot utländska regeringar man vill störta.

Konflikt om samisk självbestämmande

Samebyar eller Sameparlament Svenska staten, media och vänstersamer försöker att krossa renägarnas och Samebyarnas makt och införa ett pan-samiskt parlament för alla Nordens samer.

Sametingets vänsteropposition har tvingat fram ett extra plenum i Mars, innan regeringen ska lämna in ett förslag till riksdagen om den så kallade Konsultationsordningen. Den styrande renägarkoalitionen har å sin sida inte ansett att frågan varit värd att ta upp.

Formellt handlar konflikten i Sametinget om förslaget till Nordisk samekonvention och Kunsultationsordningen. Bakom dessa abstrakta begrepp döljer sig en konflikt mellan å ena sidan svenska staten, media och samevänstern, och å andra sidan den renägande klassen och deras självstyrande Samebyar.

Rent funktionellt betraktat försöker svenska staten att ta kontroll över de privatägda Samebyarna, som egentligen är företag drivna av samiska företagare och äger allt av värde i det samiska samhället. Till sin hjälp har staten vänstersamer och regimmedia.

Planen från svenska statens sidan är att via sin media hjälpa vänstersamer till makten i Sametinget, som egentligen är en statlig myndighet, och sedan genom Sametinget "demokratiskt" ta ifrån de privatägda Samebyarna sin frihet och ekonomiska makt.

Efter att svenska staten via sin myndighet Sametinget tagit makten över de privatägda Samebyarna kommer man att via Sametinget och samevänstern "öppna upp" Samebyarna för icke-renägande samer. Alltså att dela ut deras rikedomar till icke-renägande samer, varav de flesta bor i Stockholm.

Det politiska argumentet från samevänsterns sidan är att "alla samer är lika värda" och därför måste alla samer äga en lika stor del av ekonomin.

Ett annat argument skulle kunna vara att ett "öppnande" (övertagande) av de privatägda och självstyrande Samebyarna skulle vara positivt för det fåtal Norrländska samer som vill äga renar men som idag är förbjudna av staten att bedriva renskötsel. Men dessa är allt för få för att utgöra en maktfaktor, och deras problem skulle enkelt kunna lösas utan att avveckla Samebyarnas självstyre.

I förlängningen kommer en seger för svenska staten och samevänstern att innebära att den samiska folkgruppen relativiseras och avvecklas, på samma sätt som den svenska vänstern relativiserat och avvecklat den svenska folkgruppen.

Det är talande att det är de öppet vänsterextrema mikropartierna Min geaidnu och Albmut som via statens vänsterextrema journalister är de drivande i frågan.

Det är därför som den samiska "högern", renägarkoalitionen, kämpar emot förändringarna. Enligt renägarkoalitionen som styr Sametinget är Konsultationsordningen ett manipulativt sätt att legitimera svenska statens kolonialpolitik och få samerna att frivilligt avsäga sig sina idag inte till fullo erkända rättigheter. Och Nordisk samekonvention är ett sätt för staten att bryta mot folkrätten och i förlängningen ta ifrån Samebyarna deras självstyre.

Men det som för många samer är lockande med Nordisk samekonvention är att det kan vara början till en samisk stat. Nordisk samekonvention skulle harmonisera lagarna i Sverige, Norge och Finland och lägga grunden för ett gemensamt samiskt parlament. Men priset just nu för ett pan-samiskt parlament är att de klanbaserade Samebyarna, de samiska nationerna, slås sönder och den privatägda ekonomin nationaliseras.

Klassklyfterna fortsätter att rekordöka

Socialdemokraternas politik leder till ökade klassklyftor. Trenden har hållit i sig de senaste 70 åren och ökningen accelererar. Istället för att göra något åt problemen möter Socialdemokraterna nu "utmaningarna" med populism.

Nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att klassklyftorna aldrig varit så stora i Sverige som de är idag under den Socialdemokratiska regeringen. De rikaste tio procenten, överklassen, drar ifrån alltmer och har nu lika stora löneinkomster som halva Sveriges befolkning tillsammans.

-Jag är verkligen inte nöjd med det, kommenterar Sveriges finansminister Magdalena Anderson (S).

Som att hon skulle göra något åt det. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson menar att hans statistik visar att klassklyftorna i Sverige ökat sedan 1940-talet.

Magdalena Andersson är en teknokrat som vunnit sin makt genom politisk kompetens, inte genom att följa en ideologi från 1800-talet. För Socialdemokrater, liksom för Moderater och Sverigedemokrater, innebär politisk kompetens att söka sig mot väljarnas mittfåra och ockupera denna terräng.

I ord, men inte nödvändigtvis i handling. När man väl har makten kan man ju driva vilken extrem politik man än vill, vilket Reinfeldt bevisade.

När Andersson påstår sig vara emot ökade klassklyftor är det för att hon förstår att Socialdemokraterna håller på att förlora arbetarklassen till Sverigedemokraterna. Alltså samma anledning som fick henne att i December gå ut och uppmana migranter att söka sig till ett annat land än Sverige.

Och innan det tala om bankskatter... Ser ni ett mönster?

Samhället har utvecklas så att det idag är dessa åsikter som är politiskt kompetenta. Alltså populistiska, i ordets rätta, neutrala, betydelse.

Men Magdalena Anderssons parti Socialdemokraterna kommer naturligtvis inte att bryta den 70-åriga trenden med ökade klassklyftor. Det finns nämligen andra starkare maktgrupper i Sverige än LO. Populism handlar bara om att säga de rätta sakerna, inte att sedan göra som man sagt.

M och S vill försämra för invandrare

"Hårdare språkkrav" och ekonomiska straff, för de i många fall analfabeter som inte klarar att lära sig svenska. Det är lösningen för en lyckad integration enligt Moderaterna och Socialdemokraterna. Att minskad invandring är lösningen på integrationsproblemen vågar ingen erkänna.

Moderaterna i Jämtland går nu ut med krav på att försämra villkoren för de invandrare som inte kan eller vill lära sig svenska. Förslaget får stöd av Jämtlands Socialdemokrater.

Både Moderaterna och Socialdemokraterna säger öppet att de misslyckats med integrationspolitiken. Och både Moderaterna och Socialdemokraterna påstår att lösningen är att ekonomiskt straffa de invandrare som av en eller en annan anledning har svårt att lära sig svenska. Migranter som kanske inte ens kan läsa och skriva på sitt eget språk.

-Sverige har stora integrationsproblem. Det finns 130 bostadsområden där inte ens hälften av de vuxna går till arbetet på morgonen. Det tar åtta år innan ens hälften av de nyanlända har ett jobb, klagar Moderaternas Saila Quicklund.

-Tidigare har språket varit en rättighet för nyanlända. Nu är det en skyldighet. Sen ska man nog vara ärlig, oavsett parti, att vi inte varit speciellt bra på det här i Sverige. Vi har inte haft en bra integrationspolitik, instämmer Socialdemokraternas Kalle Olsson.

De båda låter som Sverigedemokraterna innan förra valet.

Men frågan är om Olsson verkligen är ärlig när han skyller samhällsproblemen på integrationspolitik och på graden av språkkrav? En studie från 2008 som beställdes av den Moderat-ledda regeringen visar nämligen att hårdare språkkrav inte gör någon större skillnad för integrationen.

Orsaken till att integrationen inte fungerar i Sverige är inte integrationspolitiken, utan migrationspolitiken. Sverige tar emot för många migranter för att kunna integrera alla inom en rimlig tid. Därför har utanförskapet och klassklyftorna, och den medföljande kriminalitet, rekordökat.

Det spelar ingen roll hur bra integrationspolitiken än är, tar man emot för många migranter kommer den att misslyckas.

Moderaterna och Socialdemokraterna visar genom sitt utspel att man inte tänker rätta till problemen med integrationen. Istället tänker man ge skulden på enskilda migranter. Fastän att det egentligen är Moderaterna och Socialdemokraterna som är de skyldiga.

Varje migrationsrelaterat rån, våldtäkt, bombdåd och skjutning är ett direkt resultat av Socialdemokraternas och Moderaternas politik. Så länge som samhällets mäktigaste tjänar pengar på politiken kommer den att fortsätta, men hela tiden inslagen i nya presentpapper.

TV4 vill avsätta Trump

"Psykisk sjuk rasist styr USA" Medias oseriösa hatkampanj mot USA:s folkvalde president Donald Trump blir allt mer komisk. "Journalisternas" ögon ömsom brinner av hat och fuktas av tårar, och de förstår inte att de lever i en politiskt korrekt bubbla vanligt folk inte är en del av.

Under fredagen ägnade Bonnier-ägda TV4 en stor del av sin sändningstid till att hetsa mot USA:s president Donald Trump. Trump kallades bland annat för "rasist", eftersom han påstås ha sagt att han inte vill ha invandring från länder som är "skithål".

Som grädde på moset förfasade sig den kvinnliga reportern gråtfärdigt över att Trump nu lärt USA:s barn ett fult ord.

Och som final på skådespelarprestationerna förde TV4 fram okända personer framför kameran som sade att Trump är "psykiskt sjuk". Därefter följde ett reportage där det framgick att TV4 försöker få Trump avsatt.

En kupp mot Trump skulle sannolikt leda till våldsamheter, då väljare inte brukar gilla att den som blivit vald demokratiskt avsätts i en kupp. Men TV4:s "journalister" är väldigt vänsterextremistiska, och har tidigare talat om att mörda Jimmie Åkesson, för att han har en annan åsikt.

Vid andra tillfällen har Bonnier-journalister diskuterat att mörda meningsmotståndare och att "utplåna" oppositionella "med gift".

Så vet du om Trump tycker ditt land är ett "skithål"

Men vad innebär det egentligen att ett land påstås vara ett "skithål"? Fjällsjö Nyheter har undersökt saken:

1) Om du måste bygga en mur runt ditt land för att hindra folk att fly från det, kan det hända att Trump tycker att det är ett skithål.

2) Om människor packar sig som sillar på små båtar som blåser omkull på havet, bara för att de inte vill bo i ditt land, så kanske Trump tycker att det är ett skithål.

3) Om du är så korrupt att folk i ditt land svälter, och läkare, ekonomer och lärare måste prostituera sig för att köpa mat, så kanske Trump tycker att du bor i ett skithål.

4) Om du och dina kompisar slänger ned homosexuella, systrar och brevbärare från hustak, kanske Trump tycker att du bor i ett skithål.

5) Om du könsstympar dina barn bara för att alla andra gör det, kanske Trump tycker att ditt land är ett skithål.

För TV4:s tittare är det ett mysterium hur Trump kunde bli vald. Men Trump blev vald av sina väljare för att hindra att USA blir ett "skithål". Trump är en så kallad "rasist", minst lika mycket som Tintin och Pippi Långstrump. Eftersom han tror att det i slutändan är människorna som bor i ett land som får landet att bli bra eller dåligt.

En annan teori, som är mer populär i Sverige, är att det beror på socioekonomiska faktorer.

MittMedia anklagas för censur

Orwellianskt resonemang MittMedia är återigen i blåsväder efter att i politiskt syfte ha censurerat en artikel om grov brottslighet bland migranter. En av MittMedias ansvarige utgivare Hans Lindeberg försvarar censuren genom en artikel som lockar till skratt på sociala medier.

En storm har blåst upp på sociala medier efter att en av MittMedias ansvarige utgivare, vänsterextremisten Hans Lindeberg, censurerat en artikel i syfte att inte fler väljare ska rösta på SD. Intrigen är invecklad då Hans Lindeberg, som enligt sin egen presentation på Facebook "jobbar på ÖP", censurerade artikeln på den så kallade "konkurrerande" MittMedia-klonen LT.

Bakgrunden är att den nyliberala MittMedia-koncernen har köpt upp alla lokaltidningar i mellersta Norrland, och driver numera samma politik i alla tidningar men under "blå" (ÖP) "röd" (LT) och "grön" (Allehanda) partifärg.

I syfte att klämma skattebetalarna på extra mycket presstöd har dock papperstidningen LT fått en egen ansvarig utgivare. Något webbversionen av tidningen inte har. Detta gör att Hans Lindeberg personligen kontrollerar nätversionen av både den "blå" ÖP och den "röda" LT.

Det var efter att papperstidningen LT publicerat en uppmärksammad artikel om "gängbråk om knark", och i artikeln intervjuat en poliskälla som informerar om att "knarkkriget har kommit med flyktingströmmarna", som Lindeberg visade sitt och MittMedias rätta ansikte genom att gripa in och censurera artikeln på nätet.

Vilket väckte ett ramaskri på sociala medier där tiotusentals Norrlänningar nu visar sitt missnöje mot de odemokratiska förhållandena på MittMedia.

Orwelliskt resonemang - "Krig är fred"

Att Hans Lindeberg censurerat artikeln är inte det enda som väckt kritik mot MittMedia. En lika viktig del är Lindebergs och MittMedias patetiska försök att urskulda sig, genom en Orwelliansk retorik där man kallar uppenbar politisk censur av en "konkurrerande" lyd-tidning för "mångfald" och "styrkebesked för oberoende journalistik".

Enligt Lindberg är nämligen hans censur av den obekväma faktan egentligen ur en rent teknisk synvinkel "ett resultat av journalistiskt oberoende". Detta alltså om man bortser ifrån att samma ägare äger alla tidningar och att Lindeberg är ansvarig utgivare för båda webb-tidningarna och censurerar en artikel i politiskt syfte.

Bortser man från det är det rent tekniskt "oberoende journalistik".

-Av nån anledning kommer jag att tänka på Orwell (igen). "Krig är fred" du vet... ignorance is strength... att INTE rapportera fullt ut om nåt är alltså bättre än att rapportera? Jag vet inte om du tror på det där själv ens..., skriver frilansjournalisten och författaren Jens Ganman i ett direkt svar till Lindeberg.

Mer pinsamt blir det för Lindeberg och MittMedia när en debattör på sociala medier frågar hur mycket pengar MittMedia får i presstöd från regimen för att skriva sina "oberoende" nyheter. Lindberg vägrar då först att svara på frågan, varefter han ljuger och påstår att ÖP inte får några pengar. Enligt myndigheten för press radio och tv har ÖP fått det.

Det är dock småpengar i sammanhanget, några hundratusen kronor, i "Utvecklingsstöd". Som jämförelse får MittMedias LT ca 14 miljoner kronor i "Driftsstöd", tack vare knepet med en egen chefredaktör (men alltså bara för papperstidningen som allt färre läser...). Förutom LT äger MittMedia ett 20-tal andra lokaltidningar.

Agendasättande journalistik - utan agenda?

En förmildrande omständighet för Lindeberg får sägas vara att hans artikel är så dålig på att argumentera att folk skrattar åt den, istället för att bli arga.

Bland annat skränar Lindeberg redan i ingressen om: "Journalistikens oberoende - det vill säga att rapportera nyheter och granska utan en förutbestämt [stavfel] agenda." Detta trots att ÖP under Lindebergs vanstyre i högre grad än andra sysslat med vad journalisterna själva kallar "Agendasättande journalistik".

En agendasättande journalistik, ägd av en uttalat politisk nyliberal stiftelse, hållen vid liv av pengar från regeringen - men utan en förutbestämd agenda? Låter det trovärdigt?

Problemet, ur en funktionell synvinkel, med den politiskt korrekta agendasättande journalistiken i Sverige, är att propagandan bygger på lögner och extrema vinklingar. Vilket gör att utgivaren bara kan rekrytera personal som är naiva nog att inte genomskåda "nyheterna".

I förlängningen leder detta till att redaktionerna till slut kommer att styras av dåliga opinionsbildare som tror att de är upplysta och förmer än andra när de rabblar en trosbekännelse normala människor slutat att tro på.

Ny Fake News av MittMedia

Ska öka migrationen med lögner Det är den notoriske vänsterextremisten Nolervik som återigen sprider falska nyheter.

"Föräldrarna tvingades fly till Pakistan där Yousef hotades med att bli skickad till kriget mot IS." skriver vänsterextremisten Stefan Nolervik i en ny Fake News artikel som publiceras av nyliberala MittMedia. Men Pakistan, officiellt Islamiska Republiken Pakistan, skickar ingen att slåss mot IS. Tvärtom.

Enligt Indiens regering är en av orsakerna till den uppmärksammade flyktingkrisen bland Burmas radikaliserade muslimska rohingyer att Pakistans säkerhetstjänst ISI tillsammans med Islamiska Staten IS stödjer terrorister i folkgruppen. Och hemma i Islamiska Republiken Pakistan anklagas ISI:s före detta chef Hamid Gul för att ha rekryterat islamister till IS.

IS i Afghanistan har dessutom sitt stödområde inne i Islamiska Republiken Pakistan, där ISI ansvarar för säkerheten. Något som i praktiken betyder att Islamiska Staten samarbetar med Islamiska Republiken Pakistan.

Uppenbarligen försöker MittMedia att i politiskt syfte koka ihop en ny soppa på gamla lögner.

Det är istället från Iran som flyktingbarn brukar sägas skickas för att slåss mot Islamiska Staten. Flyktingbarnen skulle då enligt journalister och asylsökarnas "vittnesmål" kriga tillsammans med Quds, som är en specialenhet inom Irans nationalgarde ledd av Qasem Soleimani. Soleimani har satts upp på EU:s och USA:s sanktionslista eftersom han hjälper Syriens regering att kriga mot Islamiska Staten IS.

Att Iran skulle skicka flyktingbarn att slåss mot IS är en otrolig historia somliga asylsökare drar i Sverige för att få asyl. Ungefär lika osannolik som att svenska staten skulle tvinga afghanska flyktingbarn att delta i nationella insatsstyrkan mot deras vilja.

Värt att påpeka är att när denna Fake News historia först började publiceras påstod "journalisterna" att Iran sände flyktingbarnen för att kriga på IS sida. En historia de sedan såg sig tvungna att förändra, då den inneburit att Iran skulle kriga mot sig självt.

MittMedia hetsar mot SD med Dubbeltänk

MittMedias ledarskribent Sofia Mirjamsdotter hetsar mot Sverigedemokraterna genom att rasistanklaga SD:s Mattias Karlsson för samma formuleringar som hon själv använder när hon driver feministisk politik på ledarplats. Sannolikt förstår hon inte ens misstaget hon gör, utan ägnar sig åt Orwelliskt "Dubbeltänk".

Det är allmänt känt hos oppositionella att regimen sedan ett antal år tillbaka inte längre klarar av att rekrytera kompetenta politiska företrädare. Människor i intelligensspannet IQ 125-145 (människor som är tillräckligt smarta för att framgångsrikt kunna leda massorna, och tillräckligt dumma för att kunna identifiera sig med dem) förstår att regimen är körd och vägrar att engagera sig som dess representanter.

Etablissemangets misslyckade rekrytering är ett fenomen i stora delar av Västvärlden och leder till politiska misslyckanden som Brexit, Trumps valseger och SD:s framgångar. Regimens företrädare har helt enkelt varit för dåliga för att kunna vinna, trots att de haft oändligt mycket mer pengar och alla "journalister" på sin sida.

Dubbeltänk av MittMedias ledarskribent

Dubbeltänk kommer ifrån George Orwells roman "1984", och betyder förmågan att hysa två helt motstridiga åsikter på samma gång och anse att båda är sanna. Alltså ett sorts hyckleri, men som görs omedvetet på ett liksom hjärntvättat sätt, på grund av att man på grund av samhällelig repression inte vågar tänka annat.

Och Dubbeltänk är precis vad MittMedias politiskt korrekte ledarskribent Sofia Mirjamsdotter gör när hon i veckan angriper Sverigedemokraternas toppnamn Mattias Karlsson för att han pekar ut manliga flyktingar som "potentiella sexförbrytare". Anti-vita aktivisten Sofia Mirjamsdotter pekar nämligen själv ut svenska män som "potentiella våldtäktsmän".

I MittMedias och den hycklande Sofia Mirjamsdotters sjuka värld är det alltså så kallad "rasism" att dra alla män från utlandet över en kam och peka ut dessa som potentiella våldtäktsmän, men samtidigt är det den renaste godhet att dra alla svenska män över en kam och peka ut dessa som potentiella våldtäktsmän.

"Det är inte heller första gången Mattias Karlsson genom dylikt generaliserande försöker misstänkliggöra stora grupper av människor. I en Aktuelltsändning för ett drygt år sedan påstod samme Karlsson att regeringen "släppt in tiotusentals potentiella sexförbrytare och terrorister".", skriver MittMedias ledarskribent Sofia Mirjamsdotter.

"Misstänkliggöra stora grupper av människor" är dock precis vad Sofia Mirjamsdotter, och de flesta andra politiskt korrekta regimanhängare, regelmässigt bygger sin politiska argumentation på.

Dagligen hetsar dessa journalister mot "män", i betydelsen "vita män", och i synnerhet "vita medelålders män". MittMedias Sofia Mirjamsdotter är ökänd för att ha kallat vita medelålders män som Janne Josefsson för "Gubbslem".

Därför är det inte förvånande att Sofia Mirjamsdotter själv publicerat en ledare där hon stödjer Mattias Karlssons åsikt att män är potentiella våldtäktsmän.

"Vi lever i en kultur där ansvaret i våldtäktsmål fortfarande alldeles för ofta läggs på offret ... Män lär sig helt enkelt inte att se sig själva som potentiella våldtäktsmän", skriver dubbeltänkaren Sofia Mirjamsdotter i en ledare den 12 Januari 2014 med rubriken "Dags att lära män att inte våldta".

Och "våldtäktsmän är inte ondare än andra" män påpekar dessutom Mirjamsdotter i sin dubbeltänkande ledare. "Det är knappast så att män vill våldta", skriver hon. Att våldtäkter ändå sker beror enligt Mirjamsdotter på att män inte blivit lärda, av feminister som hon själv, att "se sig själva som potentiella våldtäktmän".

Fram tills dess att männen låter feminister som hon själv skapa deras självbild kommer goda män att fortsätta att våldta fastän att de inte vill, argumenterar Mirjamsdotter.

Men i verkligheten är det så att sådana här vansinniga argument från dåliga dubbeltänkande opinionsbildare som Mirjamsdotter kommer bara att ytterligare polarisera politiken i Sverige. Vilket naturligtvis kommer att gynna "extremisterna", på mittens bekostnad.

Nya Moderaterna är döda

Reinfeldts parti finns inte mer Batra avgår som partiledare och nu väntar inbördeskrig i partiet, mellan grupper som redan visat att de inte kan samarbeta med varandra.

Idag meddelade Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra att hon avgår. Detta efter ett uppror i partiet där majoriteten vill ha en ny partiledare.

Bakgrunden är att Reinfeldts ansvarslösa "öppna er hjärtan"-politik inte varit socialt hållbar för en stor del av den socialgrupp som i praktiken styr över partiet. Reinfeldts migrationspolitik kunde tolereras en viss tid eftersom den ökade klassklyftorna och gjorde de rika rikare och de fattiga fattigare. Men när de centrala delarna av landets städer började likna Tredje Världen, med ökad otrygghet som följd, ansågs det inte längre värt det.

Detta tillsammans med December-överenskommelsen DÖ, där Nya Moderaterna lovade Socialdemokraterna att driva deras politik för att reta SD, gjorde att Moderaterna rasade i opinionsmätningar och en revolt blev oundviklig.

Därför lades kursen om i början av 2017. Nu lovade Moderaterna att ta strid mot Socialdemokraterna, med hjälp av Sverigedemokraterna. Vilket resulterade i att Reinfeldts nyliberala väljare började sympatisera med Centerpartiet istället, och att Moderaterna rasade på nytt i mätningarna.

Kvar hos Moderaterna blev nu bara de mer socialkonservativt lagda väljarna, som förvisso också är nyliberala i rent ekonomisk mening, men som trots detta ställer vissa moraliska krav på hur samhället ska fungera.

Nu väntar ett inbördeskrig inom Moderaterna om smulorna som är kvar. Det enda sättet för Moderaterna att återfå förtroendet bland väljarna är att välja en kandidat som är tydlig med sin politik. Och i praktiken finns det tre val: Sverigedemokraternas socialkonservatism, Centerpartiets öppna gränser, och Socialdemokraternas privatägda socialism.

Hur man än väljer kommer det att bli problem. Och valet kommer inte ens att baseras på logik, utan mer på personliga maktstrider där huvudpersonerna redan sedan tidigare har verkat för att peta bort varandra från partiets ledning.

Lögnen kommer ikapp dem

Politiskt inkorrekt Almedalen Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson har i Almedalen försökt att bredda åsiktskorridoren genom att låta politiskt inkorrekta liberaler som Hanif Bali och Tino Sanandaji diskutera samhällsutvecklingen i Sverige. Åsikter och analyser som innan förra valet pekades ut som "rasistiska" håller idag på att bli mainstream.

Per Gudmundson, som sedan 2007 är ledarskribent på Svenska Dagbladet, tar i en intervju med ekonomen Tino Sanandaji upp de två rapporter från Brottsförebyggande rådet, en från 1995 och en från 2006, som gjordes innan regeringen bannlyste all forskning om invandrarbrottslighet.

I rapporten från 1995 står det att invandrare och deras barn står för sammanlagt 53 procent av alla våldtäkter. Trots att de på den tiden utgjorde endast 17 procent av befolkningen.

Tino SAnandaji tar å sin sida upp de sexuella övergreppen mot invandrarkvinnor, som han menar är mer omfattande än övergreppen mot svenskor och glöms bort i debatten. I Egypten anger exempelvis 99 procent av kvinnorna att de är drabbade av sexuella övergrepp.

Därför är det inte konstigt att sexövergreppen ökar i Sverige som ett resultat av regeringens migrationspolitik. Den läckta polisrapporten om sexövergreppen i Kungsträdgården visade också att 100 procent av övergreppen begicks av migranter.

Tino angriper sedan regimens feministiska och anti-manliga förklaring om att "den gemensamma nämnaren är att det är män" som begår sexövergreppen. Detta är att medvetet "dumma ned" folket, anser han.

På grund av användandet av sådana felaktiga resonemang förstod Svenska folket situationen bättre för 20 år sedan säger Tino. Sedan dess har det skapats ett tabu att förstå vad som händer med samhället. Eftersom det finns en social kostnad att förstå samhällsutvecklingen gör sig folk dumma och säger att "det har alltid förekommit...".

-Men "Lögnen kommer ikapp dem..." menar Tino.

Ett exempel på detta är nedskärningarna inom vården, som sker medan de extra miljarderna regeringen uppenbarligen har satsas på annat.

"Det kommer att bli en smäll"

"Alla är faktaresistenta" i migrationsfrågan, säger Hanif Bali till Per Gudmundson i Almedalen. Ändå kommer politikerna till sist att komma överens, tror han.

Politikerna är ohederliga och håller sig inte till fakta när media är med, men ensamma och ifred i konferensrummen blir det lättare att tillsammans besluta om en realistisk politik.

Att Moderaterna svängt om flyktingpolitiken står helt klart efter intervjun. Det skedde enligt Bali samma dag som Fredrik Reinfeldt tvingades bort från makten.

Även han menar att lögnen kommer att komma i kapp folket. Utrikesföddas matematik, läs- och problemlösningskunskaper ligger i nivå med de sämsta 10 procenten inrikesfödda, enligt Bali.

-Det finns olika modeller för att mildra smällen, men det kommer att bli en smäll. De sociala konsekvenserna av den migrationsvåg som varit nu, de kommer vi att se om tio, femton år. Det vi ser i våra förorter nu, det är migrationssynder från tio, femton år sedan, säger Moderaten Hanif Bali.

Lösningen kommer i slutändan att bli en nedmontering av välfärdsstaten. Det är därför som det är de borgerliga regeringarna som alltid ökat migrationen mest, ett faktum som även Per Gudmundson tar upp i intervjun.

Nya Regiondirektören avgår

Socialdemokraterna beklagar djupt att regiondirektören Inger Bergström nu avgår efter att skandallöst ha gett en frisör 70 000 kronor i månaden utan några arbetsuppgifter, ljugit om det, gömt anställningsdokumentet, och olagligt låtit bli att diarieföra avtalet. "-Hon var ju så viktig för nedläggningsarbetet" menar Regionrådet Erik Lövgren (S).

-Inger Bergström har i rollen som Regiondirektör med stort mod, engagemang och effektivitet tagit sig an uppgiften att leda Landstinget i ett svårt och nödvändigt omställningsarbete [=nedläggningarbete]. Jag ser det som en stor ynnest att ha fått jobba tillsammans med henne och kan bara djupt beklaga att hon nu väljer att sluta, säger Regionrådet Erik Lövgren (S) i ett pressmeddelande.

Nya Regiondirektören Inger Bergström, som tillträdde sedan den gamle Regiondirektören Anders L Johansson sparkats och fått en jättefallskärm som tvingade vårdavdelningar att läggas ned, avgår nu också. Omedelbart. Med bibehållen jättelön som kanske tvingar ännu en vårdavdelning att läggas ned.

Med tanke på de tiotal korruptionsskandaler som plågat Landstinget Västernorrland de senaste åren kan man ställa sig frågan om det verkligen inte finns någonting som en Landstingschef kan göra som är olagligt?

Ju större skandal, ju mer pengar som försvunnit till discjockeys, "mord och mysterier", underliga konsulter, ju fler medborgare som dödats på grund av nedläggningarna, desto större belöningar till cheferna i form av fallskärmar. Och ju större skandal desto större lovord från de kvarvarande cheferna, som är de som också snabbt tar över när de gamla sparkas.

Tyvärr har det hittills som regel visat sig vara helt meningslöst att avsätta korrumperade chefer inom Landstinget när det uppdagats att de tär på verksamheten: För väljarna resulterar varje avsättning bara i ännu en vansinnig fallskärmsutgift och en ny korrumperad chef som tar den förras plats, även denna med en ny fallskärm i bagaget.

För att få rätsida på Landstinget Västernorrland krävs uppenbarligen att man gör fullständigt rent hus med det ormbo av ohederliga chefer som suger allt liv ur den egentliga vårdverksamheten. Alla som varit chefer under det genomkorrupta styret måste bort, utan fallskärmar, och en omfattande brottsutredning bör startas där samtliga chefer inom Landstinget granskas.

Görs inte detta kommer väljarna att fortsätta bedras av ständigt nya lurendrejare.

Vad som behövs från samhällets sida är en ny lagstiftning, liknande den mot maffian och organiserad brottslighet, där tjänstemannaansvaret återinförts och åklagare vid behov ges möjligheten att granska varje chef inom Landstinget som en del i en kriminell organisation.

När den ena chefen exempelvis lägger ned vårdinrättningar och istället för att ge sjuka vård öser miljoner över en bekant den fattat tycke för, ska alla chefer som på något vis är inblandade i processen kunna åtalas för delaktighet i en kriminell sammansvärjning.

Dessutom bör alla skattepengar som chefer budgeterar utanför den egentliga verksamheten - representationsmiddagar, vinprovningar, konferensresor till semesterparadis, privata konsulter, fallskärmar, vinster i vården med mera - klassas som grov stöld och eftersom stölden är från folket bör straffet vara betydligt hårdare än att exempelvis råna en bank.

Sverigedemokraterna ska bli Vårdpartiet

Ska rädda den svenska sjukvården 8 miljarder extra lovar Sverigedemokraterna ge till vården. Det är 8 gånger mer än Socialdemokraterna lovar ge till vården, och 7 gånger mindre än vad Socialdemokraterna satsar extra på Migrationsverket. Nedan förklarar Fjällsjö Nyheter varför sociala frågor är viktigare än politiska frågor och varför sjukvården kommer att bli framtidens viktigaste valfråga.

De senaste åren har regeringarna, både de blå och de röda, börjat att kraftigt underfinansiera sjukvården i Sverige. Ingen förklaring har getts på varför, men det verkar som att man vill köra sjukvården i botten så att man på så vis kan få väljarnas stöd för att privatisera den.

Det Nya Sverige som just nu skapas av Socialdemokraterna är på många vis korporativistiskt, i meningen att de stora privatägda bolagen ges allt mer makt över samhället. Målet för samhällsutvecklingen verkar vara att en liten grupp människor, inte sällan från utlandet, ska äga alla samhällsinstitutioner i Sverige.

Folket ska arbeta och betala skatt, och skatten ska sedan gå till vinst för denna lilla grupp människor - som fungerar som en sorts ny adel som folket enligt lag är tvingade att betala skatt till.

I denna process lider sjukvården just nu fruktansvärt stora skador. Det är inte bara att avdelningar och hela sjukhus läggs ned, eller att patienter dör i väntan på vård eller vanvårdas till döds, hela organisationen är i sönderfall eftersom det blir allt färre medborgare som vill ställa upp och vara en del i den svenska vårdapparaten.

Sjukvården är framtidens viktigaste valfråga

Mycket talar för att sjukvården inom tio års tid kommer att ersätta migrationen som den viktigaste valfrågan för vanligt folk.

Det är i ljuset av detta som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson förklarat att SD ska bli Sveriges nya Vårdparti.

Detta är ett väldigt klokt taktiskt drag. Därför att SD är de enda som kan peka på var pengarna till vården ska tas ifrån: Migrationsverket. Man kan kalla det en skatteväxling. Totalt vill SD skjuta till hela 8 miljarder kronor per år till vården, varav merparten ska gå till den hårt ansträngda sjukhuspersonalen.

Trots att det är mycket pengar, hittas de lätt om man slaktar Migrationsverket och de politiska idéer som de senaste åren blåst upp dess budget med tusentals procent. 2014, ett år innan Totalinvandringen började, begärde Migrationsverket 48 miljarder kronor extra. Annars skulle man vara tvungna att släppa invandringen fri sa man. 2016 begärde Migrationsverket 60 miljarder kronor extra.

Totalt fick Migrationsverket 73 miljarder kronor 2016, vilket var 54 miljarder kronor mer än vad den Socialdemokratiska regeringen budgeterat för. Exemplet visar att det finns pengar till vården också, och att regeringen bevisligen har bestämt sig för att svälta ut landets sjuka och vårdpersonalen som vill ta hand om dem.

Sociala frågor är valtaktiskt viktigare än politiska frågor

Vården är dessutom en perfekt fråga att profilera sig på eftersom det är en social fråga, och inte en rent politisk fråga.

Exempel på historiskt viktiga politiska frågor är monarkism, kommunism, kapitalism, EU, NATO, rasism/antirasism, Judefrågan, Fri invandring, HBTQ, nazister, häxor, sälar osv. Politiska frågor kan som regel inte locka särskilt många väljare, och skapar ofta lika många fiender som vänner.

Den stora politiska läxan som Ryska revolutionen ger är just detta, att partier som driver politiska frågor misslyckas i valen, medan det är partier som driver sociala frågor som lyckas vinna de stora massornas stöd.

Exempel på historiskt viktiga sociala frågor är skattetrycket, religionsfrihet, arbetslösheten, sjukvården, kriminalitet, sexuella trakasserier på badhusen osv. Det är sådana frågor som vanligt folk bryr sig om. Och det är väldigt, väldigt få som blir ovänner med en om man lovar att sänka arbetslösheten, eller att minska villainbrotten.

Medan de övriga partierna är i fritt fall förtroendemässigt har Sverigedemokraterna gjort de ställningstaganden som kan komma att göra partiet till det dominerande i svensk politik.

Regeringen och extremismen

Vill bekämpa yttrandefriheten I en intervju med en tortyrdömd islamistisk journalist säger sig utrikesminister Margot Wallström vilja bekämpa "extremisters" yttrandefrihet. Men diskussionen blir absurd när extremisterna ska pekas ut.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström försvarar i en intervju med den islamistiska tv-kanalen Al Jazeera medierna i Sverige som av tv-kanalen utmålas som högerextrema och med en agenda att svartmåla muslimer.

Journalisten som intervjuar menar att det är den judiskt ägda median i Sverige (Bonnier, Hjörne m.fl) som är högerextrem. Sveriges utrikesminister säger å sin sida att media i Sverige är bra, men att yttrandefriheten för högerextrema i sociala medier måste "bekämpas".

Både utrikesministern och Al Jazeeras journalist är rörande överens om att yttrandefriheten för högerextrema måste bekämpas, men har två helt olika åsikter om vilka de högerextrema egentligen är. Enligt den svenska regeringen är högerextremisterna svenskar som vill ha ett svenskt Sverige, medan Al Jazeera påstår att högerextremisterna är judar som vill ha ett mångkulturellt Sverige och ett judiskt Israel.

Enligt journalisten från Al Jazeera är det den så kallade Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), en judisk lobbygrupp, som leder "den högerextrema lobbyn i Sverige". Margot Wallström reagerar inte på det påståendet. Något hon senare bortförklarar i bästa "Javisst, herr minister"-stil.

Diskussionen visar hur absurd extremism-debatten blivit. Vilka är egentligen extremisterna? Svaret verkar vara väldigt subjektivt.

Tar man ett steg tillbaka kan det vara vem som helst. Kanske den intervjuande journalisten från Al Jazeera som har kopplingar till terrorstämplade Muslimska Brödraskapet och är på flykt från ett 15-årigt fängelsestraff för tortyr av en politisk motståndare?

Eller Margot Wallström som säger sig vilja bekämpa yttrandefriheten och som stödde den blodiga statskuppen i Ukraina 2014, som per definition utfördes av våldsbejakande extremister?

Klart är att alla är emot extremisterna. Oklart dock vilka de är. I Det Nya Sverige har alla sin egen definition.

Så bäddade regeringen för terrorattacken

Stöd till terroranklagade islamister och bidrag till illegala invandrare. Fjällsjö Nyheter listar tio punkter som visar på att det är regeringen som måste hållas ansvariga för terrorattacken.

Den islamistiske lastbilsterroristen Rakhmat Akilov har erkänt terrordådet mot centrala Stockholm förra fredagen och därför går det nu att bevisa hur terrordådet kunde utföras. Det är påfallande uppenbart att den svenska regeringen (både den Reinfeldt-ledda och Löfvéns regering) haft en stor del i att bädda för terrorattentatet genom att sätta de svenska lagarna och regelverken ur spel.

1) Den svenska regeringen hjälper islamistiska uzbeker att bosätta sig i Sverige, med motiveringen att Uzbekistans regering förtrycker islamister och utpekar vissa av dem som terrorister. Från år 2000 till 2016 ökar antalet uzbeker i Sverige från 155 stycken till 3 792.

2) En del av islamisterna är genom den internationella polisorganisationen Interpol efterlysta för terrorism av Uzbekistans regering och av Ryssland, men Sverige vägrar att lämna ut de efterlysta terroristerna.

3) Istället för att gripa efterlysta terrorister ger regeringen islamisterna bidrag och skydd och tillåter att de bygger upp ett sharia-styrt parallellsamhälle i Sverige. Bland annat tillåts islamisterna från Uzbekistan att använda Strömsunds gymnasieskola för sharia-baserad undervisning. En Norrländsk islamistledare från Uzbekistan rekryteras som "samhällskunskapslärare". Även invandrare som inte är muslimer tvingas ta del av hans könssegregerade undervisningsmetoder.

4) Sverige exporterar i tysthet uzbekiska islamister till länder som Sveriges regering vill ta kål på, bland andra Syrien och Ryssland. De uzbekiska terroristerna tillåts ansluta sig till Islamiska Staten och mörda och utföra terrordåd, och sedan utan att straffas återvända till Sverige och leva på bidrag. Detta utan att ens vara medborgare i Sverige.

5) Den svenska regeringen försvårar för Polisen att verkställa utvisningar genom att skicka ut signaler om att Polisen inte med våld får tvinga människor tillbaka till sina hemländer, såvida de inte redan sitter häktade. Till Uzbekistan försvåras utvisningar genom att Polisen förbjuds att samordna utvisningarna med myndigheterna i Uzbekistan. Detta eftersom den svenska regeringen stödjer islamisternas uppror i Uzbekistan mot den uzbekiska regeringen.

6) Från det att Akilov ansöker om uppehållstillstånd i November 2014 tar det över ett och ett halvt år innan Migrationsverket kommer fram till att han ska utvisas. Detta trots att Akilov innan han åkte till Sverige levde fritt i Turkiet, där uzbeker får bo och arbeta utan visum. De långa väntetiderna är helt regeringens ansvar.

7) Under tiden Akilov väntar på att få asyl i Sverige åker han enligt Reuters till Mellanöstern för att ansluta sig till Islamistiska Staten. Men Turkiet stoppar honom och utvisar honom till Sverige, där han tas emot med öppna armar av regeringen.

8) Efter att Migrationsverket bestämt att Akilov ska utvisas tar det 8 månader innan utvisningsbeslutet lämnas över till Polisen. Därefter går ytterligare två månader utan att Polisen gör någonting alls för att utvisa Akilov. Under hela tiden som illegal invandrare har Akilov rätt till bidrag, vård och boende. Det har regeringen bestämt för att underlätta för illegala invandrare att fortsätta uppehålla sig i Sverige.

9) Under sin tid som illegal invandrare var Polisen stoppad av media och av politikerna från att göra de interna säkerhetskontroller som innan Reva-kampanjen ledde till att många illegala hittades och kunde utvisas. Detta eftersom rasprofilering i praktiken måste utföras för att sålla vilka personer Polisen ska kontrollera i säkerhetskontrollerna. Eftersom det enligt Sveriges regering inte finns några raser att profilera, samtidigt som det sägs vara rasistiskt med rasprofilering, pressas Polisen till att låta bli att göra säkerhetskontrollerna.

10) Efter terrordådet publicerar regeringens media flera propagandaartiklar som för fram teorin om att Akilov egentligen inte är islamist (trots att han utförde ett islamistiskt terrorattentat), och att de islamistiska terroristernas terrorattentat i Sverige och Ryssland beror på att Uzbekistans icke-religiösa regering förtrycker islamister. Journalisterna intervjuar diverse uzbekiska islamistledare och låtsas att dessa är oberoende experter. Uzbekistans regering demoniseras samtidigt som regeringen och islamismen utmålas som goda och oskyldiga.

Kanske är sanningen att Uzbekistans regering har att välja på att antingen låta islamisterna ta över landet med våld och hänga de icke-religiösa ledarna (som skedde i Afghanistan på 90-talet), eller att använda väldigt hårda metoder för att bekämpa islamisterna.

I vilket fall har Sveriges regering ett val om man vill stödja islamisterna eller de sekulära krafterna i Uzbekistan, och man har tydligt valt att stödja islamisterna. Stödet till islamismen tillsammans med att Sveriges massinvandringspolitik satt lagarna ur spel är vad som orsakade terrordådet utanför Åhlens-huset.

SVT publicerar Fake News artikel om ekonomin

Försöker lura läsarna Arbetslösheten var nyss 372 000 men nu är plötsligt 244 000 fler i arbete. Låter det bra? Men SVT glömde berätta att samtidigt har vi blivit 800 000 fler i landet. Läs hur SVT bland annat skrämmer sina läsare till att tro att en riktig högkonjuktur vore en samhällskatastrof.

SVT har publicerat ännu en Fake News artikel. Denna gång handlar artikeln om ekonomin. I artikeln tar statliga SVT till en arsenal av statistiska tricks och rena falskspel i syfte att ge sken av att massinvandringspolitiken är bra ekonomiskt. Men det är uppenbart för ekonomiskt insatta att artikeln ger en medvetet vinklad och förfalskad bild av samhällsekonomin.

Massinvandringspolitiken är naturligtvis jättebra ekonomiskt för en del grupper i samhället, exempelvis fastighetsägare (inte minst asylhotellsägare). Samtidigt är politiken dålig för andra, som exempelvis arbetare inom låglöneyrken som försöker att få upp sina lönenivåer. Nedan går Fjällsjö Nyheter igenom några av de fula tricks som SVT tar till för att kunna lura sina läsare ett tag till.

Vi börjar med SVT:s artikelrubrik: "244.000 fler i arbete - alla utrikesfödda". Det låter ju helt fantastiskt med 244 000 fler i arbete, speciellt med tanke på att arbetslösheten var 372 000 senast i Januari... Och 381 000 i Januari förra året. Hur fick så många arbete så snabbt?

Jo, för det första är det 244 000 fler i arbete de senaste 9 åren... Samtidigt har folkmängden i Sverige på grund av massinvandringen ökat med 800 000 personer de senaste 9 åren, så att sysselsättningen under den tiden ökat med blygsamma 244 000 har inte direkt något nyhetsvärde.

Det får nyhetsvärde först när SVT gör en Fake News artikel om det där man i rubriken mörkar att ökningen skett under hela 9 år och i hela artikeln mörkar att det under dessa 9 år samtidigt skett en enorm aldrig tidigare skådad befolkningsökning i Sverige.

Tilläggas kan att SVT i sin artikel blandar begreppen "i arbete" och "sysselsatta" och använder dem som synonymer, trots att de betyder olika saker. Dessutom kan sysselsättningen och arbetslösheten öka samtidigt, om ett land tar emot många vuxna invandrare. Under tiden som vi har fått 244 000 fler i arbete har vi därför samtidigt fått omkring 62 000 fler människor arbetslösa.

SVT luras genom att välja en udda 9-års period

Vi fortsätter granskningen med att fråga varför SVT väljer just en period av 9 år? Varför inte exempelvis 5 år, 10 år, eller 25 år? Jo därför att Finanskrisen var för just 9 år sedan... Så därför är skillnaden mot idag betydligt större om man som SVT gör väljer 9 år istället för 10 år. Lurig SVT, men ni blev påkomna!

De flesta kommer dock inte på detta. De flesta har inte arbetslöshetsstatiken i huvudet. De flesta läser bara rubrikerna och litar på SVT och blir grundlurade. Och SVT vet att de lurar de flesta, och därför fortsätter de med sina Fake News artiklar.

Minskad arbetslöshet och högre löner för fattiga = katastrof för Sverige?

Vidare skriver SVT i sina underrubriker "Utan utrikesfödda hade Sverige fått problem" och "Utrikesfödda nödvändiga för arbetsmarknaden". Detta är sant med justeringen: "Utan utrikesfödda hade bolånemarknaden fått problem" och "Utrikesfödda nödvändiga för Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF)".

Problem för vissa alltså, men inte för alla. Tänk så här: Vem är egentligen "Sverige"? Enligt SVT är det bankerna. Och vem är egentligen "arbetsmarknaden"? Enligt SVT är det arbetsgivarna. Lägre arbetslöshet och högre löner uppfattas inte som ett samhällsproblem för arbetare.

Sedan blir artikeln komplicerad. SVT börjar vinkla allt bra till att bli dåligt, och omvänt så att allt dåligt ska uppfattas som bra. Sammanfattat: Utan massinvandringen skulle arbetslösheten minska från nuvarande rekordnivåer, och Riksbanken skulle äntligen lyckas med att få bort de rekordlåga minusräntorna och klara inflationsmålet. Men SVT lyckas vinkla detta till att massinvandringen är nödvändig. Att arbetslösheten skulle minska vinklas till att "arbetskraften krymper" och att Riksbanken kan avsluta nödlösningen med minusräntor kallas "överhettning".

Vad innebär egentligen att "arbetskraften krymper"? Jo att fler får jobb och att arbetare får bättre betalt av arbetsgivarna. Hemskt enligt SVT! Arbetslösheten var innan massinvandringen omkring 1-2 procent. Dagens rekordnivåer kommer från Carl Bildts regeringstid 1991-1994 då massinvandringen rekordökades. Göran Persson sänkte arbetslösheten något, och Fredrik Reinfeldt ökade den igen. Alla förändringar i arbetslösheten står i direkt proportion till hur lojal respektive regering är till Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF). Det är knappast en slump. Intresset ljuger aldrig.

Vad innebär den "överhettning" SVT talar om att massinvandringspolitiken skyddar oss ifrån? Jo att om massinvandringen stoppas kommer arbetslösheten att minska och då höjs lönerna vilket gör att Riksbanken kan höja räntan till en normal nivå. Vi får helt enkelt en riktig högkonjuktur igen! Och nästan alla högkonjukturer avslutas med överhettning. Den brukar komma på köpet och är svår att komma ifrån. Men SVT väljer att mörka den högkonjuktur som helt säkert kommer innan varje överhettning.

Massinvandringen viktig för att öka bostadsbubblan

Vad som egentligen händer idag i Sverige är att en allt större del av ekonomin byggs på lånade pengar. Många människor tjänar exempelvis mer pengar på att deras bostäder ökar i värde än de gör på att jobba. Och bostadspriserna är nu så höga att i stort sett alla måste låna pengar för att köpa bostäder.

I takt med att industrierna flyttar utomlands har banklånen blivit ett viktigt sätt att få in pengar i ekonomin. De lånade pengarna används i förlängningen till att handla i affärerna och hålla hela ekonomin igång. Det är på grund av lånade pengar vi kan ha en sorts högkonjuktur, fastän att arbetslösheten, räntorna och inflationen säger oss att vi egentligen har lågkonjuktur.

Både bankerna och bostadspriserna är beroende av att folkmängden hela tiden ökar. Annars kan hela ekonomin krascha. Det är därför som massinvandringen är viktig för ekonomin. Men det som massinvandringen gör är att den blåser upp bostadsbubblan, så att den när den spricker kommer att bli betydligt allvarligare.

DN: ”Alliansen är död”

Bonnier vill ha ny allians mellan C och S Efter att Moderaterna och Sverigedemokraterna det senaste året kraftigt närmat sig varandra kan i praktiken tre block ha bildats i svensk politik. Nu överger Dagens Nyheter Moderaterna och för istället fram nyliberala Centerpartiet som sitt parti. För att Centerpartiets liberalism ska få genomslag i svensk politik vill man efter valet 2018 se en allians mellan i första hand Socialdemokraterna och Centerpartiet, med Folkpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ som stödpartier.

Som Fjällsjö Nyheter tidigare rapporterat kan tre politiska block nu vara på väg att bildas i svensk politik. I ekonomisk/ resursfördelningsmässig betydelse består de tre blocken av ett nyliberalt högerblock lett av Centerpartiet, en mittenblock lett av Moderaterna, och ett vänsterblock lett av Socialdemokraterna.

Enligt Socialdemokratiska Aftonbladet kommer nästa val att bli ett "blodbad". Detta eftersom en undersökning av Aftonbladet/Inizio visar att en mittenallians mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna skulle äga 5 av väljarnas 8 viktigaste frågor. Samtidigt som regeringen bara äger en enda fråga.

-Sverigedemokraternas fäste i den svenska opinionen är långt mer omfattande än väljarbarometrarna, som mäter stödet för partierna, ger intryck av ... Den här undersökningen är så läskig. SD är inte längre ett enfrågeparti om någon trodde det. Allt fler tycker att SD har den bästa politiken även inom andra politikområden.

Så kommenterar Aftonbladet att Sverigedemokraterna äger 3 av 8 valfrågor - försvaret, äldreomsorgen och invandringspolitiken. Medan Moderaterna äger ekonomin och jobben. Detta har fått Moderaterna att sträcka ut handen till Sverigedemokraterna:

-Det skulle Sverige behöva. Annars fortsätter Sverige utvecklas åt fel håll. Vi måste vara beredda att ta ansvar, säger Moderaternas partiledare Kinberg Batra om ett samarbete med Sverigedemokraterna.

DN svarar genom att kräva ny allians mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna

Med anledning av Moderaternas närmande till Sverigedemokraterna har i veckan Bonnier-imperiets politiske chef Peter Wolodarski deltagit på Vänstersidans Opinionsdagar, en årlig lyxsammankomst på Lidingö för vänsterblockets tänkare och strateger.

Konferensen samlade ett 50-tal opinionsbildare och handlade om Sveriges politiska färdriktning de kommande åren. Wolodarski tror att Moderaterna på grund av ställningstaganden i migrationsfrågan kommer att glida ifrån de nyliberala partierna Centerpartiet och Liberalerna. Därför byter nu Bonnier-pressen fot och börjar stödja Centerpartiet och dess ledare Annie Lööf.

Därmed avslutas nu en 20-årig epok där DN öppet stött Moderaterna. Innan hade man alltid stött Folkpartiet, men efter att nyliberalerna inom Moderata ungdomsförbundet flyttat fram sina positioner på de konservativa gammelmoderaternas bekostnad bytte man parti till Moderaterna.

Wolodarski tror (eller snarare hoppas) att både Moderaterna och Centerpartiet ska få omkring 15 procent i valet 2018. Detta som följd av att Reinfeldtmoderaterna rensas ut eller flyr till nyliberala Centerpartiet medan många andra frivilligt går över till Sverigedemokraterna som enligt många opinionsmätningar nu är större än Moderaterna.

Att den svenska vänstern idag för samma politik som den nyliberala Timbro-högern med Bonnier-imperiets/DN:s politiske ledare Peter Wolodarski i spetsen medges av Wolodarski själv som säger:

-Förr var jag keynote-speaker på Timbro. Nu är jag här.

Om två veckor har Socialdemokraterna sin partikongress. Då kan det börja synas om Wolodarski fått sin vilja igenom och den Socialdemokratiska politiken byter riktning och överger socialistiska Vänsterpartiet till förmån för nyliberala Centerpartiet.

Sverige utpekas som fasciststat i USA

"Svenskar fängslas för tankebrott" Sverige är på tapeten i USA. På grund av svenska makthavares allians med den av FBI brottsmisstänkta Hillary Clinton och deras oförsonliga attacker mot USA:s president Donald Trump har Trump nu vänt på steken och börjat kritisera svenska makthavares politik. Nu pekas det svenska samhället ut av USA som en fasciststat där de stora företagen tagit över politiken och folket kastas i fängelse om de har fel åsikter.

"-Hur kan man få fram sanningen när folk i Sverige kan sättas i fängelse för att de har en [för makthavarna] impopulär åsikt?" frågar sig programledaren Tucker Carlson.

Den svenska Bonnier-ägda journalisten Ann-Sofie Näslund försöker att på sedvanligt svenskt maner förklara bort brottsligheten och migrationsproblemen i Sverige, men utan åsiktskorridoren till stöd går detta inte. Den svenska journalistens falska argument om att våldtäktsanmälningarna ökar i asylkaosets Sverige på grund av att svenska kvinnor plötsligt börjat minnas gamla våldtäkter är särskilt pinsamt.

Nyhetsprogrammet tar också upp den svenska polisens utredare Peter Springare som sa sanningen om flyktingars brottslighet och omedelbart blev polisanmäld av sina chefer:

-Han är en polis som sa att en majoritet av de brott han utreder begås av invandrare, och då blev han utredd av er regering för brott. Det måste väl ha en minst sagt dämpande effekt på folks benägenhet att säga vad de verkligen tycker?

Journalisten svarar då att utredningen lades ned. Springare polisanmäldes alltså som en form av trakasserier mot oliktänkande. Statistiken visar att 9 av 10 polisanmälningar om tankebrott är rena trakasserier utförda för att skrämma folk till tystnad. I bara 1 fall av 10 har den polisanmälda haft en verkligt kriminell åsikt som är straffbar. I USA är lagen tvärtom, där är det de som förföljer människor med andra åsikter som spärras in:

-Man spärrar alltså in folk på grund av deras åsikter, något som är främmande för oss här i USA. Tror du inte att det har en effekt på vad folk vågar säga?

Nyhetsinslaget som fick satte igång debatten i USA om hur odemokratiskt Sverige blivit, och som president Trump hänvisade till nyligen i ett tal.

Etablissemanget i Sverige kämpar nu för sin politiska överlevnad. Det är detta som är orsaken till att både journalister och Socialdemokratiska politiker gått ut och krävt att USA:s president ska mördas. Om president Trump överlever attackerna kommer det att bli minst fyra svåra år av plågor för makthavare i Sverige och för deras nyttiga idioter som investerat allt sitt förtroende i det sjunkande skeppet.

SR förnekar ”journalistisk konspiration”

SR Jämtland: "Alla tycker lika ändå" Sveriges Radio förnekar nu att Sveriges journalister konspirerar tillsammans mot folket. Däremot medger man att landets journalister är "rädda vid rapportering kring invandring, Sverigedemokrater och liknande", och "rädda för att gynna fel krafter i samhället", samt består av "en homogen grupp med liknande värderingar".

Sveriges Radio Jämtland har intervjuat Publicistklubbens ordförande Björn Häger. Den linje som statliga SR nu valt att driva för att förklara medias uppenbara partiskhet är att förneka en "journalistisk konspiration" och istället förklara fenomenet med att journalisterna är "rädda" och består av "en homogen grupp med liknande värderingar".

Vem som bestämt sig för att bara anställa journalister som är rädda och har samma åsikter talas det inte om. Istället läggs skulden över på de enskilda journalisterna. Men det är inte journalisternas fel, det är journalisternas ägares fel. De mediaägare som bestämt sig för att enbart anställa sådana journalister som är rädda och har lika åsiker är de som är ansvariga för situationen.

Att journalister faktiskt är anställda av någon och driver sin arbetsgivares politiska agenda är något som mörkas i debatten. Trots att medias idehistoria inte minst i Sverige handlar om att starta tidningar och publicera nyheter i politiskt syfte.

Aftonbladets historia började till exempel med Lars Johan Hierta som ville liberalisera (bryta ned) Sveriges politiska styre (ståndsrepresentationen). Och Expressen grundades 1944 av den judiska familjen Bonnier för att driva propaganda mot nationalsocialistiska Tyskland. Att media skulle vara "opartiskt" eller "oberoende" är deras egen propaganda, men inte sanning.

"Media är idag en armé med noggrant organiserade vapen, journalisterna är dess officierare, läsarna är dess soldater. Läsaren vet inte och ska inte veta syftet för vilket han används och rollen han ska spela."
-Oswald Spengler, Västerlandets Undergång, 1922.

Anledningen till att SR nu gått in i försvarsställning och erkänt sin partiska agenda är en intervju som journalisten Jens Ganman gjort där en annan journalist vittnar om hur politiskt vinklad media är.

-Vi måste få igång en debatt kring den svenska journalistiken. Den här branschen håller fullständigt på att förgöra sig själv, säger den intervjuade journalisten som vill vara anonym.

Som en omedelbar reflex kommenterar journalister på SR Jämtland:

-Den här hetsjakten på journalister är tröttsam. Det är förstås en tacksam projektion för allehanda aggression och frustration i tiden, att det skulle finns någon slags konsensus i yrkeskåren om det 'politiskt korrekta'. Vilket skitsnack.

-Det är nog läge att ta en rejäl fundering på Jens Ganmans medverkan i framtiden.

SR Jämtlands journalister stoppar alltså huvudet i sanden och förnekar det SR just erkänt. Lösningen för de politiskt korrekta är fortfarande: förbjud, censurera, mobba ihjäl.

SR - Folkhem leder till kärnvapenkrig

Mångkultur omöjliggör Folkhem Allt fler unga upptäcker att Sverige var ett bättre land innan mångkulturen, under det så kallade Folkhemmet. Därför har statlig regimmedia som Sveriges Radio nu börjat med artiklar som ska förneka existensen av Folkhemmet. Folkhemmet är en myt, det har aldrig funnits, enligt SR:s nya forskarrön. Resonemanget liknar det som politikerna fört de senaste 20 åren - att "Sverige har alltid varit mångkulturellt". Enligt Sveriges Radios förljugna resonemang ska vi vara tacksamma för att Folkhemmet inte fanns, för att när det fanns så ledde det till "tre minuter från ett atomkrig".

Politikerna, bland andra Anders Borg, erkänner nu öppet att framtida generationer i Sverige kommer att få det fattigare. Toppen är nådd och nu går det utför, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Men att folket förstår konsekvensen av detta och ser att Folkhemmet därmed var toppen, och att den nya botten kommer att nås via det Mångkulturella samhället, gör makthavarna rädda.

Därför kommer nu en fortsättning på lögnen om att "Sverige alltid varit mångkulturellt". Den nya lögnen heter "Folkhemmet fanns aldrig". Genom dessa lögner ämnar makthavarna förinta historien och på Orwellianskt sätt förklara att allting alltid varit som det är just nu ("Oceanien har alltid varit i krig mot Eurasien").

-Man hyllar det gamla som kanske inte ens existerade, så att det är mer en drömbild man hyllar, skriver SR om Folkhemmet.

Sveriges Radio går så långt som till att hävda att Folkhemmet (som enligt SR nog aldrig fanns) förde oss "tre minuter från atomkrig".

-Om vi tittar tillbaka på folkhemssverige kanske vi glömmer vissa saker som att vi var tre minuter från ett atomkrig.

Att Folkhemssverige inte ens hade kärnvapen bekymrar inte SR och deras "expert". Folkhemssverige, som nog inte fanns på riktigt, kunde ju ha orsakat ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjetunionen. Någon förklaring till detta, och vem som klockade de tre minuterna, får vi dock aldrig.

(En oppositionell teori är att när Sverige var ett Folkhem jobbade Sverige med att förhindra kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland. Medan nu när Sverige är en Mångkultur jobbar Sverige med att starta ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland)

Folkhem vs Mångkultur

Motsatsförhållandet mellan Folkhemssverige och det Mångkulturella samhället är dock talande. Det är bra att det kommit upp i dagen. Man kan inte ha båda två, utan det ena utesluter det andra. De som hävdar att det Mångkulturella samhället är bra måste hävda att Folkhemmet var dåligt.

(Eller göra som extremisterna och hävda att det Mångkulturella samhället alltid funnits och att Folkhemssverige aldrig funnits).

Att Mångkulturen ersätter (och helst också ska förinta minnet av) Folkhemmet betyder också att Nyliberalismen ersätter Välfärdsstaten. Därför att Välfärdsstaten skapades av Folkhemmet och kan omöjligt överleva utan den ideologi som lagt grunden för den. Istället för Välfärdsstat får vi nu Nyliberalism, på grund av det Mångkulturella samhället.

För i ett Mångkulturellt Sverige där syrier bråkar med judar, judar bråkar med palestinier, palestiner bråkar med varandra, kurder bråkar med turkar, turkar bråkar med armenier, armenier bråkar med azerbadjaner osv är det svårt att enas om en gemensamt finansierad välfärd. Varje grupp kommer i bästa fall att finansiera sin egen välfärd, ofta på andra gruppers bekostnad.

Resultatet kommer att bli att alla grupper, även svenskar, på ett mekaniskt sätt tvingas välja Nyliberalism.

Och detta är såklart planen för de som redan från början velat ha Nyliberalism, men som i ett monokulturellt svenskt Sverige inte kunnat få folk att rösta för den. När sådana som Reinfelt öppnar Sveriges gränser för Mångkulturen är det inte för att hjälpa dem fattiga. Det är för att skapa ett samhälle där folket själva vill rösta för Nyliberalism.

MittMedia: Håll tyst om du stödjer regeringen

Undvik politiskt korrekta uttalanden på Julafton. Det rådet ger MittMedia i en ledare. Regimanhängare uppmanas att hålla tyst om sina åsikter, eftersom dessa numera är så impopulära att de säkert förstör julstämningen "för barnen", skriver MittMedia. Men snarare förstår MittMedia att nederlaget är nära nu och att regimens extrema politik har nått sin vägs ände.

Makthavarnas vansinnigt oansvariga politik de senaste åren har säkert varit föremål för många diskussioner under årets Julfirande. Till skillnad mot föregående år har nu maktförhållandet svängt, och fler är nu kritiska än de som fortfarande försvarar politiken. MittMedia har noterat fenomenet och manar därför sina anhängare till största möjliga politiska tystnad under Julfirandet med släkten.

Framför allt lyfter MittMedia i sin ledare fram tre frågor som deras anhängare förbjuds att tala om. Alla tre är ämnen där folket har en åsikt, och makthavarna den motsatta: 1) Massinvandringen, 2) Genus-feminism och Queer, 3) Vägsaltet.

1) Massinvandringen. Ingen påstår längre att "vi" tjänar på invandringen. Att Bert Karlsson tjänar på invandringen förnekar ingen. 100-tals miljoner om året, typ. Ingen förnekar heller att familjen Wallenberg och de andra redan alltför rika tjänar på invandringen. Men majoriteten av folket begriper numera att vi som betalar skatten som används till invandringens "vinster", vi förlorar på invandringen.

Undvik därför att starta en sådan politisk självmordsdiskussion om du stödjer regimens politiskt korrekta linje i frågan, är MittMedias råd.

2) Genusdebatten. Radikalfeminism, Homoaktivism, Queersex är döda ämnen nu, post-Trump. Regimen lägger ned sina sjukhus för att de saknar pengar till vård. Samtidigt lägger de pengar på att politiskt "utbilda" vårdpersonalen i Genus och Queerfrågor. "För att om t.ex en patient måste kryssa i på en blankett om han är kvinna eller man så kan han drabbas av en kris om han identifierar sig med tredje könet." Sorry, samhället står inför värre kriser nu. 999 personer kan inte förväntas anpassa sig efter den tusende. Och speciellt inte betala för det.

Om du fortfarande tror på regimens extremistiska Queer-politik så är du väldigt ensam. Trump är världens mäktigaste man och han säger precis vad han tycker om saker och det leder till att vanligt folk tycker att de också får göra det. Svenska politiker och journalister får väl gnälla om de vill, de är ändå alla underhuggare till USA.

3) Vägsaltet. En tramsfråga, jämfört med de andra. Men visst, vanligt folk är emot vägsaltet och makthavarna är för det, precis som med de andra två frågorna. Så logiken är densamma. Ägare av saltgruvor lär vara för ökad användning av vägsalt på de Norrländska vägarna. Men få av dessa har gift in sig i Norrländska släkter.

"Alla goda ting är tre" och MittMedia är väl för lata för att orka hitta på en seriös tredje fråga att uppmana sina anhängare att hålla tyst om.

Fjällsjö Nyheter har dock en på lagar: "Vinsterna i vården". Det vill säga den tysta revolution som skett i Sverige där numera skattebetalarna ska betala skatt till en sorts ny adel, som regeringen vill ska äga skolorna, sjukhusen, vårdcentralerna, flyktinghotellen, HVB-hemmen med mera. Folket ska sedan betala skatt till denna nya adel, och tvingas köpa tjänsterna, precis som i Sovjet fast som i ett privatägt Sovjet ägt av en rik utländsk adel.

Ungefär som det sämsta i socialismen ihopparat med det sämsta ur kapitalismen.

Och precis som i de andra frågorna är logiken densamma, makthavarna har en åsikt och folket en annan, och demokratin är obefintlig.

Men till skillnad från de övriga frågorna är samhällets feodalisering och ny-adeln inte ännu en debatt som regimen har förlorat. Man har lyckats smyga igenom samhällsförändringen utan att bli ställd mot väggen.

Men i de övriga frågorna har man nu ryggen mot väggen och väldigt lite kraft att kämpa emot. Brexit i England, Trump i USA, och nästa val SD+M i regeringen?

Donald Trump formellt vald av elektorerna

Även de flesta demokratiska länder föredrog Trump In i det sista försökte etablissemanget i USA att genom odemokratiska metoder sabotera Donald Trumps valseger. Men under Måndagen valdes han ändå formellt till USA:s 45:e president. Trump fick också stöd av medborgarna i de flesta demokratiska länder i världen, medan diktaturstaterna föredrog Hillary Clinton.

De extrema storstadsmänniskorna på Östkusten och Västkusten, afrikanerna i sydstaterna, och mexikanerna längs gränsen till Mexico röstade mot Donald Trump. Medan medborgarna i de allra flesta övriga kommuner röstade för honom. Det visar kartan över vilka kommuner som Trump respektive Clinton vann.

Störst stöd fick Donald Trump av vita människor. Både vita män och vita kvinnor föredrog med överlägsen majoritet Donald Trump som sin president, framför "Crooked Hillary Clinton". "A letter signed by over 200 countries plead for America not to vote Hillary as they want peace not war." twittrade Clint Eastwood under valnatten. Bakgrunden var att många var oroade att Hillary Clinton skulle starta Tredje Världskriget mot Ryssland om hon blev vald.

Medborgarna i de flesta demokratiska länder stödjer Donald Trump, medan de mer odemokratiska länderna stödjer Hillary Clinton.

Därför stöddes Donald Trump av de flesta vita människor i både EU och Ryssland. Befolkningarna i länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Polen, Ryssland, Finland, Grekland, Spanien och Australien stödde alla Donald Trump. Därför att de förstår att ett Tredje Världskrig kommer framförallt, liksom de tidigare världskrigen, att innebära en förintelse av befolkningarna i Ryssland och Europa.

Samtidigt stödde befolkningen i odemokratiska länder som Saudiarabien, Iran, Kina och Sverige Hillary Clinton. I dessa länder kontrolleras media stenhårt av makthavarna och medborgarna matas med en väldigt vinklad propagandabild av situationen i omvärlden.

I de odemokratiska länderna, oavsett om de kallar sig liberala, islamiska eller kommunistiska demokratier, styr en liten elit som ser som sin uppgift att bestämma vad vanligt folk ska ha för åsikter. Människor med andra åsikter än makthavarna förföljs och trakasseras och deras åsikter stämplas som farliga och kriminaliseras.

Skillnader mellan Trump och Hillary

Den stora skillnaden mellan Trump och Hillary är att de backas upp av olika maktgrupper. Trump backas upp av rika som har sina tillgångar i USA, exempelvis sådana som Trump själv som äger fastigheter. Medan Hillary backas upp av globala krafter, som t.ex internationella storbanker, Socialistinternationalen och diktatorn i Saudiarabien.

En annan skillnad är världspolitiken. Obama har försökt att alliera sig med Iran mot Ryssland och Kina. Trump vill nu alliera sig med Ryssland mot Iran och Kina. Medan Hillary hotat alla tre med krig, men i första hand Ryssland och Iran.

Ukraina är ett annat land som åsikterna går isär om. Obama stödde statskuppen mot landets folkvalde president Viktor Janukovytj, och har sedan låtit landet plundras av andra oligarker. Med Hillary som president hade Ukraina (liksom Sverige) kunnat se fram emot att användas som kanonmat mot Ryssland. Trump däremot verkar vilja dumpa landet billigt, kanske mot att Ryssland hjälper Trump att isolera Kina och Iran.

Även länderna i EU påverkas sannolikt av maktskiftet. Obama och Hillary stödjer splittringspolitiken där USA genom massinvandring balkaniserar länderna i Europa. Poängen är att USA sedan vid ett lämpligt tillfälle kan splittra länderna i etniskt separatistiska uppror, såsom USA gjorde på 90-talet först i Jugoslavien, sedan i Bosnien och i Kosovo och Makedonien. Donald Trump å andra sidan verkar inte intresserad av de metoderna.

En sak är iallafall säker: När alla landets journalister, politiker, rika oligarker, när alla tillsammans fördömer ett demokratiskt valresultat, då är det inte folket som är de odemokratiska krafterna. Samhällets odemokratiska krafter, de "mörka krafterna", det är tveklöst dessa makthavare.

”Politikerna rädda för medborgarna”

Noggrannt regisserad medborgardialog När den så kallade Medborgardialogen hålls ikväll på Hallstaberget i Sollefteå kommer tillställningen att vara noggrannt regisserad av politikerna. De flesta av medborgarnas önskemål för dialogen har avslagits. Till saken hör att på den förra Medborgardialogen mordhotades makthavarna.

- Vi uppträder schysst och har försökt hjälpa till, men får nästan inte gehör för nånting, säger Nils Gunnar Molin som är ordförande för Sollefteå Örnsköldsvik framtidens sjukhus.

Bakgrunden är att politikerna kraftigt begränsat antalet besökare, sagt nej till en gemensam frågestund, förbjudit medborgarna att dokumentera mötet genom att filma och på alla sätt försökt regissera Medborgardialogen. Som vanligt är makthavarnas inställning att alla problem beror på att folket är okunnigt, och att politikerna löser problemen genom att ge medborgarna rätt information.

-Jag kan bara tro att det är rädsla för verkligheten och för de medborgare de företräder, kommenterar Nils Gunnar Molin politikernas agerande.

Politkerna å sin sida säger dock att deras åtgärder är till för att skydda medborgarna. Om medborgarna får filma så kan de råka illa ut, hävdar de politiker som är ansvariga för evenemanget.

-De kommer att få träffa gräddan av landstingspolitikerna. Vi tror på en trevlig kväll där man får diskutera och politikerna får chans att lyssna på medborgarna, säger Lennart Moberg som är landstingets ansvarige för mötet.

Poltikerna har dock haft tillräckligt många chanser att lyssna på medborgarna. En gång var vid förra valet. Då lyssnade Socialdemokraterna på medborgarna och förstod att de ville ha kvar sin akutsjukvård, och gav medborgarna vallöfte om att ha den kvar.

Andra tillfällen har varit de många demonstrationer som tiostusentals medborgare deltagit i. Budskapet under demonstrationerna var: "Vi vill ha kvar akutsjukvården".

Ett tredje tillfälle var under den förra Medborgardialogen. Budskapet var återigen detsamma. Med ett tillägg: "Skjut alla Socialdemokrater" var då ett av förslagen som lämnades in från medborgarna. Politikerna svarade med att polisanmäla medborgarförslaget.

Den här gången kommer Medborgardialogen efter att Socialdemokraterna slaktat kvinnovården och BB, lagt ned den akuta ortopedin, akuta kirurgin, smärtkliniken och utvisat AT-läkarna från sjukhuset.

Det står därför numera helt klart att Medborgardialogen handlar inte om att "politikerna ska få en chans att lyssna på medborgarna". För politikerna är den så kallade Medborgardialogen ett sätt att lura medborgarna att de får vara med och påverka. Ett sätt att vilseleda och fördröja motståndet mot politiken. Tills politiken redan genomförts, och medborgarna ställts inför fullbordat faktum.

Medborgardialogen är för politikerna ett sätt att avleda medborgarnas engagemang, till en aktivitet och form som är helt verkningslös och som inte hotar deras makt efter nästa val.

Det som behövs är inte att "politikerna börjar lyssna", utan att "politikerna byts ut". En Medborgardialog med den nuvarande "gräddan" är sålunda helt verkningslös. Målet för engagemanget måste vara att avsätta makthavarna, inte att uppvakta dem.

Asylsökare demonstrerar för öppna gränser

Ett år sen gränsen "stängdes" I veckan är det ett år sedan Socialdemokraterna stängde gränserna för illegala invandrare. Detta har uppmärksammats på flera platser i Norrland av asylsökare och vänsterextremister som manifesterat för att öppna Sveriges gränser igen för nya flyktingvågor.

På ett tiotal platser i Norrland har det hållits ljusmanifestationer i veckan som en protest emot att Socialdemokraterna för ett år sedan stängde gränsen för illegal invandring.

Bara veckan innan gränsen stängdes hade statsminister Stefan Löfvén pompöst deklarerat att gränserna skulle hållas öppna och att det vore "fascism" att stänga dem. Samtidigt hetsade han mot de medborgare som hade åsikten att Sverige borde föra en ansvarfullare politik.

Men bakom statsministerns rygg hade oligarkerna som står bakom både Socialdemokraterna och Moderaterna bestämt sig för att dra i nödbromsen. Statsminister Löfvén förödmjukades och tvingades vända på en femöring, vilket gjorde att många ifrågasatte hur demokratin i Sverige egentligen fungerar.

För regeringspartnern Miljöpartiet var det ännu värre. De tvingades ta ansvar på riktigt genom att avsäga sig ansvaret över världens mindre lyckade samhällen.

Partiet som ideologiskt varit för en nyliberal politik med fri invandring kraschade både internt och i väljaropinionen. Dels vaknade människor upp, och lämnade partiet eftersom de insett att den nyliberala politiken skulle krossa Sverige. Dels lämnade många fanatiker partiet och gick till Feministiskt Initiativ.

Sedan dess är det fler som vaknat upp och gjort sitt tänkande fritt ifrån propagandan som legat så tung över Sverige de senaste 20 åren:

-För femton år sedan skrev jag under en riksdagsmotion med rubriken Fri invandring. Mitt motiv var ideologiskt. "Om vi menar allvar med talet om människans rätt till frihet måste detta innebära fri rörlighet även för människor." I dag tänker jag annorlunda, skrev Moderatledaren Batra i en debattartikel som innebär att alliansen med Sverigedemokraterna nu blivit offentlig.

Abdulkarimn bor på skandalboendet i Grytan i Jämtland och var en av de som i veckan krävde att svenskarna ska ändra sin politik.

-Vi som hann komma hit innan är väldigt glada för det men samtidigt tycker vi väldigt synd om de som fastnat i länder som inte är så bra, säger Abdulkarim.

Problemet är bara att det är sex miljarder människor som "fastnat" i dessa länder.

Moderaterna lovar driva SD:s politik

Anpassar sig till SD Moderaternas ledare tar nu avstånd ifrån den nyliberala massinvandringspolitik som Moderaterna under Reinfeldt drivit de senaste tio åren. "Jag vill inte tillbaka till den gamla politiken. Den var inte hållbar" skriver Moderatledaren i en debattartikel. Istället ska Moderaterna anpassa sig till Sverigedemokraternas migrationspolitik.

Moderaterna anpassar sig till Sverigedemokraternas migrationspolitik och Sverigedemokraterna anpassar sig till Moderaternas ekonomiska politik. Schackdragen öppnar upp för en Moderatledd regering efter nästa val 2018, då Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna väntas bli de enda partierna med folkligt stöd.

Var vinderna blåst Moderaterna har Fjällsjö Nyheter tidigare rapporterat om. Den gången var det Moderaterna i Jämtland som lovat driva Sverigedemokratisk politik, vilket resulterat i att övriga borgerliga partier bildat en Massinvandringsallians tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Nu kopieras politiken till riksnivån. Bakgrunden är sannolikt att Moderaterna anser att målet med massinvandringen är uppnått. Välfärdsstaten är nu i fritt fall och arbetslösheten och arbetsgivarnas makt har aldrig varit större.

Därför dumpas nu massinvandring och mångkultur. En enhetlig amerikaniserad konsumtionskultur ihopparad med etnisk och kulturell utplåning blir framtiden:

-För femton år sedan skrev jag under en riksdagsmotion med rubriken Fri invandring. Mitt motiv var ideologiskt. "Om vi menar allvar med talet om människans rätt till frihet måste detta innebära fri rörlighet även för människor." I dag tänker jag annorlunda.

-Bara en av fyra nyanlända som kom till Sverige 2008 har en helårsanställning i dag. Det är uppenbart att alliansregeringen misslyckades med integrationen.

-En del menar att med reformer för att stärka integrationen skulle en omprövning av migrationspolitiken inte vara nödvändig. De har fel. Behovet av integrationsreformer är stort. Men de kan inte göras i stället för att säkra en kontrollerad invandring, utan behöver göras samtidigt, säger Moderatledaren Anna Batra.

Istället för permanenta uppehållstillstånd, skattebetald försörjning och medborgarskap för flyktingarna ska de efter valet 2018 få tillfälliga uppehållstillstånd, tvingas försörja sina familjer och omedelbart skickas tillbaka till sina hemländer när säkerhetsläget så tillåter.

-En långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga, och tydliga krav för att bli svensk medborgare, lovar Batra.

Moderaternas ledare passar också på att be om ursäkt till de svenskar som Moderaterna tidigare hetsat mot, och på olika sätt förföljt och försökt att skada på grund av deras åsikter:

-Samtidigt finns det människor som på seriös grund har varnat för en ohållbar situation, men som inte har blivit lyssnade till, ibland rent av motarbetade eller utfrysta. Jag förstår att de känner ilska eller besvikelse, säger Moderatledaren.

Även om ilska och en primitiv vilja att straffa de som förstört Sverige är en förståelig reaktion för de som förföljts av regimen måste en konstruktiv och positiv attityd upprätthållas gentemot alla som är villiga att ompröva tidigare åsikter och börja driva en ansvarsfull politik. Eftersom förr eller senare, kanske redan efter nästa val, kommer det att vara de flesta svenskar.

FOTNOT: Moderatledarens debattartikel publicerades på Aftonbladet och i skrivande stund har ca 24 000 människor läst den och röstat om den. Över 89 procent är positiva till att Moderaterna byter politik och drygt 10 procent är emot.

Jämtland kan splittras i flera delar

Region Norrland kan komma att bildas utan Jämtland. Detta om Socialdemokraterna gör eftergifter till nyliberala Centerpartiet. Om hela Sverige förutom Jämtland görs om till storregioner kan det i slutändan bli så att Jämtland styckas upp och delas mellan storregionerna.

Att slå ihop de fyra nuvarande Norrlandslänen har ansetts nödvändigt för att skapa en tillräckligt stor skattebas. Region Norrland, eller Norrlands län som det numera även kallas, är det befolkningsmässigt svagaste länet av de sex som planeras:

Norrlands län får då 0,9 miljoner invånare medan Svealands län får 1,7 miljoner invånare, Stockholm/Gotland får 2,2 miljoner invånare, Västra Götalands län får 2,2 miljoner invånare, Östra Götlands län får 1,2 miljoner invånare och Skånes län får 1,4 miljoner invånare.

Region Jämtland Härjdedalen har redan sagt ja till att bilda Region Norrland/Norrlands län. Men en del av eliten i Östersund har gjort uppror. Om man slår ihop eliterna i Östersund, Sundsvall, Umeå och Luleå så kommer det ju att innebära stora nedskärningar på byråkratin.

T.ex behövs det ju bara skattepengar till en landshövding, istället för som idag till fyra. De övriga landshövdingarna får sparken och måste börja jobba. Vilket gjort att alla landshövdingar är emot att bilda storregion, och hittat på alla möjliga olika anledningar till detta, som kanske låter bra men inte riktigt förklarar vad det egentligen handlar om - byråkratklassens egna jobb och speciella förmåner.

Om man däremot bor i utkanten av länet så finns det fördelar med att riva gränserna inom Norrland. Idag kan man t.ex på många orter inte åka buss till det närmaste sjukhuset, eftersom länsgränserna hindrar busstrafiken. Genom att riva gränserna inom Norrland kommer kommunikationerna att vara tvungna att byggas ut och göras likvärdiga.

Enligt Ann-Marie Johansson (S) som är regionråd i Jämtland/Härjedalen är Jämtland/Härjedalen den fattigaste regionen. Detta innebär att regionen i framtiden, med en större arbetslöshet och med större pensions- och räntekostnader, kan komma att kollapsa ekonomiskt.

Isåfall får Jämtlands län antingen ingå i Region Norrland utan att Östersund blir tilldelade några bitar av den byråkratiska skattetårtan. Eller så styckas Jämtlands län upp mellan de omgivande länen.

Isåfall kommer sannolikt Härjedalen att gå till Svealands län och Jämtland gå till Norrlands län.

Splittringen kan påbörjas redan i samband med bildandet av Norrlands län, då den Ångermanländska delen av Jämtlands län kan gå till Norrlands län tillsammans med Västernorrland. Det är i Västernorrland som stödet är störst för Region Norrland.

Lokalmedia kampanjar mot USA:s valresultat

Precis som efter Brexit hetsar monopolmedia nu mot demokratin och försöker lura folket att den demokratiska folkviljan är impopulär. Genom att bara intervjua valets förlorare förvränger man medvetet verkligheten.

De senaste dagarna har lokalmedia i Norrland intervjuat ett oerhört stort antal människor över hela världen om valet i USA och alla de intervjuat har exakt samma åsikt som lokalmedias ägare: De anser alla att folket i USA röstade fel. Trots att Trump vann valet överlägset hittar monopolmedia ingen som stödjer honom.

Men detta betyder inte att Trump saknar demokratisk förankring och legitimitet, utan det betyder att monopolmedia saknar demokratisk förankring och legitimitet.

Och det är exempel som detta som vi ska komma ihåg nästa gång företrädare för media kräver att lagarna ändras så att mer skattepengar ska skänkas till monopolmedia "för att de värnar demokratin". Det är uppenbarligen inte sant. Det är ju precis tvärtom. Monopolmedia och dess journalister hotar demokratin, och har nästan lyckats döda den.

Med rubriker som "Slutet för mänskligheten", "Mitt hjärta går i tusen bitar", "Amerikaner i Skellefteå rädda för framtiden" och "Min fru gråter, det är skrämmande" försöker journalisterna skapa vad de själva kallar en "opartisk rapportering" och "seriös journalistisk" kring valresultatet i USA.

TT och SVT har till och med publicerat artiklar om hur man enligt dem ska ljuga för uppskrämda barn och låtsas som att Trumps seger inte betyder "katastrof för världen" fastän att man vet själv att den gör det eftersom alla journalisterna och alla som intervjuas i medierna säger det.

Många av medias skräckrubriker om USA:s val är citat från skådespelare. Det har sin logik, de är ju professionella lögnare och kan gråta och skratta på kommando. Kanske kommer journalisterna därför att bytas ut mot skådespelare i framtiden?

Journalisterna har ju uppenbarligen misslyckats med sitt jobb och deras ägare är rasande. En journalist på SVT sa i direktsändning att journalisterna misslyckats med att stoppa Trumps valseger och föreslog att om journalisterna ställt andra frågor så kanske de hade lyckats få Hillary vald.

Så om inte journalisterna kan stoppa demokratin och bestämma vem som ska bli vald, så kanske skådespelare kan ta deras plats och göra deras jobb bättre genom att lyckas lura fler människor?

En av de som monopolmedia intervjuat är ökände Fredrik Reinfeldt, skapare av flyktingkrisen i Sverige. Han säger att det är "vita män" och "förlorare" som röstat på Trump och som nu bär ansvaret för "mardrömmen". Detta visar bara på Reinfeldts extremistiska synsätt på världen.

För det första: BÅDE vita män och vita kvinnor röstade på Trump. De flesta vita män och de flesta vita kvinnor i USA röstade på Trump. Hillary hade bara en chans pga alla USA:s icke-vita och alla illegala invandrare som Obama uppmanat att rösta olagligt tack vare bristande id-kontroller i de icke-vita valdistrikten.

För det andra: Den politik Reinfeldt och hans kompisar i USA står för gynnar en minoritet av befolkningen och leder till att 90 procent av folket blir förlorare. Då är det oerhört fräckt och odemokratiskt sinnat att uppröras över att de som förlorar på politiken vill rösta på en annan politik.

Trump segrade över medias hjärntvätt

Etablissemanget i kris Efter att media i Sverige varje dag under ett års tid har matat folket med att Trump är ond och Hillary är god är nu chocken stor att "den onda" faktiskt vann demokratiskt och fick ett överväldigande stöd av folket. Frågan är om man nu kommer att fortsätta stödja USA och låtsas som att man aldrig hetsat mot Trump, eller om en spricka kommer att uppstå mellan Västvärldens nya makthavare i USA och de gamla makthavarna i bland annat Sverige.

Igår hade DN tre artiklar om Donald Trump på sin förstasida på webben, alla tre attackerade och hånade honom. Under dessa fanns en artikel som hyllade Hillary Clinton. Och så har det i princip sett ut varje dag det senaste året.

Hjärntvätten mot folket har varit total. Löpsedlarna har beskrivit valet som "mardrömmen" mot "kvinnan".

Medias opinionsundersökningarna har medvetet förfalskats. Det har gått till så att man först kollat vilka grupper som stödjer Hillary, t.ex "svarta" och "rika", och vilka som stödjer Trump, t.ex "vita" och "fattiga". Sedan har man valt ut oproportionerligt många ur de grupper som stödjer Hillary till sina mätningar. För att på så vis lura folket att Hillary är mer populär än vad hon är på riktigt.

Nu är deras spel slut. Trumps överväldigande valseger har avslöjat lögnerna. Så nu börjar man genast med de nya lögnerna:

Neokonservativa NATO-svenskar och radikala kulturmarxister är eniga - "Hillary förlorade för att hon är kvinna!"

-Hillary har inte förlorat pga sin inrikespolitik, t.ex hbtq, diskriminering av vita m.m.

-Hillary har inte förlorat pga sin mans misstänkta sexövergrepp på kvinnor och barn.

-Hillary har inte förlorat pga alla hennes Mona Sahlin-liknande skandaler.

-Hillary har inte förlorat pga det 50-tal personer i Clintonfamiljens närhet som mördats eller dött mystiskt efter att ha blivit ovänner med dem.

-Hillary har inte förlorat pga att hon öppet och offentligt utreds av FBI för upprepade grova brott.

-Hillary har inte förlorat pga Pay for Play, att hon bevisligen mutas av t.ex multinationella företag och av Saudiarabien.

-Hillary har inte förlorat pga att hon är storbankernas, t.ex Goldman Sachs favorit.

-Hillary har inte förlorat pga att hon lovat starta krig mot Iran.

-Hillary har inte förlorat pga att hon talat om att starta kärnvapenkrig mot Ryssland.

-Hillary har inte förlorat pga hon anföll Libyen och lät islamister mörda USA:s ambassadör.

-Hillary har inte förlorat pga sitt stöd till islamistiska terrorister i Libyen, Syrien, Yemen m.fl.

-Hillary har inte förlorat pga att hon psykopatiskt satt och skrattade när islamister våldtog Ghadaffi till döds med en kniv i stjärten.

Nej, "Hillary har förlorat pga att hon är kvinna. Det är därför folket inte gillar henne." Det är lögnen som kommer att spridas. Därför att det är den enda logiska förklaringen som passar in i pk-etablissemangets egna politiska föreställningar.

Men sanningen är att Hillary har förlorat därför att hon tillhör just pk-etablissemanget. Ni vet massinvandring, queer, bankmaffia, korruption, krigshets mot Ryssland, ändlösa krig mot fattiga länder osv. Och alltför många medborgare gillar inte den politiken.

Antingen avgår de frivilligt, eller också ofrivilligt. Men när etablissemanget fått majoriteten emot sig kommer de att tvingas bort på ett sätt eller ett annat.

Journalist vill likvidera alla invandringskritiker

SD uppmanar till bojkott av Expressen efter att deras så kallade "journalist" Cecilia Hagen hetsat till massmord på invandringskritiker, som hon kallar "mänskliga brunråttor". Hetsen är en kommentar till och en fortsättning på advokatledaren Anne Rambergs attack mot riksdagsmannen Hanif Bali som hon påstod var ledare för bruna rännstensråttor.

-Hej, @ThomasMattsson. I Expressen spekuleras om det bästa sättet att utrota mig är "med gift?". De utredde det på 30-talet, svaret är gas, svarar den moderate riksdagsmannen Hanif Bali på sin twitter.

Inbördeskriget närmar sig med stormsteg. Alla former av funktionella samtal mellan de två politiska grupper som dominerar svensk politik har brutit samman. Ledarna för den mest extrema gruppen, journalisterna, hetsar nu öppet till massmord på sina politiska meningsmotståndare. Det är inte längre tal om att "ta debatten", utan om att mörda.

Hetsen till massmord har fullt stöd av det så kallade rättsväsendet. Miljoner svenskar är rättslösa, och i praktiken fredlösa, eftersom alla landets åklagare fortfarande står på etablissemangets sida och vägrar att åtala journalisterna. Genom att ge journalisterna straffrihet har man skapat en krutdurk som kan explodera när som helst och sätta igång en kedjereaktion av våld över hela landet.

Det var igår morse som Bonnier AB ytterligare tog ett steg på vägen mot förstörelsen av Sverige genom att via sin Expressen-journalist Cecilia Hagen publicera en artikel med rubriken "Hur ska man bli av med de mänskliga brunråttorna?" I artikeln blandar journalisten beskrivningar av riktiga råttor som "kryllar fram överallt", med beskrivningar av "mänskliga brunråttor" som enligt journalisten ska "utplånas".

-Det är de där andra rådisarna [råttorna] jag skulle vilja utplåna på ett värdigt vis. De bruna. Dem som Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skrivit om i sina senaste bloggar. Läs!

Sedan föreslår journalisten att hennes meningsmotståndare ska utrotas med gift:

-Hur man ska bli kvitt de mänskliga brunråttorna? Med gift?, frågar sig journalisten Cecilia Hagen.

Journalisten avslutar med att deklarera att hon inlett en "Aktuellt-strejk" där hon i fortsättningen ska bojkotta programmet. Anledningen är att Aktuellt lät en kritiker av invandringspolitiken, Vavra Suk, försvara sig mot den hetsiga kritik som journalister riktat mot honom i samband med hans medverkan på bokmässan. Vavra Suk är själv invandrare och flydde från diktaturen i Tjeckoslovakien som en följd av den regimkritiska organisationen Charta 77:s verksamhet.

Om Vavra Suks egen tidning, Nya Tider, skulle använda sig av samma retorik som Expressen skulle det vara olagligt. Åklagare skulle skicka Polisen att stänga tidningen och presstödet skulle ryka. "Värdegrunden" i Sverige innefattar nämligen bara mord på meningsmotsåndare om dessa är emot regeringens politik. Men när Expressen hetsar till mord på sina meningsmotståndare då låtsas åklagarna som att det är lagligt...

På så vis gör sig åklagarna själva till en del av brottsligheten och provocerar i förlängningen fram utom-rättsliga "rättskipningar" från båda sidor.

Vem är Cecilia Hagen?

Cecilia Hagen är en av landets mest respekterade journalister. Detta eftersom det är journalisterna själva som genom sin vinklade bild av verkligheten bestämmer vem som ska vara "respekterad" och vem som ska vara "en mänsklig råtta" (fast självklart lika mycket värd?).

-Cecilia Hagen är en av våra skarpaste pennor som kärleksfullt och humoristiskt granskar företeelser i vår tid, skriver hennes arbetsgivare på albertbonniersforlag.se

Vad man inte säger är att det är en släkting till familjen. Cecilia Hagen är dotterdotters dotter till Karl Otto Bonnier och har sannolikt fått sitt jobb på grund av släktskapet. Hon har också fått "Lukas Bonniers Stora Journalistpris" sannolikt av samma anledning.

De judiska rötterna är tillräckligt starka för att hennes son, komikern Jonatan Unge, i vuxen ålder ska ha konverterat till judendomen och uppträtt under rubriken "judisk standup".

Således en judisk journalist på ett judiskt ägt anti-svenskt mediabolag. Men det finns gott om svenska journalister som för en liknande retorik. Nästan alla journalister oavsett härkomst är på samma lag politiskt. Det finns endast ett fåtal undantag, och dessa är påfallande ofta inte särskilt svenska.

-Alla människor är lika mkt värda, utom de som kallas "brunråttorna", för dem ska man avliva (värdigt, med gift). Orwell studsar i sin grav, kommenterar den judiska journalisten Katarina Janouch som i likhet med Vavra Suk flytt från diktaturen i Tjeckoslovakien.

SD polisanmäler och bojkottar

Sverigedemokraterna uppmanar nu alla sina anhängare till bojkott av Expressen:

-Jag kommer inte att läsa eller länka till Expressen på nätet eller köpa Expressens papperstidning igen förrän hon har fått sparken eller offentligt bett om ursäkt. Jag uppmanar alla SD:are att följa mitt exempel, skriver SD-gruppledaren Mattias Karlsson på Facebook om Expressen-journalisten Cecilia Hagen.

Anledningen är att Karlsson menar att en "gräns går dock vid avhumanisering och förtäckta uppmaningar till massmord på meningsmotståndare". Den kände före detta riksdagsmannen Thoralf Alfsson meddelar att han polisanmäler hotet:

-Eftersom jag är omnämnd och namngiven i ett av de blogginlägg som Anne Ramberg skrivit och som Cecilia Hagen länkar till tolkar jag detta som ett dödshot. Cecilia Hagen skriver att hon vill utplåna mig på ett värdigt vis. Hur det skall gå till beskriver hon inte men gift verkar vara ett alternativ.

-Cecilia Hagen har i princip sagt att det ok att döda mig och Expressens chefredaktör Tomas Mattsson står uppenbarligen bakom detta eftersom han godkänt en publicering. Jag kommer imorgon göra en polisanmälan av Cecilia Hagen för olaga hot! Bevisen är ju minst sagt tydliga. Jag kommer även polisanmäla ansvarig utgivare Tomas Mattsson! skriver Alfsson.

Att någon skulle dömas för hot, våld eller mord på kritiker av regeringens politik är dock inte särskilt sannolikt i Sverige. Antagligen kommer åklagaren att lägga fallet eftersom det kommer att bedömas peka i fel politisk riktning.

”Journalistiken offras för mångkulturen”

"Public service är en sekt" Det menar Göteborgsposten i en uppmärksammad artikel. Anledningen är den nya "mångfaldspolicyn" som gör att man nu sparkar alla journalister som inte har exakt samma åsikter som ledningen. För SVT, SR och UR är nu "hudfärg och härkomst viktigare än journalistisk kompetens" skriver tidningen.

Göteborgsposten kallar public service nya policy för "ny doktrinär KBT-manual [psykiatrisk beteendeterapi] för samhällsförändring". Policyn fastslår att SVT, SR och UR ser "spridandet av ett korrekt tänkande" som sin huvuduppgift.

-Inom en yrkesgrupp kan det ibland uppstå sektliknande beteenden som framför allt visar sig genom att förhållanden och handlingar inom gruppen försvaras även när de framstår som svårförsvarbara. I det här avseendet har Utbildningsradion (UR) på senare tid kvalificerat sig för beteckningen sekt, skriver GP.

Bakgrunden till GP:s attack är att journalister tvingas sluta på grund av normkritik av public service egna extremistiska normer, som man har hämtat från amerikanska trotskister och från den vänster-judiska Frankfurtskolan.

Den politik public service driver går numera under benämningen Kulturmarxism, och kritisk kunskapsspridning kring politiken fick sitt genomslag tack vare LaRouche-rörelsens artiklar om den. Lyndon LaRouche själv är en avhoppad trotskist.

Begreppet Kulturmarxism fick sedan sitt populära genomslag i Sverige i samband med att SVT rapporterade att Anders Breivik använde begreppet Kulturmarxism i sitt manifest, där han angav journalister som samhällets främsta fiender.

"Hudfärg viktigare än kompetens"

Göteborgsposten går vidare med att beskriva hur public service extremistkopplade Kulturmarxistiska politik nu gjort journalisterna till rasister:

-UR ville bli av med journalisten för att han ifrågasatte dogmen, det vill säga normen att alla anställda okritiskt skulle acceptera de riktlinjer som i praktiken gjorde hudfärg och härkomst viktigare än journalistisk kompetens, förklarar GP.

Göteborgsposten skriver att med anledning av public service politiserade så kallade nyhetsrapportering "kan all journalistik avskaffas". Eftersom det inte längre är fråga om journalistik utan om att opinionsbilda genom att driva vissa politiska frågor.

-Mycket tyder på att UR ser det som en viktig uppgift att uppfostra lyssnarna och tittarna. Har publiken fel värderingar får den väl skaffa sig nya - ungefär så har det låtit på personalmöten, skriver GP.

Tidningen protesterar också mot att SVT instruerat sina så kallade journalister att censurera ord som "förort" och "invandrare" och liknande ord som enligt extremisterna på SVT "kränker människor".

Nu hotas BB i Sollefteå

Nästa steg i nedläggningen av Sollefteå sjukhus väntas bli en nedläggning av BB. Den 30 September vill politikerna ta upp frågan om nedläggning i Hälso- och sjukvårdsnämnen. I bästa fall hoppas man kunna spara 15 miljoner. Det är ungefär 3 procent av vad landstingets byråkrati kostar, och ungefär 5 procent av vad landstinget lägger på "kultur" och globalism. Alltså områden som inte hör till vården och som aldrig är utsatta för nedskärningar.

Summan 15 miljoner som skulle sparas är en fantasisiffra. Den utgår ifrån att man inte behöver anställa mer personal i Sundsvall, och att medborgarna i Sollefteå sjukhus upptagningsområde allihopa väljer att åka till Sundvall.

Vilket är orimligt eftersom bara omkring 20 procent av Ångermanland har närmast till Sundsvall. Istället kommer landstingets kostnader att öka då man efter en nedläggning av BB i Sollefteå tvingar en stor del av Ångermanlänningarna att åka till sjukhusen i Östersund, Lycksele och Umeå, vilket innebär att landstinget Västernorrland måste betala för vården till andra landsting.

Som kan ses på kartan över Norrlands sjukhus kommer politikernas planerade nedläggning av sjukhuset i Sollefteå att leda till att ett stort "vårdhål" bildas i hela mellersta Norrland. Större delen av Ångermanland kommer att bli ett sorts Vilda Västern, i stil med Lapplands fjällmarker. Nedläggningen av sjukhuset kommer att rycka undan mattan för hela samhället, och leda till nedläggningar för företagare, Polisen m.fl.

För att alla medborgare ska kunna få tillgång till akutvård i rimlig tid kan inget av de fem inlandssjukhusen, Östersund, Sollefteå, Lycksele, Gällivare och Kiruna läggas ned. Det har redan som det är lagts ned för många sjukhus i inlandet för att den lagstadgade tryggheten och vården ska kunna existera.

Totalt är landstingets kostnader fördelade enligt följande:
1) Somatisk vård - 4 387 miljoner (64 %)
2) Primärvård - 1 129 miljoner (17 %)
3) Psykiatri - 487 miljoner (7 %)
4) Tandvård - 165 miljoner (2 %)
5) "Politisk verksamhet", kansli, revision - 415 miljoner (6 %)
6) "Regional utveckling" - 260 miljoner (4 %)

Punkt 5, "politisk verksamhet" m.m. är landstingets byråkrati. Den heliga kon som det aldrig för göras nedskärningar på. Kostnaden för denna är 28 gånger större än den beräknade besparingen på den riktiga vården.

Den sista punkten, punkt 6, "Regional utveckling", är kostnader som inte har det minsta att göra med vården. Denna utgift på 260 miljoner kronor per år, 17 gånger mer än den planerade besparingen på att lägga ned BB, är totalt onödig.

Den handlar enbart om att finansiera olika verksamheter som landstinget inte har något att göra med, som exempelvis "kollektivtrafik", "miljö", "internationalism" och knäpp "kultur" som ingen vanlig människa vill betala för och som därför bara kan finnas till med hjälp av bidrag och nedläggningar av sjukvården.

Medborgarna behöver inför nästa val allvarligt fundera på vad som är viktigast: Vart ska skattepengarna gå? Ska pengarna gå till vård av sjuka? Eller till modern konst, åsiktskurser om queer-politik, fler byråkrater, utländsk kultur, semesterresor till "internationella partners" osv?

I "Det Nya Sverige" kommer man inte att kunna få allt, utan kommer att behöva göra hårda prioriteringar av vad som egentligen är viktigt.

Extremister försöker tysta Fjällsjö Nyheter

Ljuger om att Fjällsjö Nyheter skulle skriva hotelser "Ambitionen i Strömsund är att bloggen ska tystas" skriver en kommunistisk ledare i den av lokala trotskister styrda Facebook-gruppen "Strömsund mot rasism". Där manar han till "mobilisering" mot Fjällsjö Nyheter. För att "tysta" Fjällsjö Nyheter har mannen författat ett brev som han uppmanar andra kommunister att skicka runt där man hittat på att Fjällsjö Nyheter hotar människor. Här bemöter Fjällsjö Nyheter kort lögnerna.

Fjällsjö Nyheter har aldrig skrivit några hotelser, gett uttryck för några rasistiska åsikter eller hängt ut någon icke-offentlig person med namn eller bild (detta inkluderar dömda brottslingar som alltid anonymiserats). Fjällsjö Nyheter följer lagen och att göra detta är en förutsättning för Fjällsjö Nyheters existens. Följer man inte lagen stoppas man av myndigheterna.

Kampanjen mot Fjällsjö Nyheter drivs av vänsterextremister som samarbetar med vänsterextrema och miljöpartistiska journalister. Orsaken är att Fjällsjö Nyheter:

1) Ger uttryck för andra åsikter än etablissemangets Monopolmedia.

2) Belyser samhällsfrågor som etablissemangets media mörkar.

Den åsikt som Fjällsjö Nyheter drivit gällande invandringen är att Sveriges internationellt sett extrema migrationspolitik drivs av globalister och syftar till att omforma samhället i nyliberal riktning.

Ju mer heterogent och splittrat (mångkulturellt) samhället blir desto mer stöd kommer nyliberalerna att få för sina idéer om att avveckla välfärdsstaten, avskaffa kollektiva lösningar som fackföreningar och kollektivavtal, samt privatisera den gemensamma välfärden.

Många inom extremvänstern är emot att detta resonemang får spridning eftersom man själva vill använda invandrarna för att destabilisera landet och i slutändan göra revolution.

Fjällsjö Nyheter spår att när nyliberalerna lyckats krossa välfärdsstaten och fackföreningarna kommer de att avsluta det mångkulturella experimentet, eftersom det blir billigare och mer lönsamt för överklassen om alla medborgare gillar samma mat, nöjen, produkter m.m.

Landstinget ger 1 miljon till asylsökares kultur

Samtidigt läggs vården ned för att det sägs fattas några miljoner. I grannlandstinget Västerbotten skickades en cancer-sjuk kvinna hem från Norrlands Universitetssjukhus på grund av brist på pengar till operationen, medan personalen gick en åsiktskurs i homosex, bisex, transsex och queer-politik.

Politikernas prioriteringar är glasklara och de beter sig allt mer som att de saknar både empati med folket och politisk självbevarelsedrift. Man kan tolka det som att de bestämt sig för att krossa välfärden och skapa kaos i samhället, även om de själva då kommer att dras med i fallet.

Sådana tecken ser man när makthavarna fortsätter ljuga för väljarna trots att deras lögner redan blivit avslöjade. Detta samtidigt som nedskärningarna på vården alltid sker på den mest viktiga verksamheten, och aldrig på den runtomkringliggande byråkratin, korruptionen och diverse kostsamma kulturprojekt som inte har någonting att göra med vården utan endast är menade att sluka dess resurser eller roa politiker som har långtråkigt.

Samma fenomen ses även i grannlandstinget Västerbotten dit Landstinget Västernorrland skickar patienter de inte själva har tid för. Trots att 72-åriga Sundsvallsbon Solbritt Björkstrand behövde en akut operation av bukspottskörteln fick hon vänta flera månader på operationen. När hon till sist fick en tid bokad och åkte till sjukhuset i Umeå fick hon vända i dörren, operationen hade ställts in på obestämd tid på grund av att det saknades pengar till vården.

-Vi blev helt chockade förstås, vi trodde knappt det var sant. Det kändes helt overkligt, säger dottern Annelie Hålén.

Men det är sant, det kallas det "Nya Sverige". "Det gamla Sverige kommer inte tillbaka", som Mona Sahlin uttrycker det.

-Då frågade jag om de alltså skickar hem mig med en dödsdom. Och då fick vi svaret: Ja, tyvärr, berättar Solbritt Björkstrand.

Malin Sund som är verksamhetschef vid Norrlands Universitetssjukhus säger att man bara den här veckan har tvingats stryka fyra cancerpatienter och en kärlkirurgisk operation på grund av att det inte finns pengar till vårdplatser.

Det finns en viss summa pengar som landstinget har att använda till medborgarnas vård. Antingen kan makthavarna använda dessa pengar till konst och kulturprojekt och till att hjärntvätta personalen med politiska åsikter, eller också kan pengarna användas till vården för att rädda människors liv.

När politikerna medvetet väljer att lägga ned vården och i princip mörda folk är risken stor att folket kommer att värdera makthavarnas liv lika lågt som makthavarna värderar folkets liv. Och folket kommer alltid att vara många många fler.

Massiv mediapropaganda mot demokratiskt beslut

Brexit Folket i Storbritannien röstade fel, påstår lokal monopolmedia. Efter valet i Storbritannien där folket demokratiskt valde att gå ur EU har lokalredaktionerna på MittMedia, Sveriges Radio och Sveriges Television pumpat ut propagandaartiklar mot Brexit där alltid bara den ena sidan får komma till tals.

Monopolmedia försöker just nu att hjärntvätta Jämtar, Härjedalingar, Samer, Ångermanlänningar och Medelpadingar att ta ställning mot Brexit, att Storbritannien efter ett fritt och demokratiskt val ska gå ur EU. Sannolikt beror detta på att monopolmedia är rädda för att folket i Sverige också ska vilja gå ur EU.

MittMedia intervjuar "Länsprofilen och europaparlamentarikern Jens Nilsson" (S) som "är missnöjd med utfallet och anser det vara ett misstag av Storbritannien att gå ur EU". Jens säger att "EU misslyckats", vilket är en förskönande omskrivning för att misstrodda EU-politiker som han själv misslyckats. Någon politiker som är mot EU får inte uttala sig.

SVT Västernorrland valde att intervjua Ulrika Kuoppa-Jones, som är "från Sundsvall, men har bott i London i tio år. Hon är chockad över valresultatet och oroar sig för framtiden. -Det känns som att ett stort åskmoln har lagt sig som ett lock över stan, där det är en massa undertryckta rasistiska känslor. Det känns jättejobbigt tycker jag" säger Ulrika. Alla de svenskar som inte chockas av demokratiska val får inte uttala sig.

SVT Jämtland valde att intervjua David Bell i Hackås, "En engelsman som vill stanna kvar i EU". "Deras argument påminner om "Little Britain"" säger David, oemotsagd utan att majoriteten britter som faktiskt röstade för självständighet får komma till tals.

Sveriges Radio Jämtland väljer att intervjua Sanna Sand från Östersund som bor i ett överklassområde utanför London. I rubriken kallas hon "Chockad länsbo i Storbritannien". "-Man är lite i chock. Det var ett oväntat resultat. Det är dom tre punkterna [immigration, ekonomi och demokrati] som dom har tryckt på", säger Sanna. Alla de länsbor som inte chockades och som tycker att det är helt okej att folket i Storbritannien vill vara självständiga ges aldrig chansen att uttala sig.

Och så fortsätter det. Det som SVT/SR och MittMedia sprider är inte nyheter. Det är politisk propaganda. För att manipulera folket till att känna oro och rädsla istället för att känna glädje över att demokratin segrade mot de alltmer verklighetsfrånvända makthavarna.

Vikingarnas ättlingar röstade för frihet

Ett intressant fenomen med valet mot EU i Storbritannien är att det var engelsmännen som röstade för att gå ur EU, och i synnerhet de engelsmän som bor i områden som koloniserades av nordiska vikingar för omkring 1000 år sedan. Engelsmännen har fått sitt namn ifrån de danska Angler som koloniserade det då romersk-keltiska området några hundra år innan Vikingatiden.

Kelterna i Wales och Skottland samt de många utom-europeiska invandrarna i storstäderna röstade å andra sidan för att fortsätta styras av EU. Generellt sett var även storstäderna och överklassen mer positiva än andra till att styras från Bryssel.

Överklassen i England härstammar till stor del från Frankrike, och ingen engelsk kung hade engelska som sitt modersmål mellan åren 1066-1399. Kända engelska kungar som exempelvis Rikard Lejonhjärta kunde mängder med språk som franska, tyska och latin, men inte engelska. Kung Rikard bodde i ett slott i Frankrike och var bara i England 5 procent av sin regeringstid.

Det är sannolikt att det i Sverige existerar en liknande opinion som det gör i Storbritannien. Och detta är antagligen orsaken till den massiva hjärntvätts-propaganda som monopolmedia just nu öser ut över medborgarna för att hindra dem ifrån att ha en egen åsikt.

Den politiske debattören och forskaren Tobias Hubinette visar på sin blogg intressanta kartor över valresultatet som visar på valresultatets etniska dimensioner. Tobias Hubinette är grundare av EXPO, forskar om raser och känd för att ha påstått: "Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!".

Demokrati kräver mångfald inom media

Det är dags att öppna ögonen och konstatera att demokratin i Sverige omöjligt kan fungera när monopolmedia bara låter den ena sidan komma till tals i frågor som är viktiga för makthavarna.

Britterna kunde rösta för självständighet och demokrati, mot EU:s överstatlighet och odemokratiska byråkratstyre, tack vare att det i Storbritannien existerar tidningar med olika politisk åsikt i frågor som EU och migration.

Det gör det inte i Sverige och därför kommer vi att ha en längre väg att vandra tills vi också blivit självständiga igen. En grundförutsättning för självständighet är en fungerade demokrati där alla får komma till tals och allas åsikter får spridas. Och en förutsättning för det är att monopolmedia förstörs.

Fjällsjö kan bryta sig ur Jämtland

Region Norrland kan komma att skapas utan Region Jämtland. Bland annat MittMedia propagerar starkt för det. I sådana fall har regeringen lovat att gränsområden ska få välja själva vilken region de vill tillhöra. Detta kan innebära att Fjällsjö kommer att ingå i Region Norrland tillsammans med Sollefteå och Umeå.

Härjedalen, Sundsvall, Hudiksvall och Nordanstig är exempel på områden i gränstrakterna som kan komma att omflyttas emellan de nya regionerna om ett "Stornorrland"/Region Norrland skapas 2019.

Om Region Jämtland Härjedalen ställer sig utanför Region Norrland, vilket kan komma att bli fallet om nyliberala Centerpartiet gör upp med Socialdemokraterna om regionsbildningen, så är det en relativt liten affär att flytta Fjällsjö över till Sollefteå-sfären och Region Norrland som det var från ca år 7000 f.Kr. till 1974 e.Kr.

All form av "separatism" och "nationalism" handlar om att ekonomiskt gynna lokala eliter på mer globala eliters bekostnad. Svensk nationalism handlar om att gynna svensk-bundna affärsmän på t.ex amerikanska affärsmäns bekostnad, jämtländsk nationalism och separatism handlar om att gynna den jämtländska eliten på den storsvenska elitens bekostnad, osv.

Det omvända är lika sant, EU-projektet handlar t.ex om att gynna europeiska eliter på nationella eliters bekostnad, avvecklingen av Fjällsjös kommunala självstyre och överföring till Jämtlands län gynnar i praktiken den Jämtländska eliten på bekostnad av den mer regionala eliten i Fjällsjö osv.

Det är i grunden ekonomiska skäl som avgör, medan folket ständigt förs bakom ljuset av känsloargument.

Ett tydligt exempel på att det är så här saken fungerar får man om man granskar de olika landshövdingarnas inställning till ett "Stornorrland"/Region Norrland: De landshövdingar som säkert kommer att sparkas ut från sitt jobb om Region Norrland bildas är starkt emot, medan de som hoppas på att få ännu mer makt men samtidigt är rädda för att själva bli av med jobbet är tveksamma eller försiktigt positiva.

Många är de i Fjällsjö som varit starkt missnöjda med kommunreformen som avskaffade Fjällsjös självstyre och flyttade över området från resten av Ångermanland till Jämtland.

-"Det är svårt att hitta någon i Backe, eller hela gamla Fjällsjö kommun, som vill kalla sej jämte eller ens räkna sej till Jämtland", skriver Biblioteksbladet nr 3 2013.

Viljan har hos många varit att flytta tillbaka till Ångermanland där älvlandskapet varit det som format kulturen. För de som vill tillbaka till Ångermanland kan den nya regionbildningen komma att bli den bästa chansen de närmaste hundra åren för att åstadkomma detta.

Snart dags för den årliga hetsartikeln

Varje år på sommaren publicerar media en artikel för att hetsa mot oppositionella i Fjällsjö. Enligt tips från flera personer i Fjällsjöområdet samt information vi tagit del av ifrån en anställd på Sveriges Radio är det snart dags igen.

"Media är till för att granska makthavarna" heter det. Men i realiteten är media till för att granska oppositionen, och på så vis bara släppa fram de politiker som media själva godkänner. Politiker med andra åsikter än medias ägare utmålas regelmässigt som elaka.

Vad vanligt folk har för åsikter betyder ingenting. Det är journalisternas åsikter som ska vara normsättande, enligt de själva, och vilka journalister vi har bestäms av journalisternas ägare. Denna ordning har lett till att tidningen Journalisten.se skamlöst kunnat rapportera att 41 procent av journalisterna röstar på Miljöpartiet, ett extremparti för fri invandring som enligt den senaste mätningen har stöd av 2,8 procent av medborgarna.

Man kan kalla det "ett demokratiskt problem".

Det är därför ett styrkebesked för oppositionella i Fjällsjö och hoppfullt för demokratin här att media skapat en årlig tradition med en ny hetsjakt på oliktänkande personer varje år i just vårt område av landet. Det visar på en ståndaktighet hos befolkningen som är något att vara stolta över.

Den årliga hetsjakten på oliktänkande

Traditionen med årliga hetsjakter på oliktänkande började med att en ideell förening i området sökt människor som kunde ställa upp och jobba gratis med ungdomar från ett gymnasium i Umeå. När personer med "fel" åsikt om regeringens politik var de enda som ställde upp vinklade media denna icke-händelse i en hetsartikel som syftade till att få de ideellt arbetande människorna bannlysta.

Ett annat år skulle samma personer med "fel" åsikter få sparken från sina jobb med den enda motiveringen att de kritiserat regeringens politik, och en tredje gång ansågs det opassande att människor med "fel" åsikter (ja, samma personer som tidigare år) så ofta vill bo på landet.

Att media år efter år väljer att "granska" olika "frågor" där alltid exakt samma personer figurerar i alla de olika frågorna är ingen slump - alla "granskningarna" organiseras nämligen av samma lokala makthavarprofil. Som i praktiken sysslar med politisk förföljelse av oliktänkande.

Nu i år förutspår Fjällsjö Nyheter att vinklingen kommer att vara hur MittMedias privata nyhetsmonopol håller på att raseras (av samma personer som "granskats" tidigare år) och hur det påstås "hota demokratin" om fler än en ägare får sprida sina åsikter om händelser i samhället. Risken som journalisterna ser är antagligen att människor då genom att ta del av flera sinsemellan oberoende källor lättare kan bilda sig egna uppfattningar om saker, vilket egentligen är en förutsättning för riktig demokrati.

En äkta menad granskning skulle istället granska det privatägda mediamonopolet MittMedia och vilket gigantiskt hot mot demokratin det är att en och samma ägare äger alla tidningar. En sådan granskning skulle även ta upp den ekonomiska bakgrunden till hur dessa monopol egentligen bildas:

Kapitalismen strävar till sin natur efter monopol för att på så sätt sätta marknadsekonomin ur spel och maximera vinsterna. Det hävdade redan den tysk-judiska revolutionären Rosa Luxemburg innan hon mördades i fängelset av en paramilitär grupp som tog order av Socialdemokraterna. Detta ekonomiska fenomen innebär att även om det från början fanns tusentals konkurrerande företag kommer det genom uppköp och konkurrens i slutändan bara att finnas ett kvar inom varje bransch. Ett mediaföretag för lokalnyheter (MittMedia), ett Mejeri (Arla), ett hamburgerhak (McDonalds), en biografkedja (SF Bio), ett sökmotorföretag (Google), ett företag för operativsystem (Microsoft), en social media (Facebook) osv. Den som styr monopolet får sedan oinskränkt och diktatorisk makt över användarna.

Såvida inte monopolen förbjuds och bolagen likvideras av de folkvalda politikerna. Vilket görs när politikerna tjänar folket. Men som naturligtvis inte görs om politikerna tjänar monopolen, och efter sin politikerkarriär ser fram emot ett alldeles för välbetalt toppjobb hos dem.

Alla dessa korrumperade makthavare som aldrig gör något åt problemen i samhället och sedan "går till näringslivet" där de ges fantasilöner för att "föreläsa" om trivialiteter. Se där är något som media också hade kunnat välja att granska. Men det kommer aldrig att hända. Monopolmedia kommer alltid bara att granska makthavarnas fiender. Det är deras uppgift i det ruttna systemet.

Och liksom alla ruttna system så kommer det en dag att falla ihop av sin egen tyngd.

MittMedia-monopolet vs Fjällsjö Nyheter

MittMedia mörkade attack mot skolan i Junsele under en vecka, men tvingades till sist att berätta om det skedda. Men istället för att berätta om när, var och hur det skett valde man att istället vinkla nyheten till att handla om hur "hatfyllda" lokalbefolkningen är på Internet.

Ett par veckor innan hade man kallat ett klistermärke för "attack mot skola". Nu valde man att mörka en riktig attack av tre våldsmän där skolbarnen och en misshandlad kvinna låstes in av skolledningen medan polisen ingrep, och kallade sedan den folkliga uppståndelsen för överdriven.

Att MittMedia försökte mörka denna nyhet är en större nyhet än händelsen i sig.

Det är odemokratiskt att MittMedia äger alla lokaltidningar i mellersta Norrland. Om demokratin i Sverige fungerade skulle politikerna lagstifta mot att en aktör äger all media och vinklar eller mörkar nyheter för att de ska passa den egna politiska agenda. Så gör andra länder, t.ex Norge. Så länge som politikerna från alla partier rättar in sig i mediamonopolets led kan demokratin omöjligt fungera. Vilket gör det politiska styret illegitimt.

Därför att en lokalpolitiker idag kan i längden inte överleva om de fått MittMedia emot sig. MittMedia-monopolet gallrar alla politiker inom alla partier och ser till att bara de som rättar in sig i det nyliberala ledet klarar sig kvar. På så vis blir alla partier med tiden formade av MittMedias politik - nyliberalismen.

En kamp mot MittMedia är en kamp för demokratin. MittMedia är som en diktator, en kunglig tyrann som det är rätt att mörda.

Politiker som inte protesterar mot MittMedias monopol över den politiska debatten är illegitima makthavare, eftersom de i realiteten arbetar åt mediamonopolet och inte åt folket. Journalister som inte använder sina poster till att protestera är inget annat än betalda propagandamegafoner åt MittMedias nyliberala ägare. Som sådana är de tillsammans med de MittMedia-lojala politikerna fiender till folket, eftersom de arbetar mot verklig demokrati.

Hjälp oss att krossa mediamonopolet, byta ut politikerna och införa verklig demokrati. Genom att dela våra nyheter och hjälpa oss att låta alla komma till tals. Vi kommer att ha hela Norrland som vårt bevakningsområde.

Nästa gång MittMedia kallar ett klistermärke för "attack mot skola" och sedan mörkar en riktig attack utförd av erfarna våldsmän, så hör av dig till oss. Vi kommer att använda ditt tips för att återigen spela ut MittMedia. Vilket underminerar deras förtroendet och hjälper på så vis folkvalda som försöker att ha egna åsikter och slippa undan det odemokratiska mediamonopolets kontroll.

Även om du inte håller med oss om allt. Vår roll är att samla alla. För alla måste hjälpas åt om demokratin ska kunna återskapas, det är inte något som kan göras av en ensam grupp. Det vore motsatsen till demokrati.

FAKTA: I Ångermanland och i Jämtland äger de två nyliberala stiftelser som ligger bakom MittMedia all privatägd media: Tidningen Ångermanland (Allehanda), Örnsköldsviks Allehanda, Östersunds-Posten ÖP, Länstidningen LT, Tidningen Härjedalen, Åreidag, 100 procent Krokom, 100 procent Strömsund och 100 procent Östersund. Alla med påstått olika politisk färg, men som alla driver samma nyliberala politik. I resten av Norrland äger MittMedia Sundsvalls Tidning, anrika Dagbladet (nyligen nedlagd), Sundsvalls Nyheter, Hudiksvalls Tidning, Ljusnan, Söderhamns-Kuriren, Ljusdals-Posten, Hela Hälsingland, SöderhamnsNytt, BollnäsNytt, HudikNytt, LjusdalsNytt, Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Nöjesmix i Gävle/Sandviken, Mitt Gävle, Affärer samt dessutom delar av Vestmanlands Läns Tidning och Nerikes Allehanda. Ordförande är Lars Leijonborg, den huvudansvarige för Folkpartiets högersväng och namnbyte, vilken drivit igenom att partiet övergivit socialliberalismen och anammat nyliberalismen. Med ohämmad massinvandring, vinster i välfärden och en snart kraschad gemensamt ägd sjukvård som följd. Varje gång en nyhet lyfts fram, mörkas, vinklas, en politiker "granskas", en utvald privatperson får komma till tals och tusen andra röster tystas, så är det i praktiken genomtänkt nyliberal propaganda bokstavligen betald av nyliberalen Leijonborg.

Norrland kan få ny huvudstad

Region Norrland som i media ofta kallas "Stornorrland", trots att det mer riktigt borde kallas "Lillnorrland", har förlorat sin huvudstad. Sundsvall har frivilligt avsagt sig titeln. Antagligen innebär detta att makthavarna har en ny huvudstad på gång.

På kartan ovan visas de formella gränserna för Norrland i heldraget svart. De sträckade svarta gränserna är det föreslagna så kallade "Stornorrland", sannolikt utmynnande i "Region Norrland".

Den röda gränsen är den språkliga norrlandsgränsen, innanför vilken de norrländska landskapsmålen existerar. Den blå gränsen är Dalälven, som är en informell gräns för Norrland och den gula gränsen är den så kallade biologiska norrlandsgränsen där man räknat in all norrländsk biologi förutom människorna som man av ekonomiska skäl vill kunna flytta runt i landet.

De tre svarta prickarna visar tre alternativ till huvudstad i det nya Region Norrland: Den södraste pricken precis ovan den föreslagna gränsen är Norrlands gamla inofficiella huvudstad Sundsvall, den östraste är Norrlands nya informella huvudstad Umeå. Centralast belägen är Lycksele, som föreslås som en kompromiss mellan Sundsvall och Umeå, på motsvarande sätt som Bryssel blivit EU:s huvudstad istället för Paris eller Berlin.

I Umeå anser många att staden är Norrlands nya huvudstad. Umeå har det största universitet, det största sjukhuset och är dessutom sätet för Polisregion Nord som innefattar hela det föreslagna Region Norrland.

Moderaterna i Umeå påstår dock att Socialdemokraterna förhandlat bort Umeå som huvudstad för det nya Norrland. Misstanken är att Socialdemokraterna genom någon sorts jämlikhetsprincip vill fördela de administrativa enheterna över den nya regionen. Detta skulle göra fler län villiga att delta i regionbildningen men samtidigt göra styret ineffektivare.

Därför har många spekulerat i alternativa huvudstäder för Norrland. Speciellt efter att Sundsvalls kommun i förra veckan gick ut med att man avsäger sig titeln "Norrlands huvudstad" som man officiellt använt sig av i sin marknadsföring av kommunen. Dessutom ligger länsstyrelsen i Västernorrland inte i Sundsvall utan i Härnösand, som är den formella residensorten även för landshövdingen.

Det mesta som Sundsvall har emot sig är dock det geografiska läget, på gränsen till "Stockholm". Detsamma gäller i nästan lika hög grad för Östersund, speciellt om Härjedalen faller bort. Men med tanke på att både Östersund och Sundsvall tidigare talat om att söka sig söderut hellre än att konkurrera i samma region som Umeå kan Socialdemokraterna ha "köpt" dessa städer genom att erbjuda dem att vara huvudstad eller liknande, genom ovan nämnda ideologiskt drivna sub-optimeringsprincip.

En mer framåtskridande idé har varit att bygga upp en helt ny huvudstad med en pan-norrländsk prägel. Lycksele har i dessa sammanhang nämnts som ett positivt kompromissförlag mellan de större städerna Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå. Även Härnösand är med samma logik ett alternativ som liksom Lycksele är relativt centralt beläget i det nya Region Norrland och därför lättare kan vara en knutpunkt för de många lokala makteliterna än de storstäder som ligger i utkanterna av regionen.

Mycket tyder på att Region Norrland redan är bestämt av makthavarna. Med smärre gränsjusteringar kan regionen komma till stånd redan 2019, eller i andra hand 2023. Vissa kommuner kan tillkomma eller falla bort, exempelvis Härjedalen, Sundsvall, Hudiksvall och Nordanstig. Men var regionens huvudstad ska ligga är fortfarande höljt i dunkel.

MittMedia startar kampanj för dödshjälp

MittMedia som äger alla lokaltidningar och sedan låtsas att de både är "röda", "blå" och "gröna" men egentligen i allt väsentligt driver samma nyliberala politik har startat en kampanj för dödshjälp på sjuka och svaga svenskar. ÖP:s artiklar har enligt de själva "lyft debatten" och man berömmer sig själva med att ha spridit den till DN, SvD, P1 och SVT.

Att MittMedia inte är nöjd med den nuvarande lagstiftningen där läkare medvetet kan avsluta fysiskt lidande patienters liv genom smärtlindring (på sätt och vis "överdosering") står helt klart.

MittMedias politik är att läkare även ska döda människor som inte lider av fysisk smärta och har andra motiv till att vilja dö. Som exempel lyfter man fram en man som håller på att bli blind.

Förutom själva sakfrågan finns det två aspekter av debatten som tyvärr inte diskuteras: För det första, varför ska ett privatägt nyliberalt mediamonopol som MittMedia försöka bestämma hur lagstiftningen ska se ut gällande dödshjälp?

Det är inte så att båda sidor får komma till tals i deras "debatt om dödshjälp", bara den sida som tycker som MittMedia får uttala sig. En riktig debatt om dödshjälp ska inte drivas av ett vinstdrivande propagandabolag utan av politiska partier och möjligen folkrörelser. MittMedias agerande är uppenbart odemokratiskt.

Den andra saken som aldrig diskuteras är det orimliga med att läkare är de som ska utföra dödshjälpen. "Läkarkåren är kritisk till att lagstifta om en sådan rätt. Det handlar inte om vad läkarna tycker utan vad folket vill och undersökningarna visar ju att majoriteten är för det här", skriver MittMedia i sin propaganda.

Om detta är sant, att "läkarna" inte vill men att "folket" vill, men inte vågar ta självmord själva utan vill att skattebetalarna via staten tar livet av dem, så kan ju detta ordnas betydligt mer rationellt än att i praktiken dyra vinstdrivna stafettläkare ska göra jobbet. Det är inte svårt att ta livet av folk.

Läkare har dessutom de senaste 2 500 åren utbildats i att inte ta livet av folk utan bara hjälpa människor att leva (Hippokratiska eden). T.ex poliser har å andra sidan utbildats till att i vissa situationer ha ihjäl folk. Om skattebetalarna ska stå för kostnaden är det betydligt billigare att låta en polis komma och skjuta den dödsönskande personen i huvudet. Döden blir då ögonblicklig och garanterat smärtfri.

Om man verkligen vill glömma allt det religiösa kring döden och se på saken naturvetenskapligt så ska man snarare låta sig inspireras av Stalin än av Hitler. Att anställa läkare till att döda folk har en grad av hyckleri i sig. Ett nackskott är bättre på alla sätt.

Om man å andra sidan inte vill se saken strikt juridiskt, kliniskt och naturvetenskapligt utan vill omge den med känslosamt fluff, så är det mer rationellt att använda sig av präster eller av något sorts medium. Att vilja använda sig av läkare för att döda handikappade är ologiskt och ofta ett självbedrägeri. I betydelsen att det är en rationalisering av en känsla.

Och det är därför som de flesta läkare inte vill vara en del av det. En slaktare, polis eller jägare, t.o.m en tiggare utanför ICA, är lika kvalificerade att ta livet av folk som en läkare. Att trycka in en avtryckare eller ge ett "dödspiller", det är helt enkelt inte en läkaruppgift. Och att kontrollera om någon är blind eller inte det kan en trafikpolis utföra.

Lyft gärna frågan om dödshjälp, men diskutera då verkligen frågan från alla sidor av saken. T.ex idag så får lidande barn operera bort sitt könsorgan ("hbtq"), tack vare bland andra MittMedias propagandakampanjer. Ska barn också få dödshjälp?

Om alla "har rätt att dö", gäller det även människor som inte är dödssjuka? Och ska det vara tillåtet för intresseorganisationer att rikta sin dödshjälpspropaganda till utvalda grupper i samhället, t.ex pensionärer, barn, lågbegåvade eller nyanlända?

Kanske att det är så att det finns en anledning till att lagen ser ut som den gör?

The Shape of Things to Come

Samhällskontraktet är brutet skriver representanter för de ca 200 fotbollshuliganer som kravallade mot så kallade marockanska gatubarn, dvs mot utländska kriminella ungdomsgäng som sedan en tid begår rån och sexualbrott mot framförallt kvinnor och barn i centrala Stockholm. Tyvärr är det nog sant att samhällskontraktet är brutet. Orsaken är att en liten grupp i samhället har helt kört över en annan större grupp, och vägrar att förhandla om en gemensam lösning. Resultatet är att verkliga och så kallade fascistiska metoder accepteras alltmer av både höger- och vänstersinnade människor.

Just fotbollshuliganer har i Europa de senaste åren allt oftare kommit att användas som en politisk kraft, ofta av ägarna till fotbollslagen supportrarna dyrkar. I t.ex Odessa i Ukraina mördade fotbollshuliganer i samarbete med USA-stödda fascistgrupper över 100 människor i det lokala fackföreningshuset i maj 2014, påhejade av twittrande svenska makthavare som t.ex. Carl Bildt och Margot Wallström.

Gravida ströps med telefonsladdar, barn eldades upp, människor kastade sig brinnande ut ur fönstren bara för att bli ihjälslagna på marken. Polisen stod och såg på. Ingen har gripits eller dömts. Alla makthavare älskar så kallade fascistiska metoder och ingen kommer på tanken att bli upprörd, när de fascistiska metoderna gynnar deras egen sak.

Margot Wallström grät när hon hedrade ett sjuttiotal våldsbejakande fascister i Kiev, men brydde sig inte när över hundra vänsteranhängare mördades i fackföreningshuset i Odessa av samma fascistgrupper hon hedrade.

Apropå fascistiska metoder och vem som gynnas av dem: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism. När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala (och även äga) kallas det socialism. När det är som idag, att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, rakt ned i fickan på kapitalisten, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Och korporativism är fascismens ekonomiska system.

Det är korporativism, den verkliga fascismens samhällsmodell (inte egentlig kapitalism), som gömmer sig bakom uttryck som "utförsäljning av välfärden", "vinster i välfärden" och "privatiseringar av allmännyttan". Det är det korporativistiska samhällskontraktet som nu är brutet. Alltför många människor ställer inte längre upp på villkoren, alltför många har tappat tilliten och lojaliteten till samhällsmodellen.

Därför är Samhällskontraktet nu brutet. Makthavarna har kört över halva folket, vägrar att förhandla med folkets valda representanter, och har tvingat på den kuvade halvan en i princip fascistisk ekonomisk modell de flesta normala människor avskyr.

I praktiken innebär korporativismen i Sverige att kapitalisterna inte bara ska äga fabrikerna utan allt från fackföreningar till skolor, sjukhus, äldreboenden osv. Folket ska fortsätta att betala höga skatter, men nu till kapitalisterna. Folket ska arbeta och betala skatt, och skatten ska gå till vinster för kapitalisten som äger skolan, sjukhuset, flyktingboendet, äldreboendet osv. Den administrativa makten innehas av byråkrater med feta fallskärmar och juridisk ansvarsfrihet, inte av folkvalda.

Det är en politik 1 procent av medborgarna tjänar på, och 99 procent av medborgarna tvingas till att betala för. Halva befolkningen, de som förstått sanningen, tvingas nu att via skattsedeln betala för tjänster de inte vill ha, och via skattsedeln göra i praktiken sina och samhällets fiender till mångmiljonärer.

Och varje dag vaknar fler och fler människor upp, och förstår matematiken. Och detta innebär att fler och fler identifierar vilka fienderna är. Vilka bovarna är, de som blir mångmiljonärer på att förstöra Sverige och rasera all välfärd genom att lägga ned allt det gemensamt (socialistiskt) ägda och ersätta det med privat skattefinansierat korporativistiskt ägande (fascism).

Sverige befinner sig just nu på en tröskel till kaos. Det troliga är att samhällsförstörarna, drivna av viljan att göra miljonvinster på skattebetalarnas bekostnad, kommer att fortsätta i samma fart över tröskeln och ytterligare omforma samhället i fascistisk riktning. De kommer att fortsätta sin vägran att förhandla med resten av medborgarna, de kommer att fortsätta vägra visa hänsyn och förståelse för andras synsätt, vilket kommer att störta landet in i kaos.

Fler och fler vanliga människor kommer att få se sina arbetsplatser läggas ned för att pengarna istället ska gå som vinst ned i fickan på samhällsförstörarna. I takt med att välfärden i Sverige plundras kommer klassklyftorna och den sociala oron att öka markant. Till slut kommer folket att förstå att de måste välja mellan samhället och samhällsförstörarna.

Det kommer inte att sluta fint.

Military to Military

Seymour Hersh är en amerikansk journalist som är känd för ha avslöjat USA:s massaker på 500 civila vietnameser i byn Son My 1968, och 2004 avslöjat USA:s tortyr av fångar i det irakiska fängelset Abu Ghraib. Nu har Hersh kommit med ett nytt avslöjande om kriget i Syrien.

Artikeln Seymour Hersh nu skrivit heter "Military to Military" och är väldigt lång men sammanfattas nedan i punktform.

* USA:s allierade Saudiarabien, Qatar och Turkiet finansierar Islamiska Staten och al-Qaida i Syrien, delvis med hjälp av vapen som USA gett dem med baktanken att de ska skickas till så kallade "moderata" islamister.

* De europeiska ledarna med Frankrikes president Hollande i spetsen bad efter terrordåden i Paris USA:s president Obama att de gemensamt skulle förklara krig mot Islamiska Staten, men Obama vägrade. Anledningen till att de europeiska ledarna inte bad NATO om hjälp var att Turkiet är med i NATO, och "Turkiet är problemet".

* Kina stödjer Syrien bland annat på grund av att Turkiet stödjer islamistiska terrorister i Kina, bland den så kallade uighuriska folkgruppen. Turkiet fraktar tusentals islamistiska terrorister från Kina och Burma och ger dem turkiska pass och skickar in dem i Syrien för att kriga där.

Dessutom gör några av de högsta militära ledarna i Pentagon motstånd mot president Obamas krigspolitik mot Syrien. De militära ledarna anser att Obama gör fel som försöker störta Syriens president Assad med våld och de tror inte att det finns några "moderata" islamister som kan vinna en maktstrid i Syrien, utan om Assad avgår eller blir mördad så tror de att Syrien kommer att styras av Islamiska Staten eller al-Qaida (såsom det blev i Libyen efter att Gaddafi mördats av islamisterna med Obamas hjälp).

* De militära ledarna i Pentagon anser att Obama gör fel som startar ett nytt kallt krig mot Ryssland och Kina, och att USA borde samarbeta med Ryssland och Kina mot terroristerna.

* De militära ledarna i Pentagon ser inte på den så kallade "moderata oppositionen" som ett seriöst alternativ. Den så kallade "moderata oppositionen" tar order från al-Qaida och Islamiska Staten och har inget annat alternativ än att sälja till dem de vapen de fått av USA.

* De militära ledarna i Pentagon gick därför bakom ryggen på Obama och delade information om islamisterna med bland andra Tyskland och Ryssland, fullt medvetna om att de skulle dela informationen vidare med Assad i Syrien.

* De militära ledarna i Pentagon stoppade CIA:s smuggling av moderna vapen till Syrien från det ödelagda Libyen, och ersatte den med smuggling av omoderna vapen från Turkiet för att hjälpa Assad och visa honom att de var vänligt inställda till samarbete med honom. Detta hade stor effekt på slagfältet samtidigt som Obama inte förstod skillnaden mellan de moderna respektive omoderna vapensystemen utan trodde att de var lika bra.

Media tystade samhällskritisk moderatledare

Var emot att stena kvinnor Sollefteås oppositionsråd, moderaten Bengt Sörlin länkade till en video som visar en ung kvinna bli stenad, och skrev "jag betackar mig för ett mångkulturellt samhälle". Men människor betalda av medias ägare fick snart politikern tystad.

Att vara emot mångkulturella fenomen som stening av unga kvinnor är att vara rasistisk och främlingsfientlig. Det menar människor betalda av medias ägare i en hetskampanj mot moderatpolitikern.

Den moderata oppositionsledaren i Sollefteå menar i sina kommentarer att det både finns bra och dålig mångkultur. Halloweenfirande lyfter han fram som ett positivt mångkulturellt fenomen, medan stening av kvinnor, könsstympning av barn och grym halalslakt av djur påstås vara negativt.

Detta har fått så kallat politiskt korrekta människor som försörjer sig på att vara megafon åt landets mediamoguler att gå i taket. Att någon uttrycker en egen åsikt i en fråga som är relaterad till den pågående massinvandringen är inte acceptabelt, och måste stämplas som rasism och avfärdas utan diskussion, menar man.

Eftersom alla politiker är beroende av att utmålas som snälla av media, för att kunna bli återvalda, så raderade Bengt Sörlin sitt uttalande under dagen. Men hans yttrandefrihet är ändå inte helt avskaffad:

-Vet vi vilka som flyr alla gånger? Kan vi garantera att det bara är offren som flyr och inte utövarna, frågar han sig i en kommentar.

Svaret är att det självklart är alla möjliga olika typer som flyr: Offer, förövare, oskyldiga barn, terrorister som halshuggit folk åt skumma ledare som inplanterats i Mellanöstern av västerländska säkerhetstjänster i syfte att sprida kaos. Det finns alla sorter bland de som nu kommer hit (förutom möjligen de allra fattigaste, de allra sjukaste, de allra äldsta och svagaste, de mest psykiskt och känslomässigt skadade och de mest handikappade, vilka i regel får tyna bort i tysthet).

Men förenklat, alla sorter. Precis som det finns både bra och dåliga sidor med alla kulturer. En kultur skulle helt enkelt inte kunna fortsätta existera om det inte fanns bra eller åtminstone funktionella sidor med den. Samtidigt finns det nog ingen kultur som är utan fel eller ingen som iallafall får människorna i den att satsa delar av sin energi på dysfunktionella aktiviteter.

En viktig sak att förstå är att så länge som vi har demokrati i Sverige kan vi själva välja vilka kulturella delar vi vill bevara, vilka delar vi vill ta till oss, och vilka delar vi vill avskaffa. Åtminstone i teorin. För att demokratin ska fungera i praktiken krävs det dock att vi totalt avvisar de potentater som hetsar mot oliktänkande och försöker att tvinga alla att tycka som de blivit tillsagda att tycka.

En mörk framtid väntar

Trenden i Europa med ekonomisk tillväxt som hållit i sig sedan medeltiden är nu slut. Dagens unga kommer att få omfördela förlusterna istället för vinsterna. Det berättar Region Jämtland Härjedalens ledare Robert Uitto på regionens hemsida.

Dagens unga kommer att få det sämre än sina föräldrar, det är makthavarna nu övertygade om. Att ekonomin kommer att gå sämre, klassklyftorna kommer att öka, och att samhället kommer att bli fattigare är inte något som politikerna försöker undvika, utan något de planerar för.

De är helt övertygade om att det kommer att bli så, och att det inte är något som de kan göra något åt. Iallafall inte om de samtidigt ska kunna fortsätta sin nuvarande politik och ideologi vilken de vägrar att ändra.

På Region Jämtland Härjedalens webbplats informeras vi om detta, och att mötena inom EU nu alltmer handlar om att omfördela förluster istället för vinster. Både politiker och de dyra skattebetalda föreläsarna säger samma sak:

-Det kommande budgetarbetet för nästa period blir tuff med en situation där sammanhållningspolitiken blir hårt utsatt. Hur ska vi klara flyktingsituationen och kostnader utifrån ett sammanhållet Europa, frågar sig Region Jämtland Härjedalens ledare Robert Uitto på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

Robert Uitto skriver att han är för EU, på grund av det han kallar Sammanhållningspolitiken. EU:s sammanhållningspolitik går ut på att stärka stödet för EU genom att ta av de rika ländernas vinster för att ge åt de fattiga länderna.

Men i framtiden kommer Sammanhållningspolitikens metoder att leda till att EU kommer att ta pengar av de länder som gör förluster för att ge åt de länder som gör ännu större förluster. Robert Uitto oroar sig för hur det kommer att gå med sammanhållningen då. Kommer EU att krascha? Att Storbritannien redan nu är på väg att lämna EU ser Region Jämtland Härjedalens ledare negativt på.

Befolkningsökning, ökad invandring, ökat socialbidragsberoende och nedskärningar av välfärden, det är ett pussel som är svårt att lägga. Den slutsatsen kan man dra av texten på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

-Det finns ett pussel att lägga, där våra behov i glest befolkade regioner är att bli fler invånare för att klara utmaningarna inom välfärden ... Ett pussel som måste läggas rätt för att det inte skall torna upp argument mot flyktingmottagandet, skriver Robert Uitto.

Varför det är svårt att lägga pusslet och vem som skapat ett pussel som inte verkar gå att lägga berättas dock inte:

En stor del av dagens ekonomi är ett pyramidspel som kommer att krascha om befolkningen inte ökar i antal. Ett exempel är pensionssystemet, där större delen av pensionen finansieras genom att flera barn och barnbarn betalar in pengar till en eller två pensionärer. Ett annat exempel är bankernas utlåning, som också bygger på att utlåningen (och indirekt skulderna) hela tiden måste öka.

För att klara framtidens ekonomi är det inte sjukhusen, skolorna, postväsendet med mera som behöver avvecklas. Det är det nuvarande ekonomiska systemet som måste avvecklas.

Att som idag görs ta emot ett rekordstort antal invandrare kan hålla liv i pyramidspelet ett tag till, genom att blåsa upp de ekonomiska bubblorna ännu mer, men bara om invandrarna lönearbetar i lika stor utsträckning som svenskar. Om invandrarna istället är mer bidragsberoende än svenskar kommer detta att leda till att pyramidspelet kraschar snabbare än det annars skulle ha gjort.

Tyvärr ser vi ingen insikt om detta hos någon av våra politiker. Det vi utlovas är istället hela tiden mer av samma politik utan att rätta till felen.

För att ge kommande generationer en bättre framtid behöver politikerna mer mod än att (som idag) plundra välfärdsstaten:

Överge pyramidspelen och bygg välstånd genom produktion så kommer inga ekonomiska bubblor att krascha ekonomin och skapa politiskt kaos. Överge er nuvarande samhällsförstörande avvecklingspolitik och framtiden kan bli lysande. Överge EU och dess demokratiförakt, och ert eget folk kommer att sluta upp bakom er när finansmiljardärerna lämnar.

Regeringen finansierar terrorism i Syrien

100-tals miljoner skattekronor har de senaste åren skänkts av Sveriges blå-röda regeringar till terroristerna i Syrien. Nu erkänner regeringen Löfvén att pengarna numera måste gå via al-Qaida.

Beskedet är förenligt med CIA:s förre chef David Petraeus uttalande nyligen om att USA måste börja finansiera al-Qaida mot Islamiska Staten. Uttalandet och den svenska regeringens stöd till terrorgruppen al-Qaida visar hur galen politiken kan bli när all massmedia ägs av några få personer med likartad agenda, som använder sin mediamakt till att bedra folket och förfalska bilden av verkligheten.

Sanningen är att inbördeskriget i Syrien sattes igång av västvärlden för att få bort Syriens sekulära halv-demokratiskt valda vänsterpresident Assad, eftersom han är allierad med Iran och Ryssland och motståndare till Israel, USA och Saudiarabien.

Västvärlden satte därför igång ett väpnat uppror i Syrien som snart visade sig ha väldigt lite med demokrati att göra och väldigt mycket att göra med galna religiösa vanföreställningar. Men från dag ett ljög politiker och massmedia om detta och påstod att allt handlade om att det var Assad som var galen och helt utan synbar anledning börjat "mörda sitt eget folk".

Sverige har sedan inbördeskriget startades 2011 under falska förespeglingar skänkt hundratals miljoner kronor i skattepengar till terroristerna och USA och NATO-länder som Turkiet har utrustat dem med vapen. Sedan skyller man de dödade och de miljontals flyktingarna på Syriens regering. För att den inte kapitulerat och låtit "rebellerna" (al-Qaida, Islamiska Fronten och Fria Syriska Armén) eller Islamiska Staten erövra landet. Så länge regeringen inte kapitulerar är allt som händer deras fel, menar man.

FN ger en helt annan bild. UNHCR skriver i sin halvårsrapport från Syrien att det finns 7,6 miljoner interna flyktingar i landet och att den övervägande majoriteten av dessa flytt till regeringskontrollerade områden. I de flesta fall tar sig flyktingarna över stora och farliga områden för att söka skydd hos Syriens regering, istället för att helt enkelt gå över gränsen till exempelvis NATO-landet Turkiet som backar upp terroristerna med vapen.

Den terrorgrupp som Sveriges regering helst favoriserar kallar sig Fria Syriska Armén, och är en väpnad gren till västvärldens papperskonstruktion Syriska nationella koalitionen. Fria Syriska Armén är den svagaste gruppen i den allians av grupper som i media kallas "syriska oppositionen" eller "syriska rebeller" och består av grupperna al-Qaida, Islamiska Fronten och Fria Syriska Armén.

Trots att Fria Syriska Armén är liten kan de också mörda och etniskt rensa lika bra som sina allierade. Något de bevisade den 21 mars 2014 när de tillsammans med al-Qaida gick över gränsen från Turkiet och "befriade" staden Kassab från sina invånare som halshöggs och fördrevs med ursäkten att de var kristna armenier.

Turkmenen Khaled Khoja, Syriska nationella koalitionens president, erkände i FN i april 2015 att organisationen nu är allierade med al-Qaida i Syrien, som kallas al-Nusra och är terrorstämplade av FN. I FN:s resolution 2170 från 15 augusti 2014 sägs att varje land måste arbeta för att hindra al-Qaida och stoppa stödet i form av vapen och pengar. Sveriges regering bryter alltså mot FN:s förbud att finansiera terrorism.

Skattepengarna som den svenska regeringen skänker bort är officiellt menade att användas civilt för att köpa det syriska folkets gillande och stärka Syriska nationella koalitionens legitimitet bland civilbefolkningen. Men pengarna pumpas in i områden där Fria Syriska Armén och al-Qaida är allierade med varandra, där al-Qaida definitivt är den starkare parten som bestämmer och den Fria Syriska Armén och Syriska nationella koalitionen är underordnade och måste göra som de blir tillsagda eller avrättas. Därför beskriver Olle Svenning på Aftonbladet det så att "Sverige ger bidrag till al-Qaidas syriska gren Jabbat al-Nusra".

Den svenska regeringens vilja är att fortsätta finansiera terrorismen i Syrien för att byta ut regeringen där, samtidigt som man hävdar att svenska folket har ett ansvar att ta hand om den resulterande flyktingströmmen. Men vad svenska folket verkligen har som sitt ansvar gällande Syrien och flyktingarna, är att byta ut regeringen i Sverige och på så vis göra sin del i att stoppa terrorn.

Att finansiera terrorism är ett brott mot mänskligheten, och det är den svenska regeringen som är de skyldiga att hjälpa flyktingarna genom att omedelbart sluta stödja terroristerna. Vill den svenska regeringen sedan göra någon nytta för Syrien kan vi efter nästa val skicka dem dit som fotsoldater mot Islamiska Staten.

Följ SyrianGirl på Twitter

Ny skandalartikel i ÖP

Hetsar mot män älgjägare och glesbygdsbor. Människor i de "älgjaktsvurmande" länen måste ändra sina beteenden och "komma ikapp" stadsborna kräver ÖP, som ägs av en nyliberal stiftelse i södra Sverige.

Föräldraledigheten ska enligt ÖP:s ledare inte få ägnas åt sommarledighet, renovering, älgjakt, med mera. ÖP kräver specifikt att Försäkringskassan kontrollerar folket hårdare och stoppar föräldrabidragen till män som sysselsätter sig med älgjakt på föräldraledigheten.

Detta oavsett om barnen är med eller inte. Och trots att det är fullständigt lagligt och i enlighet Försäkringskassans regler. ÖP menar däremot på att det är ett brott, och jämför med att fuska med sjukpenningen.

Ledarartikeln har väckt en storm i ÖP:s kommentarsfält. Alla är arga på ÖP och hävdar både att ÖP ljuger och att de har fel i sak.

Försäkringskassan själva hävdar att ÖP:s resonemang bygger på en myt. Män tar endast ut mer föräldraledighet på sommaren, för att förlänga den ordinarie semestern. Och det är inte sant att män inte vill vara lediga. "Problemet" är som regel att både män och kvinnor vill vara lediga, men kvinnor har ett bättre argument för sin sak efter att ha burit barnet i nio månader och fött fram det, ofta under en lång och smärtsam process där de tagit fysiskt stryk. Kvinnors investering i barnet har helt enkelt varit högre. I andra hand är det föräldrarnas lön som påverkar vem som tar ut mer föräldraledighet.

Så medan ÖP låtsas att man är för jämställdhet och står på kvinnornas sida så är man egentligen mot kvinnornas rätt att välja själva, och nedvärderar kvinnor genom att tro att de inte kan stå upp för sina egna intressen gentemot sin egen man.

Den bakomliggande anledningen är att man är en representant för den härskande klassen, och den härskande klassen vill "ha ut kvinnorna i arbetslivet" i så stor utsträckning som det är möjligt. Idéhistoriskt är anledningen till detta att det skapar mer arbetslöshet och sänker lönenivåerna, vilket de själva tjänar på. Det mest lönsamma är att svenska kvinnor inte föder några barn alls, utan att vi tar barnen gratis från utlandet och föder upp dem kollektivt på anstalter.

Men att säga att: "Vi kräver att ni gör så här för att de rika ska bli rikare" det är inte ett bra argument, så istället så säger de att "Vi kräver att ni gör så här för att hylla idén om jämställdhet som är viktigare än allt annat".

"Intresset ljuger aldrig" sa Marx. Till skillnad från politiker och journalister, som nästan alltid ljuger och som regel försöker dölja sitt verkliga intresse bakom en slöja av osjälviska och idealistiska argument.

ÖP ägs liksom alla fyra stora lokaltidningar i vårt område av samma ägare, en nyliberal stiftelse som vill privatisera det gemensamma, sänka lönerna och avveckla välfärden. I den nyliberala stiftelsens stadgar står det att deras tidningar, som t.ex. ÖP, LT, Allehanda och Strömsund, inte ägs för att göra vinst utan för att ändra folkets åsikter med propaganda så att samhället kan göras mer nyliberalt.

Att alla tidningar ägs av samma ägare, som sedan har flera olika ledarredaktioner som låtsas vara röda, blå, gröna m.m men i praktiken tycker lika i alla frågor som är viktiga för ägaren, det är ett stort demokratiskt problem.

Det är ett riktigt problem, inte ett låtsas-problem som det ÖP tar upp. För att demokratin ska fungera krävs att en mångfald av röster får höras. Att alla tidningar har samma ägare omöjliggör i praktiken detta. Det är egentligen det som borde vara kriminellt.

De ansvariga för flyktingkatastrofen

USA:s krig drönaravrättningar och statskupper (i Somalia, Bosnien, Serbien, Kosovo, Afghanistan, Pakistan, Irak, Libyen, Syrien, Ukraina m.fl), vilka som regel stötts av alla politiska partier i Sverige, utom Sverigedemokraterna, har skapat tiotals miljoner flyktingar i världen. Sverige tar emot en promille av dessa flyktingar. Även om vi fördubblar vårt redan nu rekordstora flyktingmottagande löser det inte problemet. Resultatet blir bara mer nedskärningar och mer avveckling av välfärden.

För att kunna hjälpa en majoritet av flyktingarna måste vi arbeta mot de makthavare som startar krigen som flyktingarna måste fly ifrån. När människor flyr från Syrien är det för att skurkstater som USA, Turkiet, Saudi-Arabien och Sverige finansierat de islamiska terroristerna som etniskt rensar och förstör landet.

Vi måste även arbeta emot de människor som tar makthavarna i försvar och hjälper dem att attackera och slå ned på motstånd mot deras flyktingskapande krigspolitik. De inflytelserikaste av dessa är de som får betalt för att driva makthavarnas åsikt i frågan. De som kallas journalister och leds i band av monopolmedia (i vårt område ägs alla fyra stora lokaltidningar av samma ägare, en nyliberal stiftelse som vill sänka lönerna och avveckla välfärden).

Istället för att som de säger "granska makthavarna", granskar dessa s.k. journalister alltid bara oppositionen. Och de inte bara granskar den, de hetsar mot den och försöker aktivt att skrämma och skada människor. Istället för att kritisera de som startar krigen och tvingar alla människor på flykt, och som tjänar miljarder på det, så kritiseras alltid bara de som är emot politiken.

"Vi tjänar på flyktingarna" säger de. De som startar krigen, säljer vapnen, äger asylboendena, och på andra sätt kan profitera på de skattemiljarder som folkmajoriteten måste finansiera kalaset med. Men för de allra flesta är det bara en onödig utgift, och onödigt lidande, som vi hade sluppit om vi haft andra makthavare.

På den ena sidan står uppenbara krigsförbrytare som Obama, Bush, McCain, hänsynslösa riskkapitalister inom välfärdsindustrin, flyktingsmugglande maffianätverk, nyliberala tankesmedjor, en odemokratiskt styrd monopolmedia samt välmenande människor som blivit lurade att vara makthavarnas nyttiga idioter.

På den andra sidan står folket.

SD är största parti

Sverigedemokraterna är nu Sveriges största parti. Jimmy Åkesson är den populäraste partiledaren bland män i Sverige och hans uttalande i Almedalen i år om att SD ska bli största parti har förverkligats.

Fjällsjö Nyheter skrev tidigare om hur Sverigedemokraterna blivit landets näst största parti i sommar. Näst största parti i fjällsjöområdet, och därmed ledande lokala oppositionsparti, blev dock SD redan i valet 2014. Men nu är alltså SD största parti i hela landet.

Jämfört med hur väljarnas politiska sympatier fördelade sig innan massinvandringen sattes igång av Carl Bildts högerregering på 90-talet är sympatierna ganska lika med undantaget av att Socialdemokraterna har splittrats i två partier, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, där Sverigedemokraterna nu är det största partiet.

Sverige hade redan innan 90-talet en relativt hög invandring, men det var i samband med inbördeskriget i Jugoslavien som nivåerna kom att bli samhällsförändrande.

Inbördeskriget i Jugoslavien provocerades fram av USA genom att USA stödde högerextrema i Kroatien och militanta muslimer i Bosnien och i Kosovo. Detta som ett led i sitt geopolitiska krig mot Ryssland som var allierat med Jugoslavien/Serbien vilket styrdes av Socialistpartiet.

De flesta flyktingar som kommer till Sverige nu kommer också ifrån krig som USA startat. Människor flyr ifrån krig som USA startat i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien. Krig som makthavarna i Sverige har stött med ekonomiska bidrag och i Afghanistans och Libyens fall med soldater och vapenmakt.

Både Moderaterna och Socialdemokraterna har varit noga med att påpeka att vi svenskar måste ta hand om flyktingarna från de ändlösa krigen, men vad de inte varit noga med att påpeka är att de själva är medansvariga för att människor varit tvungna att fly, och att människor sluppit fly om sådana som Obama, Bildt och Löfven hade röstats bort ifrån makten.

Det bästa sättet att hjälpa flyktingar är att aldrig starta krigen som de måste fly ifrån. Människor som på riktigt bryr sig om människor som flyr ifrån krig kan välja att rösta på partier som är emot att starta och hålla igång alla dessa krig. I Sveriges riksdag är det endast Sverigedemokraterna som inte stödjer krigen.

Mjölkkrisen är ett ideologiskt nederlag för makthavarna

Underkastelse under EU och USA har gjort att mjölkbönderna i Sverige nästan utraderats och matproduktionen inte längre räcker till att mätta alla. I våras avreglerade EU mjölkproduktionen och tvingar på så sätt en stor del av Sveriges mjölkbönder i konkurs.

Antalet mjölkbönder i Sverige har minskat från 40 000 på 80-talet till omkring 4 000 idag 2015. Mjölkpriset idag är sämre än för 30 år sedan samtidigt som kostnaderna mångdubblats. Detta gör att de flesta mjölkbönder i Sverige idag går back på varje liter nyproducerad mjölk och varje dag lägger en mjölkbonde ned sitt företag.

Enligt förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson, från Centerpartiet, finns det numera inte någon riksdagsmajoritet för att "satsa en enda krona till på svensk landsbygd". Att beskatta landsbygdsbefolkningen och dess naturresurser och satsa pengarna på vansinniga projekt som förstör landet finns det dock en stark riksdagsmajoritet för.

För varje mjölkbonde som lägger ned blir fem andra personer arbetslösa. Dessutom hamnar de flesta kvarvarande mjölkbönder i en ännu sämre situation, eftersom de största mjölkproducenterna med hjälp av sina gigantiska EU-stöd kan köpa upp de små som gått i konkurs, och därmed utöka antalet kor och på så sätt pressa ned mjölkpriserna ytterligare och konkurrera ut ännu fler mjölkbönder.

Med köttproduktionen är det ännu värre. Till skillnad från när det gäller mjölk och ägg har ett minskat antal köttbönder lett till en kraftigt minskad köttproduktion. Detta innebär att Sveriges självförsörjningsgrad av kött minskat från ca 100% innan EU-inträdet till omkring 50% nu 2015.

Och än värre tider stundar i och med EU:s frihandelsavtal med USA (TTIP) som gör att USA kan översvämma Sverige med billiga jordbruksprodukter, som producerats utan de hårda svenska djurskyddslagarna och utan de hårda svenska skatterna och utan det hårda svenska klimatet.

Dessutom har makthavarna i Sverige i sin iver att ständigt underkasta sig USA:s globala maktambitioner startat ett ogenomtänkt ekonomiskt krig mot Ryssland, vilket i första hand drabbar svenska producenter, bland andra svenska bönder.

På punkt efter punkt är alla dessa olyckor direkt orsakade av makthavarnas ideologi, som går ut på att i varje politisk fråga göra det som är sämst för svenskarna, och konsekvent prioritera utländska intressen, framförallt de i Bryssel och i Washington.

Alla dessa Reinfeldt, Bildt och Batra har inte sin lojalitet hos det svenska folket, och ser sig knappast heller som svenskar. De är i all praktisk mening en sorts utländsk adelsklass, som de danska fogdarna på 1400-talet, som är satta av utländsk makt att suga ut alla Sveriges rikedomar - och sedan lämna landet med sitt rov.

Och kvar blir vi.

Dom goda och dom onda

Barn avrättar krigsfångar Finansieringen av deras krigsinsats står Saudi-Arabien, USA och Sverige för.

Den förra högerregeringen gav öppet terroristerna i Syrien över 100 miljoner skattekronor och lät dem ha sina möten i Sverige, där det ordnades med ännu mer finansiering av krigsbrotten. "Det ska vi vara stolta över!" sa förre statsministern Fredrik Reinfeldt.

Så länge som terroristerna bara mördade kristna och shia-muslimer höll media tyst om krigsbrotten och valde att beskriva konflikten som ett fredligt folkuppror där "regeringen blivit galen och börjat skjuta på sitt eget folk". Men efter att terroristerna åkt på bakslag tack vare att den reguljära syriska armén fått militära rådgivare från Ryssland har terroristernas ledarskap delvis förnyats och därmed har den sanna bilden av konfliktens karaktär fått en större spridning.

En av anledningen till detta är att många i Sverige, framförallt vänstermänniskor, nu backar upp kurderna. Kurderna strider mot terroristerna eftersom kurderna inte är religiöst inriktade utan är separatistiska nationalister som vill ha ett eget land, en nationalstat för kurder. Många kurder bor nu i Sverige där de engagerat sig i olika vänsterorganisationer och influerat dessa.

Därmed har svaret på frågan "vem som är god och vem som är ond" i Syrien kommit att vändas upp och ned. En liknande fråga som väntar på att bli omkullkastad är den om inbördeskriget i Ukraina, där Sveriges förra högerregering var med om att genomföra en USA-kontrollerad statskupp mot den folkvalde presidenten, varefter den ukrainska regeringen till stora delar byttes ut mot utländska byråkrater.

Kuppregimen fick dock aldrig total kontroll över landet utan ett inbördeskrig tog vid där Ryssland stödjer oppositionen. Den ukrainska armén vägrade initialt att kriga mot sitt eget folk och kuppregimen var därför tvungen att starta kriget med hjälp av högerextrema milisförband finansierade av Israel och USA.

Denna konflikt har i Sverige föranlett en ny våg av spökliknande ubåtshistorier, där "vittnet" var den tidigare chefen för 80-talets farsartade ubåtsjakt, som nu plötsligt påstod sig ha sett en ubåt utanför sitt eget hus.

Spökhistorier påhejade av skumma politiker som Carl Bildt, som nyligen blivit avslöjad som gammal USA-agent. Detta samtidigt som svenska journalister med kopplingar till UD och till säkerhetstjänsten åker ned till Ukraina och intervjuar stridande svenska högerextremister i något som bäst kan liknas vid reklamreportage i syfte att rekrytera mer kanonmat till USA:s krig.

Att en journalist ena dagen beskriver Jimmy Åkesson som ett hot mot demokratin, och nästa dag beskriver beväpnade fascister som skyddare av demokratin, det är en upp och nedvänd bild av sanningen som inte kan stå sig mycket längre till innan även den kommer att välta omkull.

Manufacturing consent

Den folkliga opinionen är viktig i en demokrati, därför lägger makthavarna ned ett stort arbete på att manipulera den.

I en demokrati är det den folkliga opinionen som styr, och media och dess ägare ser som sin uppgift att genom agendasättande journalistik bestämma den opinionen. Därför är Sverige ett av de mest odemokratiska länderna i världen, eftersom nästan all media ägs av ett par familjer i södra Sverige.

Nedan tio minuter som bättre förklarar hur landet styrs än alla ändlösa timmar i skolbänken.

Manufacturing Consent är titeln på en bok skriven av Noam Chomsky 1988, inspirerad av Walter Lippmans bok Public Opinion från 1922. The Engineering of Consent är en bok av Sigmund Freuds systerson (och brorson till Freuds fru) Edward Bernays, publicerad 1955. Böckerna beskriver hur makthavarna manipulerar folkets åsikter. I Chomskys bok ur ett kritiskt perspektiv, i Bernays bok mer som en utbildning i ondska.

Dags att byta ut makthavarna

Reinfeldt bad i valrörelsen oss väljare att öppna våra hjärtan för en massiv ökning av flyktingströmmen, vilken sedan många år tillbaka med hjälp av jetplan flygit förbi alla våra grannländer för att landa just här i det svenska folkhemmet. Kostnaden blir att dra ned på välfärden säger Reinfeldt.

Det var ett klart och tydligt politiskt ställningtagande som man kunde rösta ja eller nej till i valet den 14:e september. "Flyktingar eller välfärd" sade Reinfeldt, som hela sitt liv drömt om att lyckas montera ned den svenska välfärdsstaten. 61 procent av svenska folket valde att inte ge Reinfeldt fortsatt förtroende att leda landet. I fjällsjöområdet var siffran 78 procent.

Vad som är mindre tydligt med Reinfeldts budskap är vem som bär ansvar för denna flyktingström som gör att vi har varit tvungna att börja avveckla den svenska välfärden. I Reinfeldts sommartal för två år sedan var bilden som gavs dock tydligare:

- Vi är faktiskt, och jag törs säga som vanligt, en av världens största bidragsgivare till detta konfliktområde (inbördeskrigets Syrien) och jag tycker att det är viktigt att vi faktiskt är stolta över att vi är det.

Vi har nu säkerställt att Syriska nationella rådet, som de heter, ska få hålla sitt nästa styrelsemöte här i Sverige och på det sättet möjliggöra att bygga något som skulle kunna vara ett alternativ.

Så sade Reinfeldt efter att han utifrån direktiv av Bilderberggruppen gett 110 miljoner kronor av svenska folkets skattepengar rakt ned i fickorna på de syriska terroristerna.

Samma sinnessjuka terrorister som under flera års tid har terroriserat det till största delen helt normala sekulära folket i Syrien, etniskt rensat städerna på flertusenårig mångkultur, släpat folk till döds efter bilar, kastat ned brevbärare från höghustak osv. Samma terrorister som nu tack vare Bildts och Reinfeldts ärkefiende Ryssland verkar ha åkt på däng i Syrien och istället under namnet ISIS gått in i Irak och där fortsatt massavrättningarna, tortyren och de etniska rensningarna.

Sverige säljer dessutom vapen till diktatorn i Saudiarabien, främst tack vare Moderaternas, Socialdemokraternas och kungahusets försorg. Saudiarabien skänker sedan bort vapnen till olika al-Qaida-liknande terrorgrupper som t.ex. ISIS som krigar mot den folkvalda regeringen i Irak.

Och går vi lite längre tillbaka så ser vi att 2003 tog Carl Bildt ett välbetalt jobb för USA och åkte runt i Europa och hjälpte till att lobba igenom anfallskriget mot Irak, under falska förespeglingar om påhittade massförstörelsevapen. Makthavarna ljög oss rakt i ansiktet och i stort sett alla riksdagspolitiker oavsett parti visade sig då vara inget mer än bedragare betalda av USA.

Miljoner människor dödades och Sverige tog emot över 100 000 flyktingar från det kriget. Sedan berättade Carl Bildt för USA:s ambassadör Ryan Crocker att:

- Utan ett regelverk för att skicka tillbaka tillståndslösa skulle invandringsproblemet skena okontrollerat i ett land med nio miljoner invånare.

Att skicka tillbaka de tillståndslösa gjordes aldrig. Problemen med invandringen och välfärden är garanterat här för att stanna, över en lång tid framöver. Vad som inte måste vara här för att stanna, är våra makthavare. De som är ansvariga för flyktingströmmarna i världen, för de ständiga folkmorden, statskupperna (nu senaste i Ukraina) och brotten mot mänskligheten. Dessa kan vi faktiskt göra oss av med!